Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
bảng từ
Bảng từ xanh 80cm x 60cm
Bảng từ xanh 80cm x 60cm Bảng thép từ tính Hàn Quốc có dòng kẻ 5x5cm dày 0.3mm - Bảng xanh viết phấn, gắn cố định trên tường. - Bảng có từ tính, có thể sử dụng nam châm giữ giấy hoặc các đồ vật có gắn nam châm. - Mặt bảng màu xanh lá cây. - Vật liệu ổn đị...
384.000 đ

2 cửa hàng
Bảng từ xanh 120cm x 120cm
Bảng từ xanh 120cm x 120cm Bảng thép từ tính Hàn Quốc có dòng kẻ 5x5cm dày 0.3mm. - Bảng xanh viết phấn, gắn cố định trên tường. - Bảng có từ tính, có thể sử dụng nam châm giữ giấy hoặc các đồ vật có gắn nam châm. - Mặt bảng màu xanh lá cây. - Vật liệu ổn...
740.000 đ

2 cửa hàng
Bảng từ xanh 120cm x 160cm
Bảng từ xanh 120cm x 160cm Bảng thép từ tính Hàn Quốc có dòng kẻ 5x5cm dày 0.3mm - Bảng xanh viết phấn, gắn cố định trên tường. - Bảng có từ tính, có thể sử dụng nam châm giữ giấy hoặc các đồ vật có gắn nam châm. - Mặt bảng màu xanh lá cây. - Vật liệu ổn ...
975.000 đ

2 cửa hàng
Bảng từ trắng 120cm x 280cm
Bảng từ trắng 120cm x 280cm Bảng thép từ tính Hàn Quốc có dòng kẻ 5x5cm dày 0.3mm - Bảng trắng viết bút dạ gắn cố định trên tường, có từ tính để hút nam châm, có thể sử dụng làm nền máy chiếu. - Mặt bảng màu trắng, sáng đẹp. - Dễ đọc, không bị chói, bóng ...
1.697.000 đ

2 cửa hàng
Bảng từ xanh 120cm x 150cm
Bảng từ xanh 120cm x 150cm Bảng thép từ tính Hàn Quốc có dòng kẻ 5x5cm dày 0.3mm - Bảng xanh viết phấn, gắn cố định trên tường. - Bảng có từ tính, có thể sử dụng nam châm giữ giấy hoặc các đồ vật có gắn nam châm. - Mặt bảng màu xanh lá cây. - Vật liệu ổn ...
920.000 đ

2 cửa hàng
Bảng từ xanh 120cm x 60cm
Bảng từ xanh 120cm x 60cm Bảng thép từ tính Hàn Quốc có dòng kẻ 5x5cm dày 0.3mm - Bảng xanh viết phấn, gắn cố định trên tường. - Bảng có từ tính, có thể sử dụng nam châm giữ giấy hoặc các đồ vật có gắn nam châm. - Mặt bảng màu xanh lá cây. - Vật liệu ổn đ...
504.000 đ

2 cửa hàng
Bảng từ trắng 120cm x 130cm
Bảng từ trắng 120cm x 130cm Bảng thép từ tính Hàn Quốc có dòng kẻ 5x5cm dày 0.3mm - Bảng trắng viết bút dạ gắn cố định trên tường, có từ tính để hút nam châm, có thể sử dụng làm nền máy chiếu. - Mặt bảng màu trắng, sáng đẹp. - Dễ đọc, không bị chói, bóng ...
799.000 đ

2 cửa hàng
Bảng từ xanh 120cm x 90cm
Bảng từ xanh 120cm x 90cm Bảng thép từ tính Hàn Quốc có dòng kẻ 5x5cm dày 0.3mm. - Bảng xanh viết phấn, gắn cố định trên tường. - Bảng có từ tính, có thể sử dụng nam châm giữ giấy hoặc các đồ vật có gắn nam châm. - Mặt bảng màu xanh lá cây. - Vật liệu ổn ...
560.000 đ

2 cửa hàng
Bảng từ xanh 120cm x 100cm
Bảng từ xanh 120cm x 100cm Bảng thép từ tính Hàn Quốc có dòng kẻ 5x5cm dày 0.3mm. - Bảng xanh viết phấn, gắn cố định trên tường. - Bảng có từ tính, có thể sử dụng nam châm giữ giấy hoặc các đồ vật có gắn nam châm. - Mặt bảng màu xanh lá cây. - Vật liệu ổn...
620.000 đ

2 cửa hàng
Bảng từ trắng 120cm x 140cm
Bảng từ trắng 120cm x 140cm Bảng thép từ tính Hàn Quốc có dòng kẻ 5x5cm dày 0.3mm - Bảng trắng viết bút dạ gắn cố định trên tường, có từ tính để hút nam châm, có thể sử dụng làm nền máy chiếu. - Mặt bảng màu trắng, sáng đẹp. - Dễ đọc, không bị chói, bóng ...
860.000 đ

2 cửa hàng
Bảng từ trắng 120cm x 80cm
Bảng từ trắng 120cm x 80cm Bảng thép từ tính Hàn Quốc có dòng kẻ 5x5cm dày 0.3mm - Bảng trắng viết bút dạ gắn cố định trên tường, có từ tính để hút nam châm, có thể sử dụng làm nền máy chiếu. - Mặt bảng màu trắng, sáng đẹp. - Dễ đọc, không bị chói, bóng ở...
520.000 đ

2 cửa hàng
Bảng từ trắng 120cm x 240cm
Bảng từ trắng 120cm x 240cm Bảng thép từ tính Hàn Quốc có dòng kẻ 5x5cm dày 0.3mm - Bảng trắng viết bút dạ gắn cố định trên tường, có từ tính để hút nam châm, có thể sử dụng làm nền máy chiếu. - Mặt bảng màu trắng, sáng đẹp. - Dễ đọc, không bị chói, bóng ...
1.469.000 đ

2 cửa hàng
Bảng từ xanh 120cm x 220cm
Bảng từ xanh 120cm x 220cm Bảng thép từ tính Hàn Quốc có dòng kẻ 5x5cm dày 0.3mm - Bảng xanh viết phấn, gắn cố định trên tường. - Bảng có từ tính, có thể sử dụng nam châm giữ giấy hoặc các đồ vật có gắn nam châm. - Mặt bảng màu xanh lá cây. - Vật liệu ổn ...
1.346.000 đ

2 cửa hàng
Bảng từ xanh 120cm x 300cm
Bảng từ xanh 120cm x 300cm Bảng thép từ tính Hàn Quốc có dòng kẻ 5x5cm dày 0.3mm - Bảng xanh viết phấn, gắn cố định trên tường. - Bảng có từ tính, có thể sử dụng nam châm giữ giấy hoặc các đồ vật có gắn nam châm. - Mặt bảng màu xanh lá cây. - Vật liệu ổn ...
1.835.000 đ

2 cửa hàng
Bảng từ xanh 120cm x 200cm
Bảng từ xanh 120cm x 200cm Bảng thép từ tính Hàn Quốc có dòng kẻ 5x5cm dày 0.3mm - Bảng xanh viết phấn, gắn cố định trên tường. - Bảng có từ tính, có thể sử dụng nam châm giữ giấy hoặc các đồ vật có gắn nam châm. - Mặt bảng màu xanh lá cây. - Vật liệu ổn ...
1.220.000 đ

2 cửa hàng
Bảng từ trắng 120cm x 320cm
Bảng từ trắng 120cm x 320cm Bảng thép từ tính Hàn Quốc có dòng kẻ 5x5cm dày 0.3mm - Bảng trắng viết bút dạ gắn cố định trên tường, có từ tính để hút nam châm, có thể sử dụng làm nền máy chiếu. - Mặt bảng màu trắng, sáng đẹp. - Dễ đọc, không bị chói, bóng ...
1.955.000 đ

2 cửa hàng
Bảng từ trắng 120cm x 360cm
Bảng từ trắng 120cm x 360cm Bảng thép từ tính Hàn Quốc có dòng kẻ 5x5cm dày 0.3mm - Bảng trắng viết bút dạ gắn cố định trên tường, có từ tính để hút nam châm, có thể sử dụng làm nền máy chiếu. - Mặt bảng màu trắng, sáng đẹp. - Dễ đọc, không bị chói, bóng ...
2.200.000 đ

2 cửa hàng
Bảng từ trắng 120cm x 260cm
Bảng từ trắng 120cm x 260cm Bảng thép từ tính Hàn Quốc có dòng kẻ 5x5cm dày 0.3mm - Bảng trắng viết bút dạ gắn cố định trên tường, có từ tính để hút nam châm, có thể sử dụng làm nền máy chiếu. - Mặt bảng màu trắng, sáng đẹp. - Dễ đọc, không bị chói, bóng ...
1.569.000 đ

2 cửa hàng
Bảng từ xanh 120cm x 180cm
Bảng từ xanh 120cm x 180cm Bảng thép từ tính Hàn Quốc có dòng kẻ 5x5cm dày 0.3mm - Bảng xanh viết phấn, gắn cố định trên tường. - Bảng có từ tính, có thể sử dụng nam châm giữ giấy hoặc các đồ vật có gắn nam châm. - Mặt bảng màu xanh lá cây. - Vật liệu ổn ...
1.100.000 đ

2 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
 
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt