Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
bồn rửa
Bồn rửa tay Sunkyung SK-1600F
Chất liệu thép không gỉ 304 Kích thước bồn rửa 370 mm Kích thước 500 x 500 x 970mm
18.990.000 đ

1 cửa hàng
Bồn rửa tay Sunkyung SK-1710
Chất liệu thép không gỉ 304 Kích thước bồn rửa 470 mm Kích thước 435 x 530 x 970mm
17.300.000 đ

1 cửa hàng
Bồn rửa tay Sunkyung SK-1610
Chất liệu thép không gỉ 304 Kích thước bồn rửa 370 mm Kích thước 370 x 480 x 970mm
16.000.000 đ

1 cửa hàng
Bồn rửa tay Sunkyung SK-1602F
Chất liệu thép không gỉ 304 Kích thước bồn rửa 370 mm Kích thước 1000 x 500 x 970mm
33.000.000 đ

1 cửa hàng
Bồn rửa tay Sunkyung SK-16030F
Chất liệu thép không gỉ 304 Kích thước bồn rửa 370 mm Kích thước 1500 x 500 x 970mm
46.900.000 đ

1 cửa hàng
Bồn rửa tay Sunkyung SK-1700
Chất liệu thép không gỉ 304 Kích thước bồn rửa 470 mm Kích thước 435 x 530 x 970mm
16.200.000 đ

1 cửa hàng
Bồn rửa tay Sunkyung SK-1600
Chất liệu thép không gỉ 304 Kích thước bồn rửa 370 mm Kích thước 370 x 480 x 970mm
15.800.000 đ

1 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt