[ 1 của 17 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng
Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
máy quét ảnh
EPSON Expression 10000XL
Tốc độ scan: 6 trang/phút
Độ sâu bit màu: 48 Bit
2 mặt: có
Chất liệu scan: film
68.990.000 đ

2 cửa hàng
CANON DR 6030C
Tốc độ scan: 60 trang/phút
Độ sâu bit màu: 24 Bit
2 mặt: có
Chất liệu scan: giấy
81.900.000 đ

1 cửa hàng
EPSON Perfection V700
Tốc độ scan: 5.5 trang/phút
Độ sâu bit màu: 48 Bit
2 mặt: có
Chất liệu scan: film
15.700.000 đ

4 cửa hàng
EPSON WorkForce Pro GT-S55
Tốc độ scan: 25 trang/phút
Độ sâu bit màu: 48 Bit
2 mặt: có
Chất liệu scan: giấy
16.140.000 đ

3 cửa hàng
EPSON Perfection V600
Tốc độ scan: 3.3 trang/phút
Độ sâu bit màu: 48 Bit
2 mặt: không
Chất liệu scan: film
7.190.000 đ

3 cửa hàng
EPSON Perfection V330
Tốc độ scan: 2.4 trang/phút
Độ sâu bit màu: 48 Bit
2 mặt: không
Chất liệu scan: film
3.190.000 đ

2 cửa hàng
EPSON GT-2500
Tốc độ scan: 27 trang/phút
Độ sâu bit màu: 48 Bit
2 mặt: có
Chất liệu scan: Giấy
16.950.000 đ

6 cửa hàng
EPSON Perfection V39
Tốc độ scan: 2.4 trang/phút
Độ sâu bit màu: 48 Bit
2 mặt: không
Chất liệu scan: Giấy
2.330.000 đ

5 cửa hàng
EPSON WorkForce GT-S85
Tốc độ scan: 40 trang/phút
Độ sâu bit màu: 48 Bit
2 mặt: có
Chất liệu scan: giấy
23.690.000 đ

3 cửa hàng
EPSON Perfection V33
Tốc độ scan: 2.4 trang/phút
Độ sâu bit màu: 48 Bit
2 mặt: không
Chất liệu scan: giấy
1.900.000 đ

6 cửa hàng
EPSON Perfection V370
Tốc độ scan: 4 trang/phút
Độ sâu bit màu: 48 Bit
2 mặt: không
Chất liệu scan: film
3.150.000 đ

5 cửa hàng
CANON DR M160
Tốc độ scan: 60 trang/phút
Độ sâu bit màu: 24 Bit
2 mặt: có
Chất liệu scan: card
41.090.000 đ

1 cửa hàng
CANON LiDE 110
Tốc độ scan: 3.75 trang/phút
Độ sâu bit màu: 48 Bit
2 mặt: không
Chất liệu scan: giấy
1.200.000 đ

14 cửa hàng
CANON CanoScan 9000F
Tốc độ scan: 8.5 trang/phút
Độ sâu bit màu: 48 Bit
2 mặt: không
Chất liệu scan: film
3.700.000 đ

5 cửa hàng
CANON LiDE 220
Tốc độ scan: 6 trang/phút
Độ sâu bit màu: 48 Bit
2 mặt: không
Chất liệu scan: Giấy
2.010.000 đ

11 cửa hàng
CANON DR G1100
Tốc độ scan: 100 trang/phút
Độ sâu bit màu: 24 Bit
2 mặt: có
Chất liệu scan: Giấy
119.330.000 đ

1 cửa hàng
CANON CanoScan 700F
Tốc độ scan: 5 trang/phút
Độ sâu bit màu: 48 Bit
2 mặt: không
Chất liệu scan: giấy
2.490.000 đ

2 cửa hàng
CANON DR M140
Tốc độ scan: 40 trang/phút
Độ sâu bit màu: 24 Bit
2 mặt: có
Chất liệu scan: card
27.000.000 đ

2 cửa hàng
CANON P 215
Tốc độ scan: 12 trang/phút
Độ sâu bit màu: 24 Bit
2 mặt: có
Chất liệu scan: Thẻ / giấy
7.950.000 đ

6 cửa hàng
CANON LiDE 210
Tốc độ scan: 6 trang/phút
Độ sâu bit màu: 48 Bit
2 mặt: không
Chất liệu scan: giấy
1.800.000 đ

12 cửa hàng
CANON LiDE 120
Tốc độ scan: 3.75 trang/phút
Độ sâu bit màu: 48 Bit
2 mặt: không
Chất liệu scan: kính
1.190.000 đ

24 cửa hàng
CANON DR F120
Tốc độ scan: 20 trang/phút
Độ sâu bit màu: 24 Bit
2 mặt: có
Chất liệu scan: Giấy
9.500.000 đ

2 cửa hàng
CANON ScanFront 300P
Tốc độ scan: 30 trang/phút
2 mặt: có
Chất liệu scan: giấy
44.380.000 đ

1 cửa hàng
CANON DR X10C
Tốc độ scan: 100 trang/phút
Độ sâu bit màu: 24 Bit
2 mặt: có
Chất liệu scan: giấy
338.000.000 đ

1 cửa hàng
HP ScanJet 8270
Tốc độ scan: 25 trang/phút
Độ sâu bit màu: 48 Bit
2 mặt: có
Chất liệu scan: Giấy / film
15.000.000 đ

12 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
[ 1 của 17 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt