image

Chân đế giao tiếp USB


Mới Giá 880.000 đ
Hình ảnh
Nhà cung cấp
Giá bán
  
Thông tin sản phẩm Chân đế giao tiếp dùng để chuyển dữ liệu từ thiết bị kiểm kho sang máy tính và ngược lại qua cổng USB.
881.500  đ
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt