Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
quạt cao áp
Quạt cao áp tròn Việt Nam QT-046S
Quạt cao áp tròn Việt Nam QT-046S Model Công suất HP-V Lưu lượng m3/h Cột áp pa Kích thước Ø x C (cm) Ø Cánh cm QT-046S 1/3 HP – 220 4.500 150 Ø40 X 30 38
2.490.000 đ

1 cửa hàng
Quạt cao áp tròn Việt Nam QT-066S
Quạt cao áp tròn Việt Nam QT-066S Model Công suất HP-V Lưu lượng m3/h Cột áp pa Kích thước Ø x C (cm) Ø Cánh cm QT-066S 1 HP – 380 10.000 250 Ø60 X 35 58
4.325.000 đ

1 cửa hàng
Quạt cao áp SHT SHT-25
Quạt cao áp SHT SHT-25 Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Kích thước Kích thước w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) khung (mm) SHT – 25 320 220 2800 2580 294 250 300
1.890.000 đ

1 cửa hàng
Quạt cao áp SHT SHT-20
Quạt cao áp SHT SHT-20 Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Kích thước Kích thước w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) khung (mm) SHT - 20 230 220 2800 1500 254 200 250
1.558.000 đ

1 cửa hàng
Quạt cao áp SHT SHT-45
Quạt cao áp SHT SHT-45 Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Kích thước Kích thước w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) khung (mm) SHT – 45 1500 220 2800 7500 972 450 500
4.990.000 đ

1 cửa hàng
Quạt cao áp SHT SHT-40
Quạt cao áp SHT SHT-40 Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Kích thước Kích thước w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) khung (mm) SHT – 40 1100 220 2800 5760 700 400 450
4.050.000 đ

1 cửa hàng
Quạt cao áp tròn Việt Nam QT-076S
Quạt cao áp tròn Việt Nam QT-076S Model Công suất HP-V Lưu lượng m3/h Cột áp pa Kích thước Ø x C (cm) Ø Cánh cm QT-076S 2 HP – 380 13.000 300 Ø70 X 38 68
5.628.000 đ

1 cửa hàng
Quạt cao áp tròn Việt Nam QT-086S
Quạt cao áp tròn Việt Nam QT-086S Model Công suất HP-V Lưu lượng m3/h Cột áp pa Kích thước Ø x C (cm) Ø Cánh cm QT-086S 3 HP – 380 16.000 350 Ø80 X 40 78
7.352.000 đ

1 cửa hàng
Quạt cao áp SHT SHT-35
Quạt cao áp SHT SHT-35 Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Kích thước Kích thước w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) khung (mm) SHT – 35 750 220 2800 4920 598 350 400
3.230.000 đ

1 cửa hàng
Quạt cao áp tròn Việt Nam QT-056S
Quạt cao áp tròn Việt Nam QT-056S Model Công suất HP-V Lưu lượng m3/h Cột áp pa Kích thước Ø x C (cm) Ø Cánh cm QT-056S 1/2 HP – 380 7.000 200 Ø50 X 32 48
3.251.000 đ

1 cửa hàng
Quạt cao áp tròn Việt Nam QT-036S
Quạt cao áp tròn Việt Nam QT-036S Model Công suất HP-V Lưu lượng m3/h Cột áp pa Kích thước Ø x C (cm) Ø Cánh cm QT-036S ¼ HP – 220 2.500 100 Ø30 X 28 28
1.988.000 đ

1 cửa hàng
Quạt cao áp SHT SHT-30
Quạt cao áp SHT SHT-30 Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Kích thước Kích thước w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) khung (mm) SHT – 30 520 220 2800 3900 370 300 350
1.999.000 đ

1 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
 
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt