[ 1 của 2 ] 2 Kế tiếp Sau cùng
Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
lưu trữ mạng
Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud DL4100 8Tb
Sản phẩm Ổ lưu trữ mạng (NAS) Tên Hãng Western Digital Model My Cloud DL4100 Số khay đựng ổ cứng 4 khay Ổ cứng 8Tb Bộ VXL Atom C2338 1.7 GHz Bộ nhớ 2Gb Kết nối mạng Gigabit x2 Chuẩn ổ cứng 3.5Inch Cổng giao tiếp Gigabit Ethernet x2, USB 3....
26.500.000 đ

1 cửa hàng
Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX2100 12Tb
Sản phẩm Ổ lưu trữ mạng (NAS) Tên Hãng Western Digital Model My Cloud EX2100 Số khay đựng ổ cứng 2 khay Ổ cứng 12Tb Bộ VXL Marvell Armada 385 1.3 GHz Bộ nhớ 1Gb Kết nối mạng Gigabit x2 Chuẩn ổ cứng 3.5Inch Cổng giao tiếp Gigabit Ethernet x...
21.990.000 đ

1 cửa hàng
Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud DL2100 8Tb
Sản phẩm Ổ lưu trữ mạng (NAS) Tên Hãng Western Digital Model My Cloud DL2100 Số khay đựng ổ cứng 2 khay Ổ cứng 8Tb Bộ VXL Atom C2350 1.7 GHz Bộ nhớ 1Gb Kết nối mạng Gigabit x2 Chuẩn ổ cứng 3.5Inch Cổng giao tiếp Gigabit Ethernet x2, USB 3....
18.990.000 đ

1 cửa hàng
Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX2 12Tb
Sản phẩm Ổ lưu trữ mạng (NAS) Tên Hãng Western Digital Model My Cloud EX2 Số khay đựng ổ cứng 2 khay Ổ cứng 12Tb Bộ VXL Atom 1.2 GHz Bộ nhớ 512Mb Kết nối mạng Gigabit x1 Chuẩn ổ cứng 3.5Inch Cổng giao tiếp Gigabit Ethernet, USB 3.0 x2 Kíc...
21.990.000 đ

1 cửa hàng
Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX2 10Tb
Sản phẩm Ổ lưu trữ mạng (NAS) Tên Hãng Western Digital Model My Cloud EX2 Số khay đựng ổ cứng 2 khay Ổ cứng 10Tb Bộ VXL Atom 1.2 GHz Bộ nhớ 512Mb Kết nối mạng Gigabit x1 Chuẩn ổ cứng 3.5Inch Cổng giao tiếp Gigabit Ethernet, USB 3.0 x2 Kíc...
19.990.000 đ

1 cửa hàng
Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud DL4100 16Tb
Sản phẩm Ổ lưu trữ mạng (NAS) Tên Hãng Western Digital Model My Cloud DL4100 Số khay đựng ổ cứng 4 khay Ổ cứng 16Tb Bộ VXL Atom C2338 1.7 GHz Bộ nhớ 2Gb Kết nối mạng Gigabit x2 Chuẩn ổ cứng 3.5Inch Cổng giao tiếp Gigabit Ethernet x2, USB 3...
34.990.000 đ

1 cửa hàng
Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX2 8Tb
Sản phẩm Ổ lưu trữ mạng (NAS) Tên Hãng Western Digital Model My Cloud EX2 Số khay đựng ổ cứng 2 khay Ổ cứng 8Tb Bộ VXL Atom 1.2 GHz Bộ nhớ 512Mb Kết nối mạng Gigabit x1 Chuẩn ổ cứng 3.5Inch Cổng giao tiếp Gigabit Ethernet, USB 3.0 x2 Kích...
15.990.000 đ

1 cửa hàng
Ổ lưu trữ mạng Western Digital Sentinel DX4000 12Tb
Sản phẩm Ổ lưu trữ mạng (NAS) Tên Hãng Western Digital Model Sentinel DX4000 Số khay đựng ổ cứng 4 khay Ổ cứng 12Tb Bộ VXL Atom D525 1.80 GHz Bộ nhớ 2Gb Kết nối mạng Gigabit x2 Chuẩn ổ cứng 3.5Inch Cổng giao tiếp Gigabit Ethernet x2, USB 3...
39.990.000 đ

1 cửa hàng
Ổ lưu trữ mạng Western Digital Sentinel DS6100 16Tb
Sản phẩm Ổ lưu trữ mạng (NAS) Tên Hãng Western Digital Model Sentinel DS6100 Số khay đựng ổ cứng 4 khay Ổ cứng 16Tb Bộ VXL Xeon E3-1265LV2 2.5 GHz Bộ nhớ 16Gb Kết nối mạng Gigabit x2 Chuẩn ổ cứng 3.5Inch Cổng giao tiếp Gigabit Ethernet x2,...
192.880.000 đ

1 cửa hàng
Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud DL4100 24Tb
Sản phẩm Ổ lưu trữ mạng (NAS) Tên Hãng Western Digital Model My Cloud DL4100 Số khay đựng ổ cứng 4 khay Ổ cứng 24Tb Bộ VXL Atom C2338 1.7 GHz Bộ nhớ 2Gb Kết nối mạng Gigabit x2 Chuẩn ổ cứng 3.5Inch Cổng giao tiếp Gigabit Ethernet x2, USB 3...
47.990.000 đ

1 cửa hàng
Ổ lưu trữ mạng Western Digital Sentinel DS6100 12Tb
Sản phẩm Ổ lưu trữ mạng (NAS) Tên Hãng Western Digital Model Sentinel DS6100 Số khay đựng ổ cứng 4 khay Ổ cứng 12Tb Bộ VXL Xeon E3-1265LV2 2.5 GHz Bộ nhớ 16Gb Kết nối mạng Gigabit x2 Chuẩn ổ cứng 3.5Inch Cổng giao tiếp Gigabit Ethernet x2,...
166.460.000 đ

1 cửa hàng
Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX2 6Tb
Sản phẩm Ổ lưu trữ mạng (NAS) Tên Hãng Western Digital Model My Cloud EX2 Số khay đựng ổ cứng 2 khay Ổ cứng 6Tb Bộ VXL Atom 1.2 GHz Bộ nhớ 512Mb Kết nối mạng Gigabit x1 Chuẩn ổ cứng 3.5Inch Cổng giao tiếp Gigabit Ethernet, USB 3.0 x2 Kích...
12.290.000 đ

1 cửa hàng
Ổ lưu trữ mạng Western Digital Sentinel DS6100 8Tb
Sản phẩm Ổ lưu trữ mạng (NAS) Tên Hãng Western Digital Model Sentinel DS6100 Số khay đựng ổ cứng 4 khay Ổ cứng 8Tb Bộ VXL Xeon E3-1265LV2 2.5 GHz Bộ nhớ 16Gb Kết nối mạng Gigabit x2 Chuẩn ổ cứng 3.5Inch Cổng giao tiếp Gigabit Ethernet x2, ...
96.250.000 đ

1 cửa hàng
Ổ lưu trữ mạng Western Digital Sentinel DX4000 6Tb
Sản phẩm Ổ lưu trữ mạng (NAS) Tên Hãng Western Digital Model Sentinel DX4000 Số khay đựng ổ cứng 4 khay Ổ cứng 6Tb Bộ VXL Atom D525 1.80 GHz Bộ nhớ 2Gb Kết nối mạng Gigabit x2 Chuẩn ổ cứng 3.5Inch Cổng giao tiếp Gigabit Ethernet x2, USB 3....
36.550.000 đ

1 cửa hàng
Ổ lưu trữ mạng Western Digital Sentinel DX4000 16Tb
Sản phẩm Ổ lưu trữ mạng (NAS) Tên Hãng Western Digital Model Sentinel DX4000 Số khay đựng ổ cứng 4 khay Ổ cứng 16Tb Bộ VXL Atom D525 1.80 GHz Bộ nhớ 2Gb Kết nối mạng Gigabit x2 Chuẩn ổ cứng 3.5Inch Cổng giao tiếp Gigabit Ethernet x2, USB 3...
73.090.000 đ

1 cửa hàng
Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX4100 24Tb
Sản phẩm Ổ lưu trữ mạng (NAS) Tên Hãng Western Digital Model My Cloud EX4100 Số khay đựng ổ cứng 4 khay Ổ cứng 24Tb Bộ VXL Marvell Armada 388 1.6 GHz Bộ nhớ 2Gb Kết nối mạng Gigabit x2 Chuẩn ổ cứng 3.5Inch Cổng giao tiếp Gigabit Ethernet x...
42.500.000 đ

1 cửa hàng
Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX4100 8Tb
Sản phẩm Ổ lưu trữ mạng (NAS) Tên Hãng Western Digital Model My Cloud EX4100 Số khay đựng ổ cứng 4 khay Ổ cứng 8Tb Bộ VXL Marvell Armada 388 1.6 GHz Bộ nhớ 2Gb Kết nối mạng Gigabit x2 Chuẩn ổ cứng 3.5Inch Cổng giao tiếp Gigabit Ethernet x2...
22.990.000 đ

1 cửa hàng
Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX4 8Tb
Sản phẩm Ổ lưu trữ mạng (NAS) Tên Hãng Western Digital Model My Cloud EX4 Số khay đựng ổ cứng 4 khay Ổ cứng 8Tb Bộ VXL Atom 2.0 GHz Bộ nhớ 512Mb Kết nối mạng Gigabit x2 Chuẩn ổ cứng 3.5Inch Cổng giao tiếp Gigabit Ethernet x2, USB 3.0 x2 Ki...
20.460.000 đ

1 cửa hàng
Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX4 20Tb
Sản phẩm Ổ lưu trữ mạng (NAS) Tên Hãng Western Digital Model My Cloud EX4 Số khay đựng ổ cứng 4 khay Ổ cứng 20Tb Bộ VXL Atom 2.0 GHz Bộ nhớ 512Mb Kết nối mạng Gigabit x2 Chuẩn ổ cứng 3.5Inch Cổng giao tiếp Gigabit Ethernet x2, USB 3.0 x2 K...
34.990.000 đ

1 cửa hàng
Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX4 24Tb
Sản phẩm Ổ lưu trữ mạng (NAS) Tên Hãng Western Digital Model My Cloud EX4 Số khay đựng ổ cứng 4 khay Ổ cứng 24Tb Bộ VXL Atom 2.0 GHz Bộ nhớ 512Mb Kết nối mạng Gigabit x2 Chuẩn ổ cứng 3.5Inch Cổng giao tiếp Gigabit Ethernet x2, USB 3.0 x2 K...
45.990.000 đ

1 cửa hàng
Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX4100 16Tb
Sản phẩm Ổ lưu trữ mạng (NAS) Tên Hãng Western Digital Model My Cloud EX4100 Số khay đựng ổ cứng 4 khay Ổ cứng 16Tb Bộ VXL Marvell Armada 388 1.6 GHz Bộ nhớ 2Gb Kết nối mạng Gigabit x2 Chuẩn ổ cứng 3.5Inch Cổng giao tiếp Gigabit Ethernet x...
32.990.000 đ

1 cửa hàng
Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX4 16Tb
Sản phẩm Ổ lưu trữ mạng (NAS) Tên Hãng Western Digital Model My Cloud EX4 Số khay đựng ổ cứng 4 khay Ổ cứng 16Tb Bộ VXL Atom 2.0 GHz Bộ nhớ 512Mb Kết nối mạng Gigabit x2 Chuẩn ổ cứng 3.5Inch Cổng giao tiếp Gigabit Ethernet x2, USB 3.0 x2 K...
29.700.000 đ

1 cửa hàng
Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX4 12Tb
Sản phẩm Ổ lưu trữ mạng (NAS) Tên Hãng Western Digital Model My Cloud EX4 Số khay đựng ổ cứng 4 khay Ổ cứng 12Tb Bộ VXL Atom 2.0 GHz Bộ nhớ 512Mb Kết nối mạng Gigabit x2 Chuẩn ổ cứng 3.5Inch Cổng giao tiếp Gigabit Ethernet x2, USB 3.0 x2 K...
26.490.000 đ

1 cửa hàng
Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX2100 8Tb
Sản phẩm Ổ lưu trữ mạng (NAS) Tên Hãng Western Digital Model My Cloud EX2100 Số khay đựng ổ cứng 2 khay Ổ cứng 8Tb Bộ VXL Marvell Armada 385 1.3 GHz Bộ nhớ 1Gb Kết nối mạng Gigabit x2 Chuẩn ổ cứng 3.5Inch Cổng giao tiếp Gigabit Ethernet x2...
16.990.000 đ

1 cửa hàng
Ổ lưu trữ mạng (NAS) Western Digital My Cloud EX2100 4Tb Gigabit Et...
Sản phẩm Ổ lưu trữ mạng (NAS) Hãng sản xuất Western Digital Model (P/N) My Cloud EX2100 Loại ổ Ổ lưu trữ mạng Dung lượng 4Tb Tốc độ quay Chuẩn giao tiếp Gigabit Ethernet x2, USB 3.0 x2 Kích thước 3.5Inch Tính năng khác Sao lưu WD SmartWar...
12.990.000 đ

1 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
[ 1 của 2 ] 2 Kế tiếp Sau cùng
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt