[ 1 của 28 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng
Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
máy Photocopy
CANON imageRUNNER iR 2530
Tốc độ copy: 30 trang/phút
Zoom min: 25 %
Chức năng: Scan mạng / In mạng / Đảo hai mặt / Copy
Loại máy: Kĩ thuật số
Sao chụp liên tục: 999 Tờ
Tốc độ in: 30 trang/phút
67.900.000 đ

2 cửa hàng
Ricoh Aficio MP 3053
Tốc độ copy: 30 trang/phút
Zoom min: 25 %
Chức năng: Scan màu mạng / In mạng / đảo hai mặt / Copy
Loại máy: Kĩ thuật số
Sao chụp liên tục: 999 Tờ
Tốc độ in: 30 trang/phút
54.970.000 đ

3 cửa hàng
Ricoh Aficio MP 2001L
Tốc độ copy: 20 trang/phút
Zoom min: 50 %
Chức năng: scan / in mạng / Copy
Loại máy: Kĩ thuật số
Sao chụp liên tục: 99 Tờ
Tốc độ in: 20 trang/phút
25.500.000 đ

6 cửa hàng
Ricoh Aficio MP 7502
Tốc độ copy: 75 trang/phút
Zoom min: 25 %
Chức năng: Scan mạng / In mạng / Đảo hai mặt / Copy
Loại máy: Kĩ thuật số
Sao chụp liên tục: 999 Tờ
Tốc độ in: 75 trang/phút
123.000.000 đ

3 cửa hàng
Ricoh Aficio MP C2030
Tốc độ copy: 20 trang/phút
Zoom min: 25 %
Chức năng: Scan / Copy / Chức năng in
Loại máy: đen trắng
Sao chụp liên tục: 999 Tờ
Tốc độ in: 20 trang/phút
321.000.000 đ

1 cửa hàng
Ricoh Aficio MP 2852
Tốc độ copy: 28 trang/phút
Zoom min: 25 %
Chức năng: Scan màu mạng / fax / đảo 2 mặt / Copy
Loại máy: Kĩ thuật số
Sao chụp liên tục: 999 Tờ
Tốc độ in: 28 trang/phút
72.800.000 đ

1 cửa hàng
Ricoh Aficio MP 3053SP
Tốc độ copy: 30 trang/phút
Zoom min: 25 %
Chức năng: Scan màu / Copy / Chức năng in
Loại máy: Kĩ thuật số
Sao chụp liên tục: 999 Tờ
Tốc độ in: 30 trang/phút
97.000.000 đ

3 cửa hàng
Ricoh Aficio MP 2001SP
Tốc độ copy: 20 trang/phút
Zoom min: 50 %
Chức năng: Scan mạng / In mạng / Copy
Loại máy: Kĩ thuật số
Sao chụp liên tục: 999 Tờ
Tốc độ in: 20 trang/phút
45.900.000 đ

5 cửa hàng
Ricoh Aficio MP 9002
Tốc độ copy: 90 trang/phút
Zoom min: 25 %
Chức năng: Scan mạng / In mạng / Copy
Loại máy: Kĩ thuật số
Sao chụp liên tục: 999 Tờ
Tốc độ in: 90 trang/phút
374.110.000 đ

3 cửa hàng
Ricoh Aficio MP 2501L
Tốc độ copy: 25 trang/phút
Zoom min: 50 %
Chức năng: scan / Đảo hai mặt / Copy / Chức năng in
Loại máy: đen trắng
Sao chụp liên tục: 99 Tờ
Tốc độ in: 25 trang/phút
33.300.000 đ

4 cửa hàng
Ricoh Aficio MP C2011SP
Tốc độ copy: 20 trang/phút
Zoom min: 25 %
Chức năng: Scan / fax / Đảo hai mặt / copy
Loại máy: Kĩ thuật số
Sao chụp liên tục: 999 Tờ
Tốc độ in: 20 trang/phút
98.000.000 đ

1 cửa hàng
Ricoh Aficio MP 171L
Tốc độ copy: 17 trang/phút
Zoom min: 50 %
Chức năng: Scan / Đảo hai mặt / Copy / Chức năng in
Loại máy: Kĩ thuật số
Sao chụp liên tục: 99 Tờ
Tốc độ in: 17 trang/phút
21.000.000 đ

7 cửa hàng
Ricoh Aficio MP 1800L2
Tốc độ copy: 18 trang/phút
Zoom min: 50 %
Chức năng: scan / Copy / Chức năng in
Loại máy: Kĩ thuật số
Sao chụp liên tục: 99 Tờ
Tốc độ in: 18 trang/phút
23.000.000 đ

5 cửa hàng
Ricoh Aficio MP 2501SP
Tốc độ copy: 25 trang/phút
Zoom min: 50 %
Chức năng: Scan mạng / In mạng / Đảo hai mặt / Copy
Loại máy: Kĩ thuật số
Sao chụp liên tục: 999 Tờ
Tốc độ in: 25 trang/phút
67.000.000 đ

2 cửa hàng
Ricoh Aficio MP 2550
Tốc độ copy: 25 trang/phút
Zoom min: 25 %
Chức năng: Scan màu mạng / In mạng / Đảo hai mặt / Copy
Loại máy: Kĩ thuật số
Sao chụp liên tục: 999 Tờ
Tốc độ in: 25 trang/phút
11.000.000 đ

cửa hàng
Ricoh Aficio MP 4002SP
Tốc độ copy: 40 trang/phút
Zoom min: 25 %
Chức năng: Scan màu / fax / Đảo hai mặt / Chức năng in
Loại máy: Kĩ thuật số
Sao chụp liên tục: 999 Tờ
Tốc độ in: 40 trang/phút
137.000.000 đ

2 cửa hàng
Ricoh Aficio MP C2530
Tốc độ copy: 25 trang/phút
Zoom min: 25 %
Chức năng: Scan / Đảo hai mặt / Copy / Chức năng in
Loại máy: Kĩ thuật số
Sao chụp liên tục: 999 Tờ
Tốc độ in: 25 trang/phút
321.000.000 đ

1 cửa hàng
Ricoh Aficio MP 5002SP
Tốc độ copy: 50 trang/phút
Zoom min: 25 %
Chức năng: Scan / In mạng / Copy
Loại máy: Kĩ thuật số
Sao chụp liên tục: 999 Tờ
Tốc độ in: 50 trang/phút
200.000.000 đ

3 cửa hàng
Ricoh Aficio MP 6002
Tốc độ copy: 60 trang/phút
Zoom min: 25 %
Chức năng: Scan mạng / In mạng / Đảo hai mặt / Copy
Loại máy: Kĩ thuật số
Sao chụp liên tục: 999 Tờ
Tốc độ in: 60 trang/phút
115.790.000 đ

3 cửa hàng
Ricoh Aficio MP 2550B
Tốc độ copy: 25 trang/phút
Zoom min: 25 %
Chức năng: Đảo hai mặt / Copy
Loại máy: Kĩ thuật số
Sao chụp liên tục: 999 Tờ
Tốc độ in: 25 trang/phút
38.000.000 đ

1 cửa hàng
Ricoh Aficio MP 3054
Tốc độ copy: 30 trang/phút
Zoom min: 25 %
Chức năng: đảo hai mặt / Copy
Loại máy: Kĩ thuật số
Sao chụp liên tục: 999 Tờ
Tốc độ in: 30 trang/phút
54.990.000 đ

cửa hàng
Ricoh Aficio MP 3352SP
Tốc độ copy: 33 trang/phút
Zoom min: 25 %
Chức năng: Scan mạng / In mạng / Đảo hai mặt / Copy
Loại máy: Kĩ thuật số
Sao chụp liên tục: 999 Tờ
Tốc độ in: 33 trang/phút
120.000.000 đ

1 cửa hàng
Ricoh Aficio MP 7001
Tốc độ copy: 70 trang/phút
Zoom min: 25 %
Chức năng: Scan màu / Đảo hai mặt / Copy / Chức năng in
Loại máy: Kĩ thuật số
Sao chụp liên tục: 9999 Tờ
Tốc độ in: 70 trang/phút
2.600.000 đ

1 cửa hàng
Ricoh Aficio MP 4002
Tốc độ copy: 40 trang/phút
Zoom min: 25 %
Chức năng: Đảo hai mặt / Copy
Loại máy: Kĩ thuật số
Sao chụp liên tục: 999 Tờ
Tốc độ in: 40 trang/phút
95.000.000 đ

2 cửa hàng
Ricoh Aficio MP 3353SP
Tốc độ copy: 33 trang/phút
Zoom min: 25 %
Chức năng: Scan màu mạng / In mạng / đảo hai mặt / Copy
Loại máy: Kĩ thuật số
Sao chụp liên tục: 999 Tờ
Tốc độ in: 33 trang/phút
102.000.000 đ

3 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
[ 1 của 28 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt