[ 1 của 13 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng
Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
máy đóng tài liệu
SILICON BM-PC2000BA
Số lượng giấy đục lỗ: 25 Tờ
Độ dày giấy: 500 Tờ
Loại máy: lò xo kẽm
gáy kẽm: 51 mm
11.400.000 đ

1 cửa hàng
SILICON BM-MF360
Loại máy: Lò xo nhựa / lò xo kẽm
gáy kẽm: 25 mm
gáy nhựa: 51 mm
12.500.000 đ

1 cửa hàng
SILICON BM-PC2000A
Số lượng giấy đục lỗ: 25 Tờ
Độ dày giấy: 500 Tờ
Loại máy: lò xo kẽm
gáy kẽm: 51 mm
9.590.000 đ

1 cửa hàng
SILICON BM-PC2000B
Số lượng giấy đục lỗ: 25 Tờ
Loại máy: lò xo kẽm
gáy kẽm: 51 mm
3.990.000 đ

1 cửa hàng
SILICON BM-PC200B
Số lượng giấy đục lỗ: 15 Tờ
Loại máy: lò xo kẽm
gáy kẽm: 51 mm
2.550.000 đ

1 cửa hàng
ALFA HP0608B
Số lượng giấy đục lỗ: 20 Tờ
Loại máy: Lò xo kẽm
gáy kẽm: 12.7 mm
14.500.000 đ

1 cửa hàng
ALFA HP0608R
Số lượng giấy đục lỗ: 20 Tờ
Loại máy: Lò xo kẽm
gáy kẽm: 25 mm
5.400.000 đ

1 cửa hàng
ALFA HP2088C
Số lượng giấy đục lỗ: 25 Tờ
Độ dày giấy: 500 Tờ
Loại máy: Lò xo nhựa
gáy nhựa: 51 mm
2.600.000 đ

1 cửa hàng
ALFA HP2088B
Số lượng giấy đục lỗ: 20 Tờ
Loại máy: Lò xo nhựa
gáy nhựa: 51 mm
5.700.000 đ

1 cửa hàng
ALFA HP5018
Số lượng giấy đục lỗ: 18 Tờ
Loại máy: Lò xo nhựa
gáy nhựa: 51 mm
1.800.000 đ

1 cửa hàng
ALFA HP2388
Số lượng giấy đục lỗ: 25 Tờ
Độ dày giấy: 500 Tờ
Loại máy: Lò xo nhựa
gáy nhựa: 51 mm
2.980.000 đ

1 cửa hàng
ALFA HP2008
Số lượng giấy đục lỗ: 25 Tờ
Độ dày giấy: 200 Tờ
Loại máy: Lò xo kẽm
gáy kẽm: 14 mm
5.100.000 đ

1 cửa hàng
COILMAC 41
Số lượng giấy đục lỗ: 20 Tờ
Độ dày giấy: 320 Tờ
Loại máy: Lò xo nhựa
gáy kẽm: 32 mm
9.500.000 đ

1 cửa hàng
COILMAC ECI-41
Số lượng giấy đục lỗ: 15 Tờ
Độ dày giấy: 320 Tờ
Loại máy: Lò xo nhựa
15.500.000 đ

1 cửa hàng
COILMAC EPI-41
Số lượng giấy đục lỗ: 20 Tờ
Độ dày giấy: 320 Tờ
Loại máy: Lò xo nhựa
33.500.000 đ

1 cửa hàng
COMBMAC 240
Số lượng giấy đục lỗ: 27 Tờ
Độ dày giấy: 500 Tờ
Loại máy: lò xo nhựa
gáy nhựa: 51 mm
8.400.000 đ

1 cửa hàng
DSB WR-200E
Số lượng giấy đục lỗ: 20 Tờ
Độ dày giấy: 130 Tờ
Loại máy: lò xo kẽm
gáy kẽm: 14.3 mm
7.600.000 đ

2 cửa hàng
DSB CB-180
Số lượng giấy đục lỗ: 18 Tờ
Độ dày giấy: 500 Tờ
Loại máy: lò xo nhựa
gáy nhựa: 51 mm
2.650.000 đ

2 cửa hàng
DSB WR-200
Số lượng giấy đục lỗ: 20 Tờ
Độ dày giấy: 250 Tờ
Loại máy: Lò xo kẽm
gáy kẽm: 28 mm
5.050.000 đ

1 cửa hàng
DSB CB-200E
Số lượng giấy đục lỗ: 20 Tờ
Độ dày giấy: 500 Tờ
Loại máy: Lò xo nhựa
7.390.000 đ

1 cửa hàng
DSB CB-3000
Số lượng giấy đục lỗ: 25 Tờ
Độ dày giấy: 500 Tờ
Loại máy: lò xo nhựa
gáy nhựa: 51 mm
9.200.000 đ

2 cửa hàng
DSB WR-150
Số lượng giấy đục lỗ: 15 Tờ
Độ dày giấy: 130 Tờ
Loại máy: lò xo kẽm
gáy kẽm: 14.3 mm
2.800.000 đ

2 cửa hàng
DSB CW-4500
Số lượng giấy đục lỗ: 25 Tờ
Độ dày giấy: 500 Tờ
Loại máy: Lò xo nhựa / lò xo kẽm
gáy kẽm: 28 mm
gáy nhựa: 51 mm
11.000.000 đ

2 cửa hàng
DSB CI-120E
Số lượng giấy đục lỗ: 16 Tờ
Độ dày giấy: 500 Tờ
Loại máy: lò xo nhựa
gáy nhựa: 51 mm
8.100.000 đ

2 cửa hàng
DSB CB-240M
Số lượng giấy đục lỗ: 25 Tờ
Độ dày giấy: 500 Tờ
Loại máy: lò xo nhựa
gáy nhựa: 51 mm
4.950.000 đ

2 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
[ 1 của 13 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt