[ 1 của 96 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng
Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
máy chiếu
PANASONIC PT-VX425N
độ sáng: 4500 lumens
Tương phản: 12000:1
Độ phân giải: xga
21.950.000 đ

2 cửa hàng
PANASONIC PT-LB3EA
độ sáng: 3200 lumens
Tương phản: 600:1
Loại thiết bị: lcd
Độ phân giải: 1024x768
12.600.000 đ

1 cửa hàng
PANASONIC PT-LB280A
độ sáng: 2800 lumens
Tương phản: 10000:1
Loại thiết bị: lcd
Độ phân giải: 1600x1200
10.350.000 đ

2 cửa hàng
DELL 1420X
độ sáng: 2700 lumens
Tương phản: 2200:1
Loại thiết bị: dlp
Độ phân giải: xga
19.187.000 đ

1 cửa hàng
DELL S320WI
độ sáng: 3000 lumens
Tương phản: 2200:1
Loại thiết bị: dlp
Độ phân giải: 1600x1200
35.000.000 đ

1 cửa hàng
DELL 1610HD
độ sáng: 3500 lumens
Tương phản: 2100:1
Loại thiết bị: dlp
Độ phân giải: 1280x720
26.200.000 đ

1 cửa hàng
EPSON EB-S04
độ sáng: 3000 lumens
Tương phản: 15000:1
Loại thiết bị: lcd
Độ phân giải: 1600x1200
8.600.000 đ

1 cửa hàng
EPSON EB-1965
độ sáng: 5000 lumens
Tương phản: 3000:1
Loại thiết bị: lcd
Độ phân giải: 1600x1200
25.600.000 đ

1 cửa hàng
EPSON EB-X11
độ sáng: 2600 lumens
Tương phản: 3000:1
Loại thiết bị: lcd
Độ phân giải: 1600x1200
9.690.000 đ

1 cửa hàng
EPSON EB-X18
độ sáng: 3000 lumens
Tương phản: 10000:1
Loại thiết bị: lcd
Độ phân giải: 1600x1200
15.000.000 đ

1 cửa hàng
EPSON EB-X03
độ sáng: 2700 lumens
Tương phản: 10000:1
Loại thiết bị: lcd
Độ phân giải: 1600x1200
10.690.000 đ

1 cửa hàng
HITACHI CP-EX400
độ sáng: 4200 lumens
Tương phản: 2000:1
Loại thiết bị: lcd
Độ phân giải: 1024x768
24.750.000 đ

1 cửa hàng
EPSON EB-X24
độ sáng: 3500 lumens
Tương phản: 10000:1
Loại thiết bị: lcd
Độ phân giải: 1600x1200
22.594.000 đ

1 cửa hàng
InFocus IN3124
độ sáng: 4800 lumens
Tương phản: 3000:1
Loại thiết bị: dlp
Độ phân giải: 1920x1200
42.000.000 đ

1 cửa hàng
InFocus IN232
độ sáng: 3500 lumens
Tương phản: 20000:1
Loại thiết bị: dlp
Độ phân giải: 1920x1200
9.950.000 đ

1 cửa hàng
NEC NP-VE281XG
độ sáng: 2800 lumens
Tương phản: 3000:1
Loại thiết bị: dlp
Độ phân giải: 1600x1200
12.870.000 đ

1 cửa hàng
EPSON EB-955W
độ sáng: 3000 lumens
Tương phản: 10000:1
Loại thiết bị: lcd
Độ phân giải: 1280x800
18.000.000 đ

1 cửa hàng
Optoma W312
độ sáng: 3200 lumens
Tương phản: 20000:1
Loại thiết bị: dlp
Độ phân giải: 1280x800
14.000.000 đ

1 cửa hàng
Optoma GT1080
độ sáng: 2800 lumens
Tương phản: 25000:1
Loại thiết bị: dlp
Độ phân giải: 1920x1080
21.490.000 đ

cửa hàng
Optoma HD36
độ sáng: 3000 lumens
Tương phản: 30000:1
Loại thiết bị: dlp
Độ phân giải: 1920x1200
36.300.000 đ

1 cửa hàng
Optoma HD50
độ sáng: 2200 lumens
Tương phản: 50000:1
Loại thiết bị: dlp
Độ phân giải: 1920x1200
48.000.000 đ

1 cửa hàng
Optoma PS3102
độ sáng: 3200 lumens
Tương phản: 20000:1
Loại thiết bị: dlp
Độ phân giải: 800x600
7.500.000 đ

1 cửa hàng
Optoma HD25LV
độ sáng: 3000 lumens
Tương phản: 20000:1
Loại thiết bị: dlp
Độ phân giải: 1920x1080
23.890.000 đ

1 cửa hàng
Optoma HD26
độ sáng: 3200 lumens
Tương phản: 25000:1
Loại thiết bị: dlp
Độ phân giải: 1920x1200
18.500.000 đ

1 cửa hàng
Optoma ML1500
độ sáng: 1000 lumens
Tương phản: 15000:1
Loại thiết bị: dlp
Độ phân giải: hd
24.390.000 đ

1 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
[ 1 của 96 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt