[ 1 của 9 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 Kế tiếp Sau cùng
Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
tủ mát
SANAKY VH 180K
Dung tích: 180 lít
Trọng lượng: 46 kg
số cửa tủ: 1
5.850.000 đ

2 cửa hàng
SANAKY 301L VH301K
Dung tích: 301 lít
Trọng lượng: 72 kg
số cửa tủ: 1
7.800.000 đ

1 cửa hàng
SANAKY 350 VH350W
Dung tích: 350 lít
Khay chứa: 710 cái
Trọng lượng: 70 kg
số cửa tủ: 2
8.090.000 đ

2 cửa hàng
ALASKA LC 333B
Dung tích: 200 lít
số cửa tủ: 1
7.510.000 đ

1 cửa hàng
SANAKY VH 2899A1 280L
Dung tích: 289 lít
Trọng lượng: 40 kg
số cửa tủ: 2
5.190.000 đ

1 cửa hàng
ALASKA LC 633B
Dung tích: 400 lít
số cửa tủ: 1
7.850.000 đ

1 cửa hàng
298 IXR S2988E
Dung tích: 298 lít
số cửa tủ: 1
7.790.000 đ

1 cửa hàng
240 IXR S240E
Dung tích: 240 lít
số cửa tủ: 1
6.800.000 đ

1 cửa hàng
ALASKA LC 433DB
Dung tích: 300 lít
Trọng lượng: 55 kg
số cửa tủ: 1
7.300.000 đ

2 cửa hàng
SANAKY VH 210K
Dung tích: 210 lít
Trọng lượng: 61 kg
số cửa tủ: 1
6.500.000 đ

1 cửa hàng
SANAKY VH 258W
Dung tích: 250 lít
Trọng lượng: 65 kg
số cửa tủ: 2
6.800.000 đ

1 cửa hàng
SANAKY 600
Dung tích: 600 lít
Khay chứa: 800 cái
Trọng lượng: 129 kg
số cửa tủ: 2
16.990.000 đ

1 cửa hàng
SC50
Dung tích: 50 lít
Khay chứa: 2 cái
số cửa tủ: 1
2.220.000 đ

2 cửa hàng
SANAKY VH218K
Dung tích: 170 lít
Trọng lượng: 52 kg
số cửa tủ: 1
6.790.000 đ

1 cửa hàng
SANAKY 400 VH 408K
Dung tích: 400 lít
Khay chứa: 4 cái
Trọng lượng: 72 kg
số cửa tủ: 1
8.990.000 đ

1 cửa hàng
ALASKA LC 233B
Dung tích: 200 lít
Trọng lượng: 47 kg
số cửa tủ: 1
6.500.000 đ

3 cửa hàng
SANAKY 800
Dung tích: 800 lít
Khay chứa: 900 cái
Trọng lượng: 140 kg
số cửa tủ: 2
18.290.000 đ

2 cửa hàng
SANAKY VH 308W
Dung tích: 300 lít
Trọng lượng: 67 kg
số cửa tủ: 2
7.360.000 đ

1 cửa hàng
SANAKY VH 218W
Dung tích: 170 lít
Trọng lượng: 56 kg
số cửa tủ: 2
6.300.000 đ

1 cửa hàng
ALASKA LC 643DB
Dung tích: 400 lít
Trọng lượng: 72 kg
số cửa tủ: 2
8.300.000 đ

4 cửa hàng
SANAKY VH 408K
Dung tích: 340 lít
Trọng lượng: 82 kg
số cửa tủ: 1
8.400.000 đ

1 cửa hàng
SANAKY VH 218K
Dung tích: 218 lít
số cửa tủ: 1
6.090.000 đ

2 cửa hàng
SANAKY VH 308K
Dung tích: 300 lít
Khay chứa: 4 cái
Trọng lượng: 72 kg
số cửa tủ: 1
6.480.000 đ

1 cửa hàng
PANASONIC SBC P287K
Dung tích: 248 lít
Trọng lượng: 0.18 kg
số cửa tủ: 1
7.600.000 đ

cửa hàng
ALASKA LC 433A 433
Dung tích: 270 lít
Khay chứa: 178 cái
số cửa tủ: 1
7.550.000 đ

1 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
[ 1 của 9 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 Kế tiếp Sau cùng
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt