[ 1 của 296 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng
Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
Máy tính laptop
ASUS X450CC-WX009
Kích thước display : 14 inch
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i3
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
Khối lượng: 2.1 kg
9.990.000 đ

cửa hàng
ASUS K551LN-XX318H
Kích thước display : 15 inch
Tần số CPU: 1.7 GHz
Code bộ vi xử lý: 4210u
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i5
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
Khối lượng: 2.3 kg
15.050.000 đ

cửa hàng
ASUS X550CC-XX701D
Kích thước display : 15.6 inch
Tần số CPU: 1.8 GHz
Code bộ vi xử lý: 3337u
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i5
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
Khối lượng: 2.3 kg
12.300.000 đ

1 cửa hàng
ASUS K551LN-XX235D
Kích thước display : 15.6 inch
Tần số CPU: 1.6 GHz
Code bộ vi xử lý: 4200u
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i5
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 6 Gb
Khối lượng: 2.3 kg
13.290.000 đ

2 cửa hàng
ASUS X550LC-XX014D
Kích thước display : 15.6 inch
Tần số CPU: 1.6 GHz
Dòng bộ vi xử lý: core i5
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
Khối lượng: 2.52 kg
12.490.000 đ

cửa hàng
ASUS K551LN-XX316H
Kích thước display : 15 inch
Tần số CPU: 2 GHz
Code bộ vi xử lý: 4510u
CPU cache: 4 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i7
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
18.250.000 đ

1 cửa hàng
ASUS K451LA-WX146D
Kích thước display : 14 inch
Code bộ vi xử lý: 4210u
Dòng bộ vi xử lý: core i5
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
Khối lượng: 2.1 kg
11.980.000 đ

cửa hàng
ASUS X550LD-XX136D
Kích thước display : 15.6 inch
Tần số CPU: 1.6 GHz
Code bộ vi xử lý: 4200u
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i5
Dung lượng HDD: 750 Gb
RAM: 4 Gb
Khối lượng: 2.4 kg
12.300.000 đ

1 cửa hàng
ASUS K551LA-XX224D
Kích thước display : 15.6 inch
Tần số CPU: 1.6 GHz
Code bộ vi xử lý: 4200u
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i5
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
Khối lượng: 2.3 kg
11.700.000 đ

1 cửa hàng
ASUS K451LN-WX111D
Kích thước display : 14 inch
Code bộ vi xử lý: 4210u
Dòng bộ vi xử lý: core i5
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
Khối lượng: 2.1 kg
10.200.000 đ

3 cửa hàng
ASUS N550LF-XO058H
Kích thước display : 15.6 inch
Code bộ vi xử lý: 4500u
Dòng bộ vi xử lý: core i7
Dung lượng HDD: 750 Gb
RAM: 6 Gb
Khối lượng: 2.7 kg
14.900.000 đ

1 cửa hàng
ASUS X451CA-VX023D
Kích thước display : 14 inch
Tần số CPU: 1.8 GHz
Code bộ vi xử lý: 3217u
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i3
RAM: 2 Gb
Khối lượng: 2 kg
7.650.000 đ

2 cửa hàng
ASUS P550LDV-XO518D
Kích thước display : 15.6 inch
Tần số CPU: 2 GHz
Code bộ vi xử lý: 4510u
CPU cache: 4 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i7
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
12.350.000 đ

3 cửa hàng
ASUS X553MA-XX574D
Kích thước display : 15.6 inch
Tần số CPU: 1.86 GHz
CPU cache: 2 Mb
Dòng bộ vi xử lý: celeron
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 2 Gb
Khối lượng: 2.1 kg
4.950.000 đ

1 cửa hàng
ASUS K551LN-XX330D
Kích thước display : 15.6 inch
Tần số CPU: 2 GHz
Code bộ vi xử lý: 4510u
CPU cache: 4 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i7
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 6 Gb
Khối lượng: 2.3 kg
18.300.000 đ

1 cửa hàng
ASUS P550LAV-XX599D
Kích thước display : 15.6 inch
Tần số CPU: 1.7 GHz
Code bộ vi xử lý: 4010u
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i3
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
Khối lượng: 2.2 kg
7.500.000 đ

2 cửa hàng
ASUS F451CA-VX124D
Kích thước display : 14 inch
Tần số CPU: 1.8 GHz
Code bộ vi xử lý: 3217u
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i3
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
Khối lượng: 2.1 kg
8.390.000 đ

1 cửa hàng
ASUS X550CA-XX120D
Tần số CPU: 1.6 GHz
Code bộ vi xử lý: 3337u
Dòng bộ vi xử lý: i5
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
Khối lượng: 2.3 kg
11.090.000 đ

1 cửa hàng
ASUS X550LC-XX105D
Kích thước display : 15.6 inch
Tần số CPU: 1.6 GHz
Code bộ vi xử lý: 4200u
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i5
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
Khối lượng: 2.39 kg
6.800.000 đ

4 cửa hàng
ASUS K451LN-WX111H
Kích thước display : 14 inch
Tần số CPU: 1.7 GHz
Code bộ vi xử lý: 4210u
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i5
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
Khối lượng: 2 kg
8.990.000 đ

2 cửa hàng
ASUS X552LDV-SX652D
Kích thước display : 15.6 inch
Tần số CPU: 1.9 GHz
Code bộ vi xử lý: 4030u
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i3
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
Khối lượng: 2.4 kg
8.990.000 đ

2 cửa hàng
ASUS P550LDV-XO517D
Kích thước display : 15.6 inch
Tần số CPU: 1.7 GHz
Code bộ vi xử lý: 4210u
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i5
Dung lượng HDD: 1000 Gb
RAM: 4 Gb
Khối lượng: 2.3 kg
10.000.000 đ

1 cửa hàng
ASUS F451CA-VX123D
Kích thước display : 14 inch
Tần số CPU: 1.8 GHz
Code bộ vi xử lý: 3217u
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i3
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 2 Gb
Khối lượng: 1.92 kg
4.500.000 đ

1 cửa hàng
ASUS A550LDV-XO615D
Tần số CPU: 2 GHz
Code bộ vi xử lý: 4510u
CPU cache: 4 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i7
Dung lượng HDD: 1000 Gb
RAM: 4 Gb
Khối lượng: 2.2 kg
13.390.000 đ

2 cửa hàng
ASUS K450CC-WX263D
Kích thước display : 14 inch
Code bộ vi xử lý: 3217u
Dòng bộ vi xử lý: core i3
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
Khối lượng: 2.1 kg
10.700.000 đ

1 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
[ 1 của 296 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt