[ 1 của 139 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng
Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
Tủ lạnh
HITACHI R-VG440PGV3
Hệ thống làm lạnh: Quạt làm lạnh kép
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: 2 cánh
Dung tích: 365 lít
13.890.000 đ

1 cửa hàng
LG GN-L225BS
Hệ thống làm lạnh: Làm lạnh đa chiều
Tiết kiệm điện: tiết kiệm điện
Loại tủ: 2 cửa
Dung tích: 209 lít
Dung tích ngăn lạnh: 138 lít
6.190.000 đ

4 cửa hàng
HITACHI R-VG470PGV3
Hệ thống làm lạnh: Quạt làm lạnh kép
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: 2 cánh
Dung tích: 395 lít
14.990.000 đ

1 cửa hàng
Electrolux ETB3200PE
Non CKC: không chứa cfc
Hệ thống làm lạnh: làm lạnh đa chiều
Loại tủ: tủ 2 cánh
Dung tích: 320 lít
6.400.000 đ

1 cửa hàng
LG GR-B227GP
Hệ thống làm lạnh: làm lạnh đa chiều / không đóng tuyết
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: Tủ lạnh Side By Side
Dung tích: 524 lít
24.300.000 đ

1 cửa hàng
PANASONIC NR-BR347XSVN
Non CKC: không chứa cfc
Hệ thống làm lạnh: panorama / chống đóng tuyết
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: 2 cánh
Dung tích sử dụng: 308 lít
12.500.000 đ

1 cửa hàng
SAMSUNG RT22FARBDSA
Hệ thống làm lạnh: làm lạnh đa chiều / chống đóng tuyết
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: 2 cửa
Dung tích: 234 lít
Dung tích ngăn lạnh: 181 lít
6.250.000 đ

2 cửa hàng
SAMSUNG RS554NRUA1J/SV
Non CKC: không chứa cfc
Hệ thống làm lạnh: làm lạnh nhanh / làm lạnh đa chiều
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: 2 cánh
Dung tích: 538 lít
35.900.000 đ

1 cửa hàng
SAMSUNG RH60J8132SL
Hệ thống làm lạnh: làm lạnh đa chiều
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: Tủ lạnh Side By Side
Dung tích: 635 lít
Dung tích sử dụng: 609 lít
Dung tích ngăn lạnh: 402 lít
45.900.000 đ

1 cửa hàng
Electrolux ETB3500PE
Non CKC: không chứa cfc
Hệ thống làm lạnh: làm lạnh đa chiều
Loại tủ: 2 cửa
Dung tích: 350 lít
Dung tích ngăn lạnh: 272 lít
8.620.000 đ

2 cửa hàng
HITACHI RH350PGV4SLS
Hệ thống làm lạnh: chống đóng tuyết
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: Tủ 2 cánh
Dung tích: 290 lít
Dung tích sử dụng: 290 lít
10.290.000 đ

1 cửa hàng
LG GNL205BS
Hệ thống làm lạnh: lạnh đa chiều / chống đóng tuyết
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: 2 cửa
Dung tích: 205 lít
Dung tích sử dụng: 205 lít
6.490.000 đ

1 cửa hàng
LG GR-L333BS
Hệ thống làm lạnh: lạnh đa chiều / chống đóng tuyết
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: 2 cửa
Dung tích: 333 lít
Dung tích sử dụng: 315 lít
9.290.000 đ

1 cửa hàng
HITACHI 190EG1
Dung tích: 185 lít
6.499.000 đ

8 cửa hàng
HITACHI WB545PGV2
Hệ thống làm lạnh: quạt gió
Tiết kiệm điện: tiết kiệm điện
Loại tủ: 3 cửa
Dung tích: 429 lít
Dung tích ngăn lạnh: 429 lít
22.131.520 đ

1 cửa hàng
TOSHIBA GR T46VUBZ
Hệ thống làm lạnh: quạt gió / chống đóng tuyết
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: 2 cửa
Dung tích: 409 lít
Dung tích ngăn lạnh: 409 lít
11.120.000 đ

8 cửa hàng
Electrolux 1800PC
Hệ thống làm lạnh: làm lạnh nhanh
Dung tích ngăn lạnh: 180 lít
6.090.000 đ

1 cửa hàng
Sanyo SR 5KR
Non CKC: không chứa cfc
Hệ thống làm lạnh: làm lạnh nhanh / chống đóng tuyết
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: 1 cửa
Dung tích: 50 lít
Dung tích ngăn lạnh: 53 lít
2.900.000 đ

2 cửa hàng
HITACHI R H310PGV4
Hệ thống làm lạnh: chống đóng tuyết
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: 2 cửa
Dung tích: 260 lít
Dung tích ngăn lạnh: 260 lít
8.700.000 đ

6 cửa hàng
TOSHIBA GR TG46VPDZ
Hệ thống làm lạnh: làm lạnh nhanh / chống đóng tuyết
Tiết kiệm điện: inverter
Dung tích: 409 lít
Dung tích sử dụng: 308 lít
Dung tích ngăn lạnh: 101 lít
11.990.000 đ

65 cửa hàng
SAMSUNG RT50K6631BS
Hệ thống làm lạnh: không đóng tuyết
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: 2 cửa
Dung tích: 350 lít
Dung tích sử dụng: 499 lít
Dung tích ngăn lạnh: 341 lít
15.300.000 đ

38 cửa hàng
SAMSUNG RT38K5032GL
Hệ thống làm lạnh: chống đóng tuyết
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: 2 cửa
Dung tích: 384 lít
12.990.000 đ

2 cửa hàng
SAMSUNG RT35K5532S8
Hệ thống làm lạnh: chống đóng tuyết
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: 2 cánh
Dung tích: 362 lít
Dung tích ngăn lạnh: 362 lít
9.300.000 đ

38 cửa hàng
HITACHI R H350PGV4
Hệ thống làm lạnh: chống đóng tuyết
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: 2 cửa
Dung tích: 290 lít
Dung tích ngăn lạnh: 290 lít
9.505.280 đ

2 cửa hàng
HITACHI SG31BPG
Hệ thống làm lạnh: làm lạnh nhanh
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: 3 cửa
Dung tích: 305 lít
Dung tích sử dụng: 305 lít
15.087.390 đ

1 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
[ 1 của 139 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt