Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
quạt ly tâm
Quạt ly tâm lưu lượng QLL-4P05 motor Việt Nam
Quạt ly tâm lưu lượng QLL-4P05 motor Việt Nam Model Công suất HP-V Lưu lượng m3/h Áp suất hút Pa Ø Cánh cm w v v/p gió (m2/h) QLL-4P05 5 HP – 380 12.000 700 40
15.840.000 đ

1 cửa hàng
Quạt ly tâm lưu lượng QLL-4P7.5 motor Việt Nam
Quạt ly tâm lưu lượng QLL-4P7.5 motor Việt Nam Model Công suất HP-V Lưu lượng m3/h Áp suất hút Pa Ø Cánh cm w v v/p gió (m2/h) QLL-4P7.5 7.5 HP – 380 16.000 750 45
24.590.000 đ

1 cửa hàng
Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P 01 motor Teco
Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P 01 motor Teco Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Đường kính w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) QLTSC-2P 01 1 380 1400 5000 2500 280
6.350.000 đ

1 cửa hàng
Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P 10 motor Ta Tung
Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P 10 motor Ta Tung Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Đường kính w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) QLTSC-2P 10 10 380 1400 2800 5000 500
19.560.000 đ

1 cửa hàng
Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P 05 motor Ta Tung
Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P 05 motor Ta Tung Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Đường kính w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) QLTSC-2P 05 5 380 1400 1500 4000 400
11.000.000 đ

1 cửa hàng
Quạt ly tâm lưu lượng QLL-4P02 motor Teco
Quạt ly tâm lưu lượng QLL-4P02 motor Teco Model Công suất HP-V Lưu lượng m3/h Áp suất hút Pa Ø Cánh cm w v v/p gió (m2/h) QLL-4P02 2 HP – 380 6.500 500 32
11.000.000 đ

1 cửa hàng
Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P 15 motor Ta Tung
Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P 15 motor Ta Tung Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Đường kính w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) QLTSC-2P 15 15 380 1400 3500 5500 530
30.000.000 đ

1 cửa hàng
Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P 15 motor Teco
Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P 15 motor Teco Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Đường kính w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) QLTSC-2P 15 15 380 1400 3500 5500 530
33.980.000 đ

1 cửa hàng
Quạt ly tâm lưu lượng QLL-4P05 motor Teco
Quạt ly tâm lưu lượng QLL-4P05 motor Teco Model Công suất HP-V Lưu lượng m3/h Áp suất hút Pa Ø Cánh cm w v v/p gió (m2/h) QLL-4P05 5 HP – 380 12.000 700 40
17.860.000 đ

1 cửa hàng
Quạt ly tâm lưu lượng QLL-4P7.5 motor Teco
Quạt ly tâm lưu lượng QLL-4P7.5 motor Teco Model Công suất HP-V Lưu lượng m3/h Áp suất hút Pa Ø Cánh cm w v v/p gió (m2/h) QLL-4P7.5 7.5 HP – 380 16.000 750 45
24.750.000 đ

1 cửa hàng
Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P 01 motor Ta Tung
Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P 01 motor Ta Tung Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Đường kính w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) QLTSC-2P 01 1 380 1400 5000 2500 280
5.800.000 đ

1 cửa hàng
Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P 03 motor Ta Tung
Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P 03 motor Ta Tung Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Đường kính w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) QLTSC-2P 03 3 380 1400 1100 3500 360
8.960.000 đ

1 cửa hàng
Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P 03 motor Teco
Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P 03 motor Teco Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Đường kính w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) QLTSC-2P 03 3 380 1400 1100 3500 360
9.620.000 đ

1 cửa hàng
Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P 05 motor Teco
Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P 05 motor Teco Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Đường kính w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) QLTSC-2P 05 5 380 1400 1500 4000 400
11.830.000 đ

1 cửa hàng
Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P 7,5 motor Ta Tung
Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P 7,5 motor Ta Tung Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Đường kính w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) QLTSC-2P 7,5 7,5 380 1400 2100 4500 450
15.360.000 đ

1 cửa hàng
Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P 7,5 motor Teco
Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P 7,5 motor Teco Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Đường kính w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) QLTSC-2P 7,5 7,5 380 1400 2100 4500 450
16.860.000 đ

1 cửa hàng
Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P 10 motor Teco
Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P 10 motor Teco Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Đường kính w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) QLTSC-2P 10 10 380 1400 2800 5000 500
21.000.000 đ

1 cửa hàng
Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P 02 motor Ta Tung
Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P 02 motor Ta Tung Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Đường kính w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) QLTSC-2P 02 2 380 1400 8000 3000 320
6.890.000 đ

1 cửa hàng
Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P 02 motor Teco
Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P 02 motor Teco Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Đường kính w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) QLTSC-2P 02 2 380 1400 8000 3000 320
7.290.000 đ

1 cửa hàng
Quạt ly tâm lưu lượng QLL-4P02 motor Việt Nam
Quạt ly tâm lưu lượng QLL-4P02 motor Việt Nam Model Công suất HP-V Lưu lượng m3/h Áp suất hút Pa Ø Cánh cm w v v/p gió (m2/h) QLL-4P02 2 HP – 380 6.500 500 32
10.000.000 đ

1 cửa hàng
Quạt ly tâm lưu lượng QLL-4P03 motor Teco
Quạt ly tâm lưu lượng QLL-4P03 motor Teco Model Công suất HP-V Lưu lượng m3/h Áp suất hút Pa Ø Cánh cm w v v/p gió (m2/h) QLL-4P03 3 HP – 380 9.000 550 35
14.000.000 đ

1 cửa hàng
Quạt ly tâm lưu lượng QLL-4P03 motor Việt Nam
Quạt ly tâm lưu lượng QLL-4P03 motor Việt Nam Model Công suất HP-V Lưu lượng m3/h Áp suất hút Pa Ø Cánh cm w v v/p gió (m2/h) QLL-4P03 3 HP – 380 9.000 550 35
12.000.000 đ

1 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt