[ 1 của 47 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng
Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
máy in đơn năng
Brother HL-2250DN
kỹ thuật in ấn: laser
in 2 mặt: in 2 mặt
Tốc độ in: 26 trang/phút
Công suất: 10000 Trang/tháng
Định dạng giấy: A4
Mật độ tối đa: 2400x600dpi
Dung lượng bộ nhớ: 32 Mb
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows / MacOS / Linux
...
2.200.000 đ

6 cửa hàng
Brother HL-5440D
kỹ thuật in ấn: laser
in 2 mặt: in 2 mặt
Tốc độ in: 38 trang/phút
Công suất: 50000 Trang/tháng
Định dạng giấy: a4
Mật độ tối đa: 1200x1200dpi
Dung lượng bộ nhớ: 64 Mb
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows
...
6.250.000 đ

13 cửa hàng
Brother HL-L2321D
kỹ thuật in ấn: laser
in 2 mặt: in 2 mặt tự động
Tốc độ in: 30 trang/phút
Công suất: 10000 Trang/tháng
Định dạng giấy: A4
Mật độ tối đa: 600x600dpi
Dung lượng bộ nhớ: 8 Mb
Hỗ trợ hệ điều hành: windows / MacOS
...
2.020.000 đ

9 cửa hàng
Brother HL-2240D
kỹ thuật in ấn: laser
in 2 mặt: in 2 mặt
Tốc độ in: 24 trang/phút
Công suất: 10000 Trang/tháng
Định dạng giấy: A4
Mật độ tối đa: 2400x600dpi
Dung lượng bộ nhớ: 8 Mb
Hỗ trợ hệ điều hành: windows / MacOS / Linux
...
740.000 đ

7 cửa hàng
Brother HL-1201
kỹ thuật in ấn: laser
in 2 mặt: thủ công
Tốc độ in: 20 trang/phút
Công suất: 1800 Trang/tháng
Định dạng giấy: a4
Mật độ tối đa: 600x600dpi
Dung lượng bộ nhớ: 1 Mb
Hỗ trợ hệ điều hành: windows
...
1.650.000 đ

2 cửa hàng
Brother HL-2130
kỹ thuật in ấn: laser
in 2 mặt: thủ công
Tốc độ in: 20 trang/phút
Công suất: 7000 Trang/tháng
Định dạng giấy: A4
Mật độ tối đa: 2400x600dpi
Dung lượng bộ nhớ: 8 Mb
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows / MacOS / linux
...
600.000 đ

3 cửa hàng
Brother HL-L8250CDN
kỹ thuật in ấn: laser
in 2 mặt: in 2 mặt tự động
Tốc độ in: 28 trang/phút
Công suất: 3000 Trang/tháng
Định dạng giấy: A4
Mật độ tối đa: 2400x600dpi
Dung lượng bộ nhớ: 128 Mb
Hỗ trợ hệ điều hành: windows / MacOS / Linux
7.700.000 đ

9 cửa hàng
Brother HL-1211W
kỹ thuật in ấn: laser
in 2 mặt: in 2 mặt thủ công
Tốc độ in: 20 trang/phút
Công suất: 10000 Trang/tháng
Định dạng giấy: a4
Mật độ tối đa: 2400x600dpi
Dung lượng bộ nhớ: 32 Mb
Hỗ trợ hệ điều hành: windows
...
1.900.000 đ

9 cửa hàng
Brother HL-L2361DN
kỹ thuật in ấn: laser
in 2 mặt: in 2 mặt tự động
Tốc độ in: 30 trang/phút
Công suất: 10000 Trang/tháng
Định dạng giấy: A4
Mật độ tối đa: 2400x600dpi
Dung lượng bộ nhớ: 32 Mb
Hỗ trợ hệ điều hành: windows / MacOS
...
2.600.000 đ

9 cửa hàng
Brother HL-L2366DW
kỹ thuật in ấn: laser
in 2 mặt: in 2 mặt tự động
Tốc độ in: 30 trang/phút
Công suất: 10000 Trang/tháng
Định dạng giấy: A4
Mật độ tối đa: 2400x600dpi
Dung lượng bộ nhớ: 32 Mb
Hỗ trợ hệ điều hành: windows / MacOS
...
3.140.000 đ

12 cửa hàng
Brother HL-2270DW
kỹ thuật in ấn: laser
in 2 mặt: in 2 mặt tự động
Tốc độ in: 26 trang/phút
Công suất: 15000 Trang/tháng
Định dạng giấy: A4
Mật độ tối đa: 2400x600dpi
Dung lượng bộ nhớ: 32 Mb
Hỗ trợ hệ điều hành: windows / MacOS / Linux
2.950.000 đ

4 cửa hàng
Brother HL-1111
kỹ thuật in ấn: laser
in 2 mặt: in 2 mặt thủ công
Tốc độ in: 20 trang/phút
Định dạng giấy: A4
Mật độ tối đa: 2400x600dpi
Dung lượng bộ nhớ: 1 Mb
Hỗ trợ hệ điều hành: windows
...
300.000 đ

6 cửa hàng
Brother HL-2321D
kỹ thuật in ấn: Laser
in 2 mặt: in 2 mặt thủ công
Tốc độ in: 30 trang/phút
Công suất: 10000 Trang/tháng
Định dạng giấy: A4
Mật độ tối đa: 2400x600dpi
Dung lượng bộ nhớ: 8 Mb
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows
...
2.100.000 đ

5 cửa hàng
CANON MAXIFY iB4070
kỹ thuật in ấn: in phun
in 2 mặt: in 2 mặt tự động
Tốc độ in: 23 trang/phút
Công suất: 30000 Trang/tháng
Định dạng giấy: a4
Mật độ tối đa: 1200x600dpi
Dung lượng bộ nhớ: 64 Mb
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows / MacOS
...
2.500.000 đ

3 cửa hàng
CANON imageClass LBP8780X
kỹ thuật in ấn: Laser
in 2 mặt: in hai mặt tự động
Tốc độ in: 40 trang/phút
Công suất: 300000 Trang/tháng
Định dạng giấy: a3
Mật độ tối đa: 1200x1200dpi
Dung lượng bộ nhớ: 768 Mb
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows / MacOS
...
26.000.000 đ

4 cửa hàng
Brother HL-8250CDN
kỹ thuật in ấn: laser
in 2 mặt: in 2 mặt
Tốc độ in: 28 trang/phút
Công suất: 3000 Trang/tháng
Định dạng giấy: A4
Mật độ tối đa: 2400x600dpi
Dung lượng bộ nhớ: 128 Mb
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows
...
7.800.000 đ

2 cửa hàng
CANON imageClass LBP6030
kỹ thuật in ấn: Laser
in 2 mặt: thủ công
Tốc độ in: 18 trang/phút
Công suất: 5000 Trang/tháng
Định dạng giấy: a4
Mật độ tối đa: 600x600dpi
Dung lượng bộ nhớ: 32 Mb
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows / MacOS / Linux
...
1.830.000 đ

4 cửa hàng
CANON imageClass LBP7110CW
kỹ thuật in ấn: Laser
in 2 mặt: thủ công
Tốc độ in: 14 trang/phút
Công suất: 800 Trang/tháng
Định dạng giấy: letter
Mật độ tối đa: 600x600dpi
Dung lượng bộ nhớ: 64 Mb
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows / MacOS
...
9.290.000 đ

2 cửa hàng
CANON Laser Shot LBP3500
kỹ thuật in ấn: Laser
in 2 mặt: thủ công
Tốc độ in: 25 trang/phút
Công suất: 5000 Trang/tháng
Định dạng giấy: a4
Mật độ tối đa: 2400x600dpi
Dung lượng bộ nhớ: 8 Mb
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows
...
14.580.000 đ

2 cửa hàng
CANON PIXMA iP7270
kỹ thuật in ấn: in phun
in 2 mặt: tự động
Tốc độ in: 15 trang/phút
Công suất: 3000 Trang/tháng
Định dạng giấy: a4
Mật độ tối đa: 9600 x 2400dpi
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows / MacOS
...
2.690.000 đ

3 cửa hàng
CANON Laser Shot LBP6200D
in 2 mặt: tự động
Tốc độ in: 26 trang/phút
Công suất: 8000 Trang/tháng
Định dạng giấy: a5
Dung lượng bộ nhớ: 8 Mb
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows / MacOS
2.950.000 đ

4 cửa hàng
CANON Laser Shot LBP2900
kỹ thuật in ấn: laser
in 2 mặt: thủ công
Tốc độ in: 12 trang/phút
Công suất: 800 Trang/tháng
Định dạng giấy: a4
Mật độ tối đa: 600x600dpi
Dung lượng bộ nhớ: 2 Mb
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows / Linux
...
2.650.000 đ

10 cửa hàng
CANON PIXMA iX6870
kỹ thuật in ấn: In phun
in 2 mặt: thủ công
Tốc độ in: 14 trang/phút
Công suất: 7000 Trang/tháng
Định dạng giấy: a4
Mật độ tối đa: 9600 x 2400dpi
Dung lượng bộ nhớ: 50 Mb
Hỗ trợ hệ điều hành: windows
...
7.450.000 đ

1 cửa hàng
CANON PIXMA iX6560
kỹ thuật in ấn: In phun
in 2 mặt: thủ công
Tốc độ in: 11.3 trang/phút
Công suất: 7000 Trang/tháng
Định dạng giấy: a3
Mật độ tối đa: 9600 x 2400dpi
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows / MacOS
...
4.750.000 đ

3 cửa hàng
CANON PIXMA iP4970
kỹ thuật in ấn: in phun
in 2 mặt: tự động
Tốc độ in: 12.5 trang/phút
Định dạng giấy: a4
Mật độ tối đa: 9600 x 2400dpi
Hỗ trợ hệ điều hành: windows
3.400.000 đ

1 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
[ 1 của 47 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt