image

Máy trộn nhựa nhào lộn WSQE-50


Mới Giá 35.000.000 đ

Shop

1
Hình ảnh
Nhà cung cấp
Giá bán
  
Thông tin sản phẩm - Máy trộn nhựa dòng WSQE dùng để trộn nhựa với các loại nhựa màu hoặc các loại nhựa khác nhau để tạo nhựa màu hoặc tạo hỗn hợp nhựa theo yêu cầu phục vụ sản xuất. Máy trộn theo kiểu nhào lộn hoặc lúc lắc. - Máy trộn nhựa được lắp đặt t...
35.000.000  đ
 
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt