Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
bộ giải mã
Bộ giải mã thiết bị hội nghị truyền hình Sony MCU PCSA-MCG80 ...
Bộ giải mã thiết bị hội nghị truyền hình Sony MCU PCSA-MCG80 Bộ giải mã thiết bị hội nghị truyền hình để kết nối đa điểm mạng IP (tối đa 6 điểm) MCU Software for PCS-XG80 Videoconferencing System This USB flash memory carries Multi-point Control Unit (MCU...
81.700.000 đ

1 cửa hàng
Bộ giải mã thiết bị truyền hình Sony PCSA-MCG106
Bộ giải mã thiết bị truyền hình Sony PCSA-MCG106 Bộ giải mã thiết bị hội nghị truyền hình để kết nối đa điểm mạng IP (tối đa 6 điểm) Hold crisp, clear multi-point videoconferences with up to five other remote sites. The PCSA-MCG106 optional license key en...
102.770.000 đ

1 cửa hàng
Bộ giải mã thiết bị truyền hình Sony PCSA-MCG109
Bộ giải mã thiết bị truyền hình Sony PCSA-MCG109 Bộ giải mã thiết bị hội nghị truyền hình để kết nối đa điểm mạng IP (tối đa 9 điểm) Hold crisp, clear multi-point videoconferences with up to eight other remote sites. The PCSA-MCG109 optional license key e...
153.940.000 đ

1 cửa hàng
Bộ giải mã thiết bị truyền hình Sony PCSA-DSG80
Bộ giải mã thiết bị truyền hình Sony PCSA-DSG80 Bộ giải mã thiết bị hội nghị truyền hình để truyền dữ liệu trình chiếu trong cuộc họp. This optional Data Solution software upgrades the PCS-XG80, PCS-G60DP, PCS-XG55, PCS-XL55, PCS-XA80 and PCS-XA55 Video C...
39.990.000 đ

1 cửa hàng
75.210.000 đ

1 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt