[ 1 của 21 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng
Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
máy hủy tài liệu
SILICON PS-890C
công suất: 20 Tờ
Dung tích: 34 lít
miệng máy hủy: 230 mm
vật liệu hủy: giấy
tốc độ hủy: 6 m/phút
5.570.000 đ

9 cửa hàng
SILICON PS-610C
công suất: 10 Tờ
Dung tích: 21 lít
miệng máy hủy: 230 mm
vật liệu hủy: Thẻ tín dụng / Giấy / Đĩa CD
tốc độ hủy: 2.7 m/phút
3.050.000 đ

11 cửa hàng
SILICON PS-508M
công suất: 8 Tờ
Dung tích: 16 lít
miệng máy hủy: 38 mm
vật liệu hủy: Giấy / Đĩa CD
1.690.000 đ

17 cửa hàng
SILICON PS-800C
công suất: 8 Tờ
Dung tích: 21 lít
vật liệu hủy: giấy / Đĩa CD
tốc độ hủy: 8 m/phút
1.890.000 đ

7 cửa hàng
SILICON PS-510C
công suất: 32 Tờ
Dung tích: 80 lít
miệng máy hủy: 310 mm
vật liệu hủy: Thẻ tín dụng / giấy / Đinh kẹp / Đĩa CD
22.740.000 đ

11 cửa hàng
SILICON PS-3500C
công suất: 35 Tờ
Dung tích: 120 lít
miệng máy hủy: 310 mm
vật liệu hủy: thẻ / Giấy / ghim / Đĩa CD
tốc độ hủy: 3 m/phút
33.500.000 đ

3 cửa hàng
SILICON PS-812C
công suất: 8 Tờ
Dung tích: 21 lít
miệng máy hủy: 230 mm
vật liệu hủy: giấy
tốc độ hủy: 4 m/phút
1.610.000 đ

11 cửa hàng
SILICON PS-870C
công suất: 17 Tờ
Dung tích: 34 lít
miệng máy hủy: 230 mm
vật liệu hủy: Thẻ tín dụng / Giấy / Đinh kẹp / Đĩa CD
tốc độ hủy: 6 m/phút
4.320.000 đ

6 cửa hàng
SILICON PS-620C
công suất: 12 Tờ
Dung tích: 21 lít
miệng máy hủy: 230 mm
vật liệu hủy: Thẻ tín dụng / Giấy / đĩa cd
tốc độ hủy: 6 m/phút
3.290.000 đ

11 cửa hàng
SILICON PS-836C
công suất: 15 Tờ
Dung tích: 34 lít
miệng máy hủy: 230 mm
vật liệu hủy: Thẻ tín dụng / giấy / Đinh kẹp / Đĩa CD
tốc độ hủy: 6 m/phút
3.220.000 đ

12 cửa hàng
SILICON PS-526C
công suất: 18 Tờ
Dung tích: 53 lít
miệng máy hủy: 270 mm
vật liệu hủy: giấy / Đinh kẹp / Đĩa CD / card
12.500.000 đ

10 cửa hàng
SILICON PS-650C
công suất: 10 Tờ
Dung tích: 21 lít
miệng máy hủy: 230 mm
vật liệu hủy: Thẻ tín dụng / Giấy / Đĩa CD
tốc độ hủy: 2.5 m/phút
3.350.000 đ

8 cửa hàng
SILICON PS-536C
công suất: 16 Tờ
Dung tích: 40 lít
miệng máy hủy: 230 mm
vật liệu hủy: Thẻ tín dụng / giấy / Đinh kẹp / Đĩa CD
12.420.000 đ

10 cửa hàng
SILICON PS-815C
công suất: 8 Tờ
Dung tích: 15 lít
vật liệu hủy: Thẻ tín dụng / giấy / Đinh kẹp / Đĩa CD
tốc độ hủy: 2.25 m/phút
2.020.000 đ

7 cửa hàng
Intimus 302CC
công suất: 11 Tờ
Dung tích: 32 lít
miệng máy hủy: 240 mm
vật liệu hủy: giấy
tốc độ hủy: 6 m/phút
13.300.000 đ

1 cửa hàng
Intimus 250CC
công suất: 12 Tờ
Dung tích: 31 lít
miệng máy hủy: 235 mm
vật liệu hủy: Thẻ từ / giấy
tốc độ hủy: 2.4 m/phút
7.350.000 đ

1 cửa hàng
Intimus 280CC
công suất: 16 Tờ
Dung tích: 35 lít
miệng máy hủy: 235 mm
vật liệu hủy: Thẻ từ / giấy
tốc độ hủy: 7.2 m/phút
10.750.000 đ

1 cửa hàng
Intimus 155CC
công suất: 8 Tờ
Dung tích: 26 lít
miệng máy hủy: 230 mm
vật liệu hủy: giấy
tốc độ hủy: 2.4 m/phút
3.820.000 đ

1 cửa hàng
DAHLE 20082
công suất: 6 Tờ
Dung tích: 22 lít
miệng máy hủy: 220 mm
vật liệu hủy: Thẻ tín dụng / giấy / Đĩa CD
2.130.000 đ

1 cửa hàng
DAHLE 30204
công suất: 18 Tờ
Dung tích: 28 lít
miệng máy hủy: 220 mm
vật liệu hủy: giấy / Đinh kẹp
tốc độ hủy: 4 m/phút
8.320.000 đ

1 cửa hàng
DAHLE 20400
công suất: 22 Tờ
Dung tích: 25 lít
miệng máy hủy: 240 mm
vật liệu hủy: Thẻ tín dụng / giấy / Đinh kẹp / Đĩa CD
tốc độ hủy: 6.4 m/phút
7.800.000 đ

1 cửa hàng
DAHLE 20414
công suất: 20 Tờ
miệng máy hủy: 240 mm
vật liệu hủy: giấy
13.150.000 đ

1 cửa hàng
GBC 855X
công suất: 8 Tờ
miệng máy hủy: 230 mm
vật liệu hủy: Thẻ tín dụng / Hộ chiếu / giấy / Đinh kẹp / Đĩa vi tính / Đĩa CD
3.230.000 đ

1 cửa hàng
Bonsaii 4S23
công suất: 8 Tờ
Dung tích: 23 lít
vật liệu hủy: Thẻ tín dụng / Kim bấm / Giấy / Ghim vòng / đĩa cd
3.270.000 đ

3 cửa hàng
Bonsaii 3S16
công suất: 12 Tờ
Dung tích: 16 lít
vật liệu hủy: Thẻ tín dụng / Kim bấm / Giấy / Ghim vòng / đĩa cd
2.800.000 đ

6 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
[ 1 của 21 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt