Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
máy bơm mỡ khí nén
Máy bơm mỡ khí nén 30L Kocu GZ-9X
Máy bơm mỡ khí nén 30L Kocu GZ-9X - Model: GZ-9X - Tỷ lệ áp lực: 50:1 - Áp lực nén 0.6-0 0,8 MPa - Lượng mỡ ra: 0.85 Lít/phút - Truyền dẫn áp lực : 30-40MPa - Thùng chứa: 30L - Súng bơm mỡ: HCG-200 - Ống thủy lực cao áp 6Mét - Trọng lượng: 19/21KG - Sản p...
4.400.000 đ

1 cửa hàng
Máy bơm mỡ khí nén thanh dài Kocu GZ-T1
Máy bơm mỡ khí nén thanh dài Kocu GZ-T1 Model: GZ-T1 Á p l ực nén: 40:1 Phạm vi khí nén: 0.6-0.8 Mpa Áp lực mỡ đầu ra: 24-32 Mpa Lượng mỡ ra: 0.75L/ phút Trọng lượng: 7.5 kg Sản phẩm chất lượng ISO 9001:2000...
3.250.000 đ

2 cửa hàng
Máy bơm mỡ khí nén Kocu GZ - 7
Áp lực nén 0.6 -0.8 MPA Lượng mỡ ra 850g / phút Truyền dẫn áp lực 30-40 MPa Súng bơm mỡ HCG 200 Ống dẫn 5 m Trọng lượng 15.5 kg Kích thước 488 x 488 x 230mm
4.390.000 đ

1 cửa hàng
Máy bơm mỡ khí nén Kocu GZ-8
Áp lực nén 0.6 -0.8 MPA Lượng mỡ ra 850g / phút Truyền dẫn áp lực 24-32 MPa Thùng chứa 12L Súng bơm mỡ HCG 200 Ống dẫn 5 m Trọng lượng 17 kg Kích thước 320 x 360 x 850mm
2.300.000 đ

1 cửa hàng
Máy bơm mỡ khí nén Kocu US - 8
Áp lực nén 0.6 -0.8 MPA Lượng mỡ ra 850g / phút Truyền dẫn áp lực 30-40 MPa Thùng chứa 12L Súng bơm mỡ HCG 200 Ống dẫn 5 m Trọng lượng 19 kg Kích thước 390 x 335 x 830mm
3.650.000 đ

cửa hàng
máy bơm mỡ khí nén kocu 12l gz-8
Lượng mỡ ra 0.85 Lít/phút Truyền dẫn áp lực 30-40MPa Thùng chứa 12L Súng bơm mỡ HCG-200 Ống dẫn 5 Mét Trọng lượng 17Kg Size 320x360x850mm Điện áp 220/380V
2.050.000 đ

2 cửa hàng
Máy bơm mỡ khí nén 60L Kocu GZ-95A
Máy bơm mỡ khí nén 60L Kocu GZ-95A • Model: GZ—95A • Tỷ lệ áp lực: 40:1 • Áp lực nén 0.6-0 0,8 MPa • Lượng mỡ ra: 0.75 Lít/phút • Truyền dẫn áp lực : 24-32MPa • Thùng chứa: 60L • Súng bơm mỡ: HCG-600 • Ống thủy lực cao áp 6 Mét • Trọng lượng: 30KG • Sản p...
5.890.000 đ

1 cửa hàng
Máy bơm mỡ khí nén Kocu GZ-9T 20lit
Máy bơm mỡ khí nén Kocu GZ-9T 20lit - Model: GZ-9T - Tỷ lệ áp lực: 50:1 - Áp lực nén 0.6-0 0,8 MPa - Lượng mỡ ra: 0.85 Lít/phút - Truyền dẫn áp lực : 30-40Mpa - Thùng chứa: 20L - Súng bơm mỡ: HCG-200 - Ống thủy lực cao áp 6Mét - Trọng lượng: 21KG - Vỏ sơn...
4.600.000 đ

1 cửa hàng
Máy bơm mỡ khí nén Kocu US-8
Tỷ lệ áp lực 50:1 Áp lực nén 0.6-0 0,8 MPa Lượng mỡ ra 0.85 Lít/phút Truyền dẫn áp lực 30-40MPa Thùng chứa 12L Súng bơm mỡ HCG-200 Ống thủy lực cao áp 5 Mét Trọng lượng 19/21KG Size 390x335x830mm
3.700.000 đ

1 cửa hàng
Máy bơm mỡ khí nén Kocu GZ-95A
Thông tin sản phẩm MÁY BƠM MỠ KHÍ NÉN 60L Model: GZ-95A Tỷ lệ áp lực: 40:1 Áp lực nén: 0.6-0 0,8 MPa Lượng mỡ ra: 0.75 Lít/phút Truyền dẫn áp lực : 24-32MPa Thùng chứa: 60L Súng bơm mỡ: HCG-600 Ống thủy lực cao áp: 6 Mét Trọng lượng:30KG Sản phảm chất lượ...
5.560.000 đ

1 cửa hàng
Máy bơm mỡ khí nén Kocu GZ - 10
Áp lực nén 0.6 -0.8 MPA Lượng mỡ ra 850g / phút Truyền dẫn áp lực 30-40 MPa Thùng chứa 20L Súng bơm mỡ HCG 200 Ống dẫn 5 m Trọng lượng 19 kg Kích thước 460 x 460 x 835mm
4.150.000 đ

1 cửa hàng
Máy bơm mỡ khí nén Kocu GZ-9X
Thông tin sản phẩm MÁY BƠM MỠ KHÍ NÉN 30L Model: GZ-9X Tỷ lệ áp lực: 50:1 Áp lực nén 0.6-0 0,8 MPa Lượng mỡ ra: 0.85 Lít/phút Truyền dẫn áp lực : 30-40MPa Thùng chứa: 30L Súng bơm mỡ: HCG-200 Ống thủy lực cao áp 6Mét Trọng lượng: 19/21KG Sản phảm chất lượ...
3.900.000 đ

1 cửa hàng
Máy bơm mỡ khí nén Kocu GZ-9
Thông tin sản phẩm MÁY BƠM MỠ KHÍ NÉN 30L Model: GZ-9 Tỷ lệ áp lực: 50:1 Áp lực nén : 0.6-0 0,8 MPa Lượng mỡ ra: 0.85 Lít/phút Truyền dẫn áp lực : 30-40MPa Thùng chứa:30L Súng bơm mỡ: HCG-200 Ống thủy lực cao áp: 6 Mét Trọng lượng: 20KG...
3.900.000 đ

1 cửa hàng
Máy bơm mỡ khí nén Kocu GZ - 100
Áp lực nén 0.6 -0.8 MPA Lượng mỡ ra 850g / phút Truyền dẫn áp lực 30-40 MPa Thùng chứa 20L Súng bơm mỡ HCG 200 Ống dẫn 5 m Trọng lượng 21 kg Kích thước 460 x 460 x 835mm
4.590.000 đ

cửa hàng
Máy bơm mỡ khí nén Kocu GZ-3
Áp lực nén 0.6 -0.8 MPA Lượng mỡ ra 750g / phút Truyền dẫn áp lực 24-32 MPa Thùng chứa 12L Súng bơm mỡ HCG 200 Ống dẫn 5 m Trọng lượng 14 kg Kích thước 320 x 360 x 850mm
2.090.000 đ

3 cửa hàng
Máy bơm mỡ khí nén kocu gz-150
Tỷ lệ áp lực 60:1 Áp lực nén 0.6-0 0,8 MPa Lượng mỡ ra 0.9 Lít/phút Truyền dẫn áp lực 0.9 Lít/phút Thùng chứa 20L Súng bơm mỡ HCG-200 Ống thủy lực cao áp 5 Mét Trọng lượng 21KG Size 460x460x835mm
4.565.000 đ

1 cửa hàng
Máy bơm mỡ khí nén 20L Kocu GZ-85W
Máy bơm mỡ khí nén 20L Kocu GZ-85W - Tỷ lệ áp lực: 50:1 - Áp lực nén 0.6-0 0,8 MPa - Lượng mỡ ra: 0.85 Lít/phút - Truyền dẫn áp lực : 30-40MPa - Thùng chứa: 20L - Súng bơm mỡ: HCG-200 - Ống thủy lực cao áp 6 Mét - Trọng lượng: 18KG - Sản phảm chất lượng I...
3.850.000 đ

3 cửa hàng
Máy bơm mỡ khí nén kocu GZ-75B
Tỷ lệ áp lực 40:1 Áp lực nén 0.6-0 0,8 MPa Lượng mỡ ra 0.75 Lít/phút Truyền dẫn áp lực 24-32MPa Thùng chứa 45L Súng bơm mỡ HCG-600 Ống thủy lực cao áp 5 Mét Trọng lượng 21Kg Size 900x550x500mm
4.500.000 đ

1 cửa hàng
Máy bơm mỡ khí nén thanh dài Kocu GZ-185A
Máy bơm mỡ khí nén thanh dài Kocu GZ-185A Model: GZ-18 Á p l ực nén: 5 0:1 Phạm vi khí nén: 0.6-0.8 Mpa Áp lực mỡ đầu ra: 30-40 Mpa Lượng mỡ ra : 0.55L/ phút Trọng lượng: 10 kg Sản phẩm chất lượng ISO 9001:2000...
4.130.000 đ

2 cửa hàng
Máy bơm mỡ khí nén kocu gz-10
Tỷ lệ áp lực 50:1 Áp lực nén 0.6-0 0,8 MPa Lượng mỡ ra 0.85 Lít/phút Truyền dẫn áp lực 30-40MPa Thùng chứa 20L Súng bơm mỡ HCG-200 Ống thủy lực cao áp 5 Mét Trọng lượng 19/21KG Size 460x460x835mm
3.900.000 đ

3 cửa hàng
Máy bơm mỡ khí nén kocu GZ-A9
Tỷ lệ áp lực 50:1 Áp lực nén 0.6-0 0,8 MPa Lượng mỡ ra 0.85 Lít/phút Truyền dẫn áp lực 30-40MPa Thùng chứa 30L Súng bơm mỡ HCG-200 Ống thủy lực cao áp 5 Mét Trọng lượng 19/21KG Size 900x550x500mm
4.350.000 đ

1 cửa hàng
Máy bơm mỡ khí nén Kocu GZ-7
Máy bơm mỡ khí nén Kocu GZ-7 - Model: GZ-7 - Tỷ lệ áp lực: 50:1 - Áp lực nén 0.6-0 0,8 MPa - Lượng mỡ ra: 0.85 Lít/phút - Truyền dẫn áp lực : 30-40MPa - Thùng chứa: Cấm trực tiếp vào xô mỡ - Súng bơm mỡ: HCG-200 - Ống thủy lực cao áp 6 Mét - Trọng lượng: ...
4.250.000 đ

5 cửa hàng
Máy bơm mỡ khí nén 12L Kocu GZ-8
Máy bơm mỡ khí nén 12L Kocu GZ-8 - Model: GZ-8 - Tỷ lệ áp lực: 50:1 - Áp lực nén : 0.6-0 0,8 MPa - Lượng mỡ ra: 0.85 Lít/phút - Truyền dẫn áp lực : 30-40MPa - Thùng chứa: 12L - Súng bơm mỡ: HCG-200 - Ống thủy lực cao áp 6 Mét - Trọng lượng: 17KG...
2.300.000 đ

2 cửa hàng
Máy bơm mỡ khí nén thanh dài Kocu GZ-185W
Máy bơm mỡ khí nén thanh dài Kocu GZ-185W Model: GZ-185W Á p l ực nén : 5 0:1 Phạm vi khí nén: 0.6-0.8 Mpa Áp lực mỡ đầu ra: 30-40 Mpa Lượng mỡ ra: 0.55L/ phút Trọng lượng: 10 kg Sản phẩm chất lượng ISO 9001:2000...
4.232.000 đ

1 cửa hàng
Máy bơm mỡ khí nén thanh dài Kocu GZ-175
Thông tin sản phẩm Model:GZ-175 Áp lực nén: 40:1 Phạm vi khí nén: 0.6-0.8 Mpa Áp lực mỡ đầu ra: 24-32 Mpa Lượng mỡ ra: 0.75L/ phút Trọng lượng:14 kg Sản phảm chất lượng ISO 9001:2000
5.200.000 đ

1 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt