[ 1 của 37 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng
Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
bộ lưu điện - UPS
Santak C3K
thời gian lưu điện: 17 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 2100 W
loại UPS: online
15.280.000 đ

6 cửa hàng
Santak C10K
thời gian lưu điện: 13 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 7000 W
loại UPS: online
73.000.000 đ

3 cửa hàng
Santak C3KE
thời gian lưu điện: 11 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 2400 W
loại UPS: Online
22.990.000 đ

4 cửa hàng
Santak C6KR
thời gian lưu điện: 20 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 4200 W
loại UPS: online
54.590.000 đ

4 cửa hàng
Santak C2K
thời gian lưu điện: 21 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 1400 W
loại UPS: online
16.380.000 đ

6 cửa hàng
Santak 1000E
thời gian lưu điện: 36 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 600 W
loại UPS: Line Interactive
3.750.000 đ

7 cửa hàng
Santak C2KR
thời gian lưu điện: 21 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 1400 W
loại UPS: Online
20.790.000 đ

3 cửa hàng
Santak C3KS
thời gian lưu điện: 17 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 +/- 2% V
công suất: 2100 W
loại UPS: online
24.950.000 đ

1 cửa hàng
Santak C2KE
thời gian lưu điện: 11 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 +/- 2% V
công suất: 1600 W
loại UPS: online
15.650.000 đ

5 cửa hàng
Santak C3KR
thời gian lưu điện: 17 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 2100 W
loại UPS: online
28.250.000 đ

3 cửa hàng
Santak C1KS
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 700 W
loại UPS: online
8.540.000 đ

1 cửa hàng
Santak TG1000
thời gian lưu điện: 6 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 600 W
loại UPS: offline
2.270.000 đ

7 cửa hàng
Santak TG500
thời gian lưu điện: 3 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 300 W
loại UPS: offline
960.000 đ

7 cửa hàng
Santak C1K
thời gian lưu điện: 14 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 700 W
loại UPS: online
7.450.000 đ

5 cửa hàng
Santak C6KE
thời gian lưu điện: 20 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 4200 W
loại UPS: Online
45.900.000 đ

4 cửa hàng
Santak 600E
thời gian lưu điện: 20 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 360 W
loại UPS: offline
1.960.000 đ

1 cửa hàng
Santak 2000EH
thời gian lưu điện: 50 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 1200 W
loại UPS: offline / Line Interactive
5.110.000 đ

6 cửa hàng
Santak C6K
thời gian lưu điện: 20 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 4200 W
loại UPS: online
53.530.000 đ

5 cửa hàng
Santak C1KR
thời gian lưu điện: 50 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 700 W
loại UPS: online
10.450.000 đ

3 cửa hàng
Santak C10KE
thời gian lưu điện: 13 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 7000 W
loại UPS: online
76.490.000 đ

3 cửa hàng
UPSELECT 3KVA
thời gian lưu điện: 20 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 2100 W
loại UPS: online
13.770.000 đ

1 cửa hàng
UPSELECT 1KVA
thời gian lưu điện: 18 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 700 W
loại UPS: Online
5.740.000 đ

2 cửa hàng
UPSELECT 6KVA
thời gian lưu điện: 15 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 4200 W
loại UPS: online
46.990.000 đ

1 cửa hàng
UPSELECT 750VA
thời gian lưu điện: 7 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 450 W
loại UPS: Offline
910.000 đ

2 cửa hàng
UPSELECT 2KVA
thời gian lưu điện: 20 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 1400 W
loại UPS: online
11.770.000 đ

2 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
[ 1 của 37 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt