[ 1 của 117 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng
Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
Tủ lạnh
Electrolux ETM4407SD
Hệ thống làm lạnh: đa chiều
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: 2 cửa
Dung tích: 440 lít
Dung tích sử dụng: 440 lít
Dung tích ngăn lạnh: 340 lít
13.570.000 đ

3 cửa hàng
Electrolux ETB2600PE
Non CKC: không chứa cfc
Hệ thống làm lạnh: làm lạnh đa chiều
Loại tủ: tủ 2 cánh
Dung tích: 260 lít
Dung tích sử dụng: 254 lít
5.490.000 đ

25 cửa hàng
Electrolux ETB2302PE
Hệ thống làm lạnh: Làm lạnh đa chiều
Loại tủ: tủ 2 cánh
Dung tích: 230 lít
5.050.000 đ

20 cửa hàng
HITACHI 570EG9
Hệ thống làm lạnh: MinusZero
Loại tủ: 2 cánh
Dung tích: 435 lít
14.500.000 đ

cửa hàng
HITACHI V400PGV3
Hệ thống làm lạnh: làm lạnh kép
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: 2 cửa
Dung tích: 335 lít
Dung tích ngăn lạnh: 234 lít
13.000.000 đ

1 cửa hàng
HITACHI SF48EMV
Hệ thống làm lạnh: frost recycling
Loại tủ: tủ 6 cánh
Dung tích: 475 lít
Dung tích ngăn lạnh: 230 lít
50.090.000 đ

1 cửa hàng
HITACHI SF48CMS/W
Hệ thống làm lạnh: frost recycling
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: side by side / 6 cửa
Dung tích: 475 lít
52.300.000 đ

cửa hàng
HITACHI V660PGV3X
Non CKC: không chứa cfc
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: tủ 2 cánh
Dung tích: 550 lít
21.000.000 đ

1 cửa hàng
HITACHI R-VG440PGV3
Hệ thống làm lạnh: Quạt làm lạnh kép
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: 2 cánh
Dung tích: 365 lít
11.500.000 đ

21 cửa hàng
LG GR-P267LSN
Hệ thống làm lạnh: lạnh đa chiều
Loại tủ: side by side
Dung tích: 659 lít
48.950.000 đ

1 cửa hàng
LG GN-L225BF
Hệ thống làm lạnh: Làm lạnh đa chiều
Tiết kiệm điện: tiết kiệm điện
Loại tủ: 2 cửa
Dung tích: 225 lít
Dung tích sử dụng: 209 lít
6.350.000 đ

3 cửa hàng
LG GN-L275BF
Hệ thống làm lạnh: Làm lạnh đa chiều
Tiết kiệm điện: tiết kiệm điện
Loại tủ: 2 cửa
Dung tích: 272 lít
Dung tích sử dụng: 189 lít
7.490.000 đ

2 cửa hàng
LG GN-L202BS
Hệ thống làm lạnh: lạnh đa chiều
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: 2 cửa
Dung tích: 202 lít
Dung tích ngăn lạnh: 139 lít
6.550.000 đ

cửa hàng
LG GN-L222PS
Hệ thống làm lạnh: lạnh đa chiều
Loại tủ: 2 cửa
Dung tích: 222 lít
Dung tích ngăn lạnh: 151 lít
6.890.000 đ

1 cửa hàng
LG GN-L225BS
Hệ thống làm lạnh: Làm lạnh đa chiều
Tiết kiệm điện: tiết kiệm điện
Loại tủ: 2 cửa
Dung tích: 209 lít
Dung tích ngăn lạnh: 138 lít
5.980.000 đ

26 cửa hàng
LG GN-185SS
Non CKC: không chứa cfc
Hệ thống làm lạnh: làm lạnh đa chiều
Loại tủ: tủ 2 cánh
Dung tích: 193 lít
5.290.000 đ

1 cửa hàng
LG GR-R267LS
Tiết kiệm điện: tiết kiệm điện
Loại tủ: side by side
Dung tích: 679 lít
33.840.000 đ

1 cửa hàng
LG GR-P227GS
Hệ thống làm lạnh: làm lạnh đa chiều
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: Tủ lạnh Side By Side
Dung tích: 501 lít
29.790.000 đ

1 cửa hàng
LG GN-L222BF
Hệ thống làm lạnh: lạnh đa chiều
Loại tủ: 2 cửa
Dung tích: 222 lít
Dung tích ngăn lạnh: 154 lít
6.750.000 đ

21 cửa hàng
HITACHI R-M700GPGV2
Non CKC: không chứa cfc
Hệ thống làm lạnh: minus zero
Tiết kiệm điện: tiết kiệm điện
Loại tủ: side by side
Dung tích: 584 lít
47.400.000 đ

18 cửa hàng
HITACHI R-S700GPGV2
Hệ thống làm lạnh: làm lạnh đa chiều
Tiết kiệm điện: tiết kiệm điện
Loại tủ: Tủ lạnh Side By Side
Dung tích: 584 lít
42.150.000 đ

19 cửa hàng
HITACHI R-M700PGV2
Hệ thống làm lạnh: làm lạnh nhanh
Tiết kiệm điện: tiết kiệm điện
Loại tủ: side by side
Dung tích: 600 lít
Dung tích sử dụng: 600 lít
36.900.000 đ

16 cửa hàng
HITACHI R-S700PGV2
Hệ thống làm lạnh: MinusZero
Tiết kiệm điện: Inverter
Loại tủ: side by side
Dung tích: 589 lít
Dung tích sử dụng: 605 lít
31.950.000 đ

22 cửa hàng
HITACHI R-W660FPGV3
Hệ thống làm lạnh: Quạt làm lạnh kép
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: tủ bốn cánh
Dung tích: 540 lít
Dung tích sử dụng: 540 lít
Dung tích ngăn lạnh: 396 lít
27.900.000 đ

1 cửa hàng
Electrolux ETB3200PE
Non CKC: không chứa cfc
Hệ thống làm lạnh: làm lạnh đa chiều
Loại tủ: tủ 2 cánh
Dung tích: 320 lít
6.190.000 đ

24 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
[ 1 của 117 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt