[ 1 của 97 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng
Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
máy tính để bàn
ASUS CG8270-VN004D
Tần số CPU: 3.2 GHz
Code bộ vi xử lý: 3470s
CPU cache: 6 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i5
Dung lượng HDD: 1000 Gb
RAM: 4 Gb
ОС: free dos
16.580.000 đ

1 cửa hàng
ASUS CM6431-VN007D
Chip video: intel hd graphics
Tần số CPU: 3 GHz
Code bộ vi xử lý: G2030
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: intel pentium
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 2 Gb
ОС: free dos
6.190.000 đ

cửa hàng
ASUS K31AM-J-VN005D
Tần số CPU: 2.4 GHz
Code bộ vi xử lý: J1800
CPU cache: 1 Mb
Dòng bộ vi xử lý: intel celeron
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 2 Gb
ОС: dos
4.900.000 đ

2 cửa hàng
ASUS K31AD-VN011D
Chip video: intel hd 4400
Tần số CPU: 3.6 GHz
Code bộ vi xử lý: 4160t
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i3
Dung lượng HDD: 1000 Gb
RAM: 4 Gb
ОС: free dos
7.700.000 đ

3 cửa hàng
ASUS P30AD-VN013D
Tần số CPU: 3.5 GHz
Code bộ vi xử lý: 4150
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: Core i3
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 2 Gb
ОС: free dos
8.570.000 đ

1 cửa hàng
ASUS M32AD-VN005D
Chip video: intel hd graphics
Tần số CPU: 3.2 GHz
Code bộ vi xử lý: 4460
CPU cache: 6 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i5
Dung lượng HDD: 1000 Gb
RAM: 4 Gb
ОС: free dos
9.690.000 đ

1 cửa hàng
DELL 3647 STI53324
Tần số CPU: 2.9 GHz
Code bộ vi xử lý: 4460s
CPU cache: 6 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i5
Dung lượng xử lý đồ họa: 2048 Mb
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
ОС: free dos
12.250.000 đ

1 cửa hàng
DELL Inspiron 3847 MTI33202
Chip video: intel hd graphics
Tần số CPU: 3.5 GHz
Code bộ vi xử lý: 4150
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i3
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
ОС: free dos
8.100.000 đ

cửa hàng
FANTOM F2949
Tần số CPU: 2.8 GHz
Code bộ vi xử lý: G1630
Dòng bộ vi xử lý: celeron
Dung lượng HDD: 250 Gb
RAM: 2 Gb
ОС: free dos
3.290.000 đ

1 cửa hàng
FANTOM F3542
Tần số CPU: 2.7 GHz
Code bộ vi xử lý: 2010
Dòng bộ vi xử lý: pentium
Dung lượng HDD: 250 Gb
RAM: 2 Gb
ОС: ubuntu
4.300.000 đ

cửa hàng
FANTOM F4288A
Tần số CPU: 3 GHz
Code bộ vi xử lý: G2030
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: pentium
Dung lượng xử lý đồ họa: 1024 Mb
Dung lượng HDD: 320 Gb
RAM: 4 Gb
ОС: free dos
5.700.000 đ

1 cửa hàng
FANTOM F3729
Tần số CPU: 2.7 GHz
Code bộ vi xử lý: G630
Dòng bộ vi xử lý: pentium
Dung lượng HDD: 250 Gb
RAM: 2 Gb
ОС: ubuntu
5.390.000 đ

cửa hàng
HP 110-223x F7F90AA
Chip video: intel hd graphics
Tần số CPU: 2.9 GHz
Code bộ vi xử lý: 3240t
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i3
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 2 Gb
ОС: free dos
6.720.000 đ

cửa hàng
Lenovo ThinkCentre Edge72
Tần số CPU: 2.9 GHz
Code bộ vi xử lý: G645
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: intel pentium
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 2 Gb
ОС: free dos
5.950.000 đ

cửa hàng
VietCom S10m
Tần số CPU: 1.8 GHz
Code bộ vi xử lý: C1037U
Dòng bộ vi xử lý: Intel Core Duo
Dung lượng HDD: 320 Gb
RAM: 2 Gb
4.200.000 đ

cửa hàng
CMS Vipo V429-656
Tần số CPU: 3.2 GHz
Code bộ vi xử lý: G3250
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: pentium
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 2 Gb
ОС: freedos
5.590.000 đ

1 cửa hàng
CMS Vipo V508-203
Chip video: intel hd graphics
Tần số CPU: 3 GHz
Code bộ vi xử lý: G2030 / 1000tx
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: Intel G2030
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 2 Gb
ОС: linux
5.690.000 đ

1 cửa hàng
VietCom E32m
Tần số CPU: 3.3 GHz
Code bộ vi xử lý: 3220
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: i3
Dung lượng HDD: 3220 Gb
RAM: 2 Gb
ОС: DOS
5.990.000 đ

cửa hàng
CMS Scorpion S710-197
Tần số CPU: 3.4 GHz
Code bộ vi xử lý: 3240
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i3
Dung lượng xử lý đồ họa: 1024 Mb
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
ОС: DOS
6.930.000 đ

1 cửa hàng
CMS Vipo V508-205
Chip video: intel hd graphics
Tần số CPU: 3 GHz
Code bộ vi xử lý: G2030
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: intel pentium
Dung lượng HDD: 250 Gb
RAM: 2 Gb
ОС: free dos
4.920.000 đ

1 cửa hàng
CMS Vipo V710-204
Chip video: intel hd graphics
Tần số CPU: 3.4 GHz
Code bộ vi xử lý: 3240 / 1000tx
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i3
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
ОС: linux
6.930.000 đ

1 cửa hàng
VietCom P53m
Tần số CPU: 3.3 GHz
Code bộ vi xử lý: 3340
CPU cache: 6 Mb
Dòng bộ vi xử lý: i5
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
8.590.000 đ

cửa hàng
VietCom G20m
Tần số CPU: 3 GHz
Code bộ vi xử lý: G2030
CPU cache: 3 Mb
Dung lượng HDD: 320 Gb
RAM: 2 Gb
4.790.000 đ

cửa hàng
Acer Aspire XC-605 DT.SRPSV.029
Chip video: intel hd graphics 4400
Tần số CPU: 3.2 GHz
Code bộ vi xử lý: 4460
CPU cache: 6 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i5
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 2 Gb
ОС: free dos
8.090.000 đ

cửa hàng
ASUS M70AD VN004D
Tần số CPU: 2.8 GHz
Code bộ vi xử lý: 4440s
CPU cache: 6 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i5
Dung lượng HDD: 1600 Gb
RAM: 4 Gb
10.900.000 đ

1 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
[ 1 của 97 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt