[ 1 của 7 ] 2 3 4 5 6 7 Kế tiếp Sau cùng
Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
thiết bị đô độ dày mỏng
Máy đo độ dày lớp sơn DeFelsko PosiTest DFT Ferrous DFTF-B
Máy đo độ dày lớp sơn DeFelsko PosiTest DFT Ferrous DFTF-B - Máy đo độ dày lớp phủ trên nền vật liệu kim loại từ tính - 0-1000µm / -040 mils - Đầu dò tích hợp, thích hợp cho đo ngành sơn mạ ô tô - Ứng dụng đo độ dày lớp sơn phủ trên bề mặt thép: VD lớp sơ...
11.600.000 đ

1 cửa hàng
Máy đo độ dày lớp sơn DeFelsko PosiTest DFT Combo DFTC-B
Máy đo độ dày lớp sơn DeFelsko PosiTest DFT Combo DFTC-B - Máy đo độ dày lớp phủ trên nền vật liệu kim loại từ tính và không từ tính ( 0-1000µm / -040 mils ) - Đầu dò tích hợp, thích hợp cho đo ngành sơn mạ ô tô - Ứng dụng đo độ dày lớp sơn, phủ không nhi...
16.300.000 đ

1 cửa hàng
Máy đo độ dày lớp phủ DeFelsko PosiTector 6000 FNGS1
Máy đo độ dày lớp phủ DeFelsko PosiTector 6000 FNGS1 - Đo độ dày lớp phủ trên nền kim loại từ tính và không từ tính, thích hợp cho lớp phủ bảo vệ vỏ tàu và sơn dày trương phồng - Đầu dò rời PRBFNGS-D (0-63.5mm/0-2.5inchs) - Thân máy Advanced - Ứng dụng: +...
39.300.000 đ

1 cửa hàng
Máy đo độ dày lớp sơn phủ DeFelsko PosiTector 6000 N90S1
Máy đo độ dày lớp sơn phủ DeFelsko PosiTector 6000 N90S1 - Đo độ dày lớp phủ không dẫn điện trên nền kim loại không từ tính ở vị trí gần cạnh nhọn, bề mặt khó tiếp xúc - Đầu dò rời PRBN90S-D (( 0-1150µm / 0-45mils)) - Thân máy Standard - Ứng dụng: Đo độ d...
22.600.000 đ

1 cửa hàng
Máy đo độ dày lớp sơn phủ DeFelsko PosiTector 6000 N90S3
Máy đo độ dày lớp sơn phủ DeFelsko PosiTector 6000 N90S3 - Đo độ dày lớp phủ không dẫn điện trên nền kim loại không từ tính ở vị trí gần cạnh nhọn, bề mặt khó tiếp xúc - Đầu dò rời PRBN90S-D (( 0-1150µm / 0-45mils)) - Thân máy Advanced - Ứng dụng: Đo độ d...
31.910.000 đ

1 cửa hàng
Máy đo độ dày lớp sơn phủ DeFelsko PosiTector 6000 N45S1
Máy đo độ dày lớp sơn phủ DeFelsko PosiTector 6000 N45S1 - Đo độ dày lớp phủ không dẫn điện trên nền kim loại không từ tính ở vị trí gần cạnh nhọn, bề mặt khó tiếp xúc - Đầu dò rời PRBN45S-D ( 0-1150µm / 0-45mils) - Thân máy Standard - Ứng dụng: Đo độ dày...
22.610.000 đ

1 cửa hàng
Máy đo độ dày lớp sơn phủ DeFelsko PosiTector 6000 N0S3
Máy đo độ dày lớp sơn phủ DeFelsko PosiTector 6000 N0S3 - Đo độ dày lớp phủ không dẫn điện trên nền kim loại không từ tính ở vị trí gần cạnh nhọn, bề mặt khó tiếp xúc - Đầu dò rời PRBN0S-D ( 0-1150µm / 0-45mils) - Thân máy Advanced - Ứng dụng: Đo độ dày l...
31.910.000 đ

1 cửa hàng
Máy đo độ dày lớp sơn phủ DeFelsko PosiTector 6000 N0S1
Máy đo độ dày lớp sơn phủ DeFelsko PosiTector 6000 N0S1 - Đo độ dày lớp phủ không dẫn điện trên nền kim loại không từ tính ở vị trí gần cạnh nhọn, bề mặt khó tiếp xúc - Đầu dò rời PRBN0S-D ( 0-1150µm / 0-45mils) - Thân máy Standard - Ứng dụng: Đo độ dày l...
22.500.000 đ

1 cửa hàng
Máy đo độ dày lớp sơn phủ DeFelsko PosiTector 6000 NKS3
Máy đo độ dày lớp sơn phủ DeFelsko PosiTector 6000 NKS3 - Đo độ dày lớp phủ Epoxy, Cao su, lớp chống cháy trên nền kim loại kim loại không từ tính - Đầu dò rời PRBKS-D ( 0-13mm / 0-500mils) - Thân máy Advanced - Ứng dụng: Đo độ dày lớp bao phủ không dẫn đ...
27.500.000 đ

1 cửa hàng
Máy đo độ dày lớp sơn phủ DeFelsko PosiTector 6000 N45S3
Máy đo độ dày lớp sơn phủ DeFelsko PosiTector 6000 N45S3 - Đo độ dày lớp phủ không dẫn điện trên nền kim loại không từ tính ở vị trí gần cạnh nhọn, bề mặt khó tiếp xúc - Đầu dò rời PRBN45S-D (( 0-1150µm / 0-45mils)) - Thân máy Advanced - Ứng dụng: Đo độ d...
31.940.000 đ

1 cửa hàng
Máy đo độ dày lớp sơn phủ DeFelsko PosiTector 6000 NKS1
Máy đo độ dày lớp sơn phủ DeFelsko PosiTector 6000 NKS1 - Đo độ dày lớp phủ Epoxy, Cao su, lớp chống cháy trên nền kim loại kim loại không từ tính - Đầu dò rời PRBKS-D ( 0-13mm / 0-500mils) - Thân máy Standard - Ứng dụng: Đo độ dày lớp bao phủ không dẫn đ...
20.750.000 đ

1 cửa hàng
Máy đo độ dày lớp sơn, phủ DeFelsko PosiTector 6000 NAS3
Máy đo độ dày lớp sơn, phủ DeFelsko PosiTector 6000 NAS3 - Đo độ dày lớp mạ trên nền kim loại nhôm (a-nốt hóa) - Đầu dò rời PRBNAS-D (0-1500µm / 0-60 mils) - Thân máy Advanced - Ứng dụng: Đo độ dày lớp sơn, phủ không dẫn điện trên bề mặt kim loại không từ...
32.260.000 đ

1 cửa hàng
Máy đo độ dày lớp sơn, phủ DeFelsko PosiTector 6000 NAS1
Máy đo độ dày lớp sơn, phủ DeFelsko PosiTector 6000 NAS1 - Đo độ dày lớp mạ trên nền kim loại nhôm (a-nốt hóa) - Đầu dò rời PRBNAS-D (0-1500µm / 0-60 mils) - Thân máy Standard - Ứng dụng: Đo độ dày lớp sơn, phủ không dẫn điện trên bề mặt kim loại không từ...
22.800.000 đ

1 cửa hàng
Máy đo độ dày lớp sơn phủ DeFelsko PosiTector 6000 NRS3
Máy đo độ dày lớp sơn phủ DeFelsko PosiTector 6000 NRS3 - Đo dò rời đo độ dày lớp phủ không dẫn điện trên nền kim loại không từ tính - Đầu dò Righ Angle PRBNRS-D (0-1500µm / 0-60 mils ) - Thân máy Advanced - Ứng dụng: Đo độ dày lớp sơn, phủ không dẫn điện...
29.200.000 đ

1 cửa hàng
Máy đo độ dày lớp sơn phủ DeFelsko PosiTector 6000 NS3
Máy đo độ dày lớp sơn phủ DeFelsko PosiTector 6000 NS3 - Đo dò rời đo độ dày lớp phủ không dẫn điện trên nền kim loại không từ tính - Đầu dò PRBNS-D (0-1500µm / 0-60 mils ) - Thân máy Advanced - Ứng dụng: Đo độ dày lớp sơn, phủ không dẫn điện trên bề mặt ...
27.720.000 đ

1 cửa hàng
Máy đo độ dày lớp sơn, phủ DeFelsko PosiTector 6000 NRS1
Máy đo độ dày lớp sơn, phủ DeFelsko PosiTector 6000 NRS1 - Đo dò rời đo độ dày lớp phủ không dẫn điện trên nền kim loại không từ tính - Đầu dò Righ Angle PRBNRS-D (0-1500µm / 0-60 mils ) - Thân máy Standard - Ứng dụng: Đo độ dày lớp sơn, phủ không dẫn điệ...
19.260.000 đ

1 cửa hàng
Máy đo độ dày lớp sơn phủ DeFelsko PosiTector 6000 NS1
Máy đo độ dày lớp sơn phủ DeFelsko PosiTector 6000 NS1 - Đo dò rời đo độ dày lớp phủ không dẫn điện trên nền kim loại không từ tính - Đầu dò PRBNS-D (0-1500µm / 0-60 mils ) - Thân máy Standard - Ứng dụng: Đo độ dày lớp sơn, phủ không dẫn điện trên bề mặt ...
18.440.000 đ

1 cửa hàng
Máy đo độ dày lớp phủ DeFelsko PosiTector 6000 FLS1
Máy đo độ dày lớp phủ DeFelsko PosiTector 6000 FLS1 - Đo độ dày lớp phủ PU, lớp chống cháy, lớp cách ly đường ống, cao su, lớp bọc… trên nền kim loại từ tính - Đầu dò rời PRBFLS-D ( 0-38mm / 0-1.5 inchs) - Thân máy Standard Ứng dụng: Đo độ dày lớp sơn, ph...
33.250.000 đ

1 cửa hàng
Máy đo độ dày lớp phủ DeFelsko PosiTector 6000 FLS3
Máy đo độ dày lớp phủ DeFelsko PosiTector 6000 FLS3 - Đo độ dày lớp phủ PU, lớp chống cháy, lớp cách ly đường ống, cao su, lớp bọc… trên nền kim loại từ tính - Đầu dò rời PRBFLS-D ( 0-38mm / 0-1.5 inchs) - Thân máy Advanced - Ứng dụng: Đo độ dày lớp sơn, ...
42.920.000 đ

1 cửa hàng
Máy đo độ dày lớp sơn phủ DeFelsko PosiTector 6000 N1
Máy đo độ dày lớp sơn phủ DeFelsko PosiTector 6000 N1 - Đo dò tích hợp đo độ dày lớp phủ không dẫn điện trên nền kim loại không từ tính - Đầu dò PRBN-D (0-1500µm / 0-60 mils ) - Thân máy Standard - Ứng dụng: Đo độ dày lớp sơn, phủ không dẫn điện trên bề m...
16.120.000 đ

1 cửa hàng
Máy đo độ dày lớp sơn phủ DeFelsko PosiTector 6000 FHXS3
Máy đo độ dày lớp sơn phủ DeFelsko PosiTector 6000 FHXS3 - Đo độ dày lớp phủ không dẫn điện ở nhiệt độ cao 250˚ - trên kim loại từ tính - Đầu dò tích hợp PRBFHXS-D ( 0-10mm / 0-400 mils) - Thân máy model Advanced - Model: PosiTector 6000 - Mã đặt hàng: FH...
39.250.000 đ

1 cửa hàng
Máy đo độ dầy lớp phủ DeFelsko PosiTector 6000 F0S1
Máy đo độ dầy lớp phủ DeFelsko PosiTector 6000 F0S1 - Hãng: Defelsko - Model: PosiTector 6000 F0S1 - Xuất xứ: USA - Công năng: Đo độ dầy lớp phủ trên nền vật liệu từ tính - Lớp phủ ở đây có thể là lớp sơn, lớp mạ hay bất kỳ lớp vật liệu không từ tính nào ...
22.800.000 đ

1 cửa hàng
Máy đo độ dày lớp sơn phủ DeFelsko PosiTector 6000 FKS3
Máy đo độ dày lớp sơn phủ DeFelsko PosiTector 6000 FKS3 - Đo độ dày lớp phủ epoxy, cao su, sơn chống cháy … - trên kim loại từ tính - Đầu dò rời PRBFKS-D ( 0-13mm / 0-500mils) - Thân máy model Advanced - Ứng dụng: Đo độ dày lớp bao phủ không nhiễm từ trên...
29.620.000 đ

1 cửa hàng
Máy đo độ dày bằng siêu âm Extech TKG250
Máy đo độ dày bằng siêu âm Máy đo độ dày bằng siêu âm Extech TKG250 (1.0-508mm, đo qua lớp sơn, hiển thị xung và mặt cắt - Giải đo độ dày (trên thép): + Đầu đo 5MHz: 0.040 đến 20" (1.0 đến 508mm); + Đầu đo 10MHz: 0.020 đến 20” (0.50 đến 508mm) Chọn mua th...
58.460.000 đ

1 cửa hàng
Máy đo độ dày bằng siêu âm Extech TKG150
Máy đo độ dày bằng siêu âm Extech TKG150 - Giải đo độ dày (trên thép): + Đầu đo 5MHz: 0.040 đến 20" (1.0 đến 508mm); + Đầu đo 10MHz: 0.020 đến 20” (0.50 đến 508mm) Chọn mua thêm - Ngôn ngữ: English, French, Spanish, Italian, Czech, German, Portuguese, Slo...
46.000.000 đ

1 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
[ 1 của 7 ] 2 3 4 5 6 7 Kế tiếp Sau cùng
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt