[ 1 của 3 ] 2 3 Kế tiếp Sau cùng
Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
ổn áp
Ổn áp Lioa DRI-3000
Tên sản phẩm Ổn áp Lioa DRI-3000 Mã sản phẩm DRI3000 Hãng sản xuất Nhật Linh Loại điện áp 1 pha Công suất 3 KVA Dải điện áp vào 90V ~ 250V Dải điện áp ra 100V - 220V ± 1,5 ~ 2% Tần số hoạt động 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng 0,4s ÷ 1s 500VA - 10.000 VA 0,8s ...
2.800.000 đ

1 cửa hàng
Ổn áp Lioa SH-7500 (7.5KVA 150V-250V)
Tên sản phẩm Ổn áp Lioa SH-7500 (7.5KVA 150V-250V) Mã sản phẩm SH75 Hãng sản xuất Nhật Linh Loại điện áp 1 pha Công suất 7.5 KVA Dải điện áp vào 150V ~ 250V Dải điện áp ra 100V - 220V ± 1,5 - 2% Tần số hoạt động 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng 0,4s ÷ 1s 500VA...
3.900.000 đ

1 cửa hàng
Ổn áp Lioa SH-2000 (2KVA 130V-250V)
Tên sản phẩm Ổn áp Lioa SH-2000 (2KVA 130V-250V) Mã sản phẩm SH2000 Hãng sản xuất Nhật Linh Loại điện áp 1 pha Công suất 2 KVA Dải điện áp vào 150V(130V) ~ 250V Dải điện áp ra 100V - 120V - 220V ± 1,5 - 2% Tần số hoạt động 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng 0,4s...
1.950.000 đ

1 cửa hàng
Ổn áp Lioa DRII-7500 (7.5KVA 50V-250V)
Tên sản phẩm Ổn áp Lioa DRII-7500 (7.5KVA 50V-250V) Mã sản phẩm DRII7500 Hãng sản xuất Nhật Linh Loại điện áp 1 pha Công suất 7.5 KVA Dải điện áp vào 50V ~ 250V Dải điện áp ra 110v - 220V ± 1,5 ~ 2% Tần số hoạt động 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng 0,4s ÷ 1s 5...
5.900.000 đ

1 cửa hàng
Ổn áp Lioa DRII-10000 ( 50V~250V )
Tên sản phẩm Ổn áp Lioa DRII-10000 ( 50V~250V ) Mã sản phẩm DRII10000 Hãng sản xuất Nhật Linh Loại điện áp 1 pha Công suất 10 KVA Dải điện áp vào 50 V ~ 250V Dải điện áp ra 100V - 120V - 220V ± 1,5 - 2% Tần số hoạt động 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng 0,4s ÷ ...
7.000.000 đ

1 cửa hàng
Ổn áp Lioa DRII-5000 (50V-250V)
Tên sản phẩm Ổn áp Lioa DRII-5000 (50V-250V) Mã sản phẩm DRII5000 Hãng sản xuất Nhật Linh Loại điện áp 1 pha Công suất 5 KVA Dải điện áp vào 50V ~ 250V Dải điện áp ra 100V (110V) - 220V ± 1,5 ~ 2% Tần số hoạt động 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng 0,4s ÷ 1s 500...
4.200.000 đ

1 cửa hàng
Ổn áp Lioa SH-1000 ( 1KVA 150V-250V)
Tên sản phẩm Ổn áp Lioa SH-1000 ( 1KVA 150V-250V) Mã sản phẩm SH1000 Hãng sản xuất Nhật Linh Loại điện áp 1 pha Công suất 3 KVA Dải điện áp vào 150V ~ 250V Dải điện áp ra 100V - 120V - 220V ± 1,5 - 2% Tần số hoạt động 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng 0,4s ÷ 1s...
1.500.000 đ

1 cửa hàng
Ổn áp Lioa DRII-3000 (3 KVA 50V-250V)
Tên sản phẩm Ổn áp Lioa DRII-3000 (3 KVA 50V-250V) Mã sản phẩm DRII3000 Hãng sản xuất Nhật Linh Loại điện áp 1 pha Công suất 3 KVA Dải điện áp vào 150V (130V) ~ 250V Dải điện áp ra 100V - 120V - 220V ± 1,5 - 2% Tần số hoạt động 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng...
2.700.000 đ

1 cửa hàng
Ổn áp Lioa SH-500 (500VA)
Tên sản phẩm Ổn áp Lioa SH-500 (500VA) Mã sản phẩm SH500 Hãng sản xuất Nhật Linh Loại điện áp 1 pha Công suất 3 KVA Dải điện áp vào 150V ~ 250V Dải điện áp ra 100V - 120V - 220V ± 2 ~ 3% Tần số hoạt động 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng 0,4s ÷ 1s 500VA - 10.00...
1.300.000 đ

1 cửa hàng
Ổn áp Lioa DRI-5000
Tên sản phẩm Ổn áp Lioa DRI-5000 Mã sản phẩm DRI5000 Hãng sản xuất Nhật Linh Loại điện áp 1 pha Công suất 5 KVA Dải điện áp vào 90V ~ 250V Dải điện áp ra 100V - 120V - 220V ± 1,5 ~ 2% Tần số hoạt động 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng 0,4s ÷ 1s 500VA - 10.000 V...
3.500.000 đ

1 cửa hàng
Ổn áp Lioa DRI-10000
Tên sản phẩm Ổn áp Lioa DRI-10000 Mã sản phẩm DRI10000 Hãng sản xuất Nhật Linh Loại điện áp 1 pha Công suất 10 KVA Dải điện áp vào 90V ~ 250V Dải điện áp ra 100V - 120V - 220V ± 1,5 ~ 2% Tần số hoạt động 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng 0,4s ÷ 1s 500VA - 10.00...
6.500.000 đ

1 cửa hàng
Ổn áp Lioa SH-3000 (3KVA 130V-250V)
Tên sản phẩm Ổn áp Lioa SH-3000 (3KVA 130V-250V) Mã sản phẩm SH300 Hãng sản xuất Nhật Linh Loại điện áp 1 pha Công suất 3 KVA Dải điện áp vào 150V(130V) ~ 250V Dải điện áp ra 100V - 120V - 220V ± 1,5 - 2% Tần số hoạt động 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng 0,4s ...
2.550.000 đ

1 cửa hàng
Ổn áp Lioa SH-5000 (5KVA 130V-250V)
Tên sản phẩm Ổn áp Lioa SH-5000 (5KVA 130V-250V) Mã sản phẩm SH5 Hãng sản xuất Nhật Linh Loại điện áp 1 pha Công suất 5 KVA Dải điện áp vào 150V(130V) ~ 250V Dải điện áp ra 100V - 120V - 220V ± 1,5 - 2% Tần số hoạt động 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng 0,4s ÷ ...
3.000.000 đ

1 cửa hàng
Ổn áp Lioa SH-10000
Tên sản phẩm Ổn áp Lioa SH-10000 Mã sản phẩm SH10000 Hãng sản xuất Nhật Linh Loại điện áp 1 pha Công suất 10 KVA Dải điện áp vào 150V(130V) ~ 250V Dải điện áp ra 100V - 120V - 220V ± 1,5 - 2% Tần số hoạt động 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng 0,4s ÷ 1s 500VA - ...
4.800.000 đ

1 cửa hàng
Ổn áp Lioa DRII-15000 ( 15KVA 50V-250V)
Tên sản phẩm Ổn áp Lioa DRII-15000 ( 15KVA 50V-250V) Mã sản phẩm DRII15000 Hãng sản xuất Nhật Linh Loại điện áp 1 pha Công suất 15 KVA Dải điện áp vào 50 V ~ 250V Dải điện áp ra 100V - 120V - 220V ± 1,5 - 2% Tần số hoạt động 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng 0,...
14.200.000 đ

1 cửa hàng
Ổn áp Lioa SH-25000 (25KVA 150V-250V)
Tên sản phẩm Ổn áp Lioa SH-25000 (25KVA 150V-250V) Mã sản phẩm SH25000 Hãng sản xuất Nhật Linh Loại điện áp 1 pha Công suất 25 KVA Dải điện áp vào 150V(130V) ~ 250V Dải điện áp ra 100V - 120V - 220V ± 1,5 - 2% Tần số hoạt động 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng ...
12.500.000 đ

1 cửa hàng
Ổn áp Lioa SH-20000
Tên sản phẩm Ổn áp Lioa SH-20000 Mã sản phẩm SH20000 Hãng sản xuất Nhật Linh Loại điện áp 1 pha Công suất 20 KVA Dải điện áp vào 150V(130V) ~ 250V Dải điện áp ra 100V - 120V - 220V ± 1,5 - 2% Tần số hoạt động 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng 0,4s ÷ 1s 500VA - ...
11.500.000 đ

1 cửa hàng
Ổn áp Lioa DRII-20000 ( 20KVA 50V-250V)
Tên sản phẩm Ổn áp Lioa DRII-20000 ( 20KVA 50V-250V) Mã sản phẩm DRII20000 Hãng sản xuất Nhật Linh Loại điện áp 1 pha Công suất 20 KVA Dải điện áp vào 50V ~ 250V Dải điện áp ra 100V - 120V - 220V ± 1,5 ~ 2% Tần số hoạt động 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng 0,4...
19.500.000 đ

1 cửa hàng
Ổn áp Lioa SH-15000
Tên sản phẩm Ổn áp Lioa SH-15000 Mã sản phẩm SH15000 Hãng sản xuất Nhật Linh Loại điện áp 1 pha Công suất 15 KVA Dải điện áp vào 150V(130V) ~ 250V Dải điện áp ra 100V - 120V - 220V ± 1,5 - 2% Tần số hoạt động 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng 0,4s ÷ 1s 500VA - ...
8.500.000 đ

1 cửa hàng
Ổn áp Lioa SH3-3K ( 3KVA 260V ~ 430V)
Tên sản phẩm Ổn áp Lioa SH3-3K ( 3KVA 260V ~ 430V) Mã sản phẩm SH33k Hãng sản xuất Nhật Linh Loại điện áp 3 pha Công suất 3 KVA Dải điện áp vào 260V ~ 430V (150V ~ 248V) Dải điện áp ra 380V ± 1,5 ~ 2% (220V ± 1,5 ~ 2%) Tần số hoạt động 49 ~ 62Hz Thời gian...
4.200.000 đ

1 cửa hàng
Ổn áp Lioa DRI-7500
Tên sản phẩm Ổn áp Lioa DRI-7500 Mã sản phẩm DRI7500 Hãng sản xuất Nhật Linh Loại điện áp 1 pha Công suất 7.5 KVA Dải điện áp vào 90V ~ 250V Dải điện áp ra 100V - 120V - 220V ± 1,5 ~ 2% Tần số hoạt động 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng 0,4s ÷ 1s 500VA - 10.000...
5.200.000 đ

1 cửa hàng
Ổn áp 3 pha khô Lioa SH3 - 10kVA
Dải điện áp vào 3 pha(260V-430V),Điện áp ra 3 pha (200V-380V) Công suất từ 3KVA đến 1200KVA Mạch điều khiển mô tơ 1 chiều 12V Chịu được điện áp 2000V trong vòng 1 phút
8.530.000 đ

1 cửa hàng
Ổn áp Shuanshin SH-1168J - 5KVA
Hãng sản xuất: Shuanshin Mã sản phẩm: SH-1168J Xuất xứ: Việt Nam Loại ổn áp: 1 pha Điện áp vào: 140 ~ 240 V Điện áp ra: 100 - 110 - 220 V Tần số: 50 ~ 60 Hz Công suất: 5 KVA Nhiệt độ môi trường: 0 ~ 40 °C Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều Kích t...
2.050.000 đ

cửa hàng
Ổn áp Standa 25kva ST-25K-3F (3 pha)
Thông tin sản phẩm ĐẶC TÍNH - Nguyên lý : Điều chỉnh động cơ 3 pha độc lập, giúp điện áp ổn định chính xác cả 3 pha - Kiểu dáng công nghiệp - Chất lượng được khẳng định trong các thập kỷ qua - Chạy êm, tự tiêu hao điện thấp, giúp thiết bị điện chạy đủ côn...
17.680.000 đ

1 cửa hàng
Ổn áp Lioa 600kva NM-600K/3
Thông tin sản phẩm ĐẶC TÍNH - Nguyên lý: Điều chỉnh động cơ 3 pha độc lập, giúp điện áp ổn định chính xác cả 3 pha - Kiểu dáng công nghiệp - Chất lượng được khẳng định trong các thập kỷ qua - Chạy êm, tự tiêu hao điện thấp, giúp thiết bị điện chạy đủ công...
499.550.000 đ

1 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
[ 1 của 3 ] 2 3 Kế tiếp Sau cùng
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt