Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
quạt tăng áp
Quạt tăng áp thang bộ QTA-800 motor Ta Tung
Quạt tăng áp thang bộ QTA-800 motor Ta Tung Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Kích thước Kích thước w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) khung (mm) QTA-800 15 380 1400 40000 400 780 Ø800
26.950.000 đ

1 cửa hàng
Quạt tăng áp thang bộ QTA-600 motor Ta Tung
Quạt tăng áp thang bộ QTA-600 motor Ta Tung Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Kích thước Kích thước w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) khung (mm) QTA-600 5 380 2800 2000 400 580 Ø600
10.749.000 đ

1 cửa hàng
Quạt tăng áp thang bộ QTA-900 motor Teco
Quạt tăng áp thang bộ QTA-900 motor Teco Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Kích thước Kích thước w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) khung (mm) QTA-900 20 380 1400 50000 500 880 Ø900
37.050.000 đ

1 cửa hàng
Quạt tăng áp thang bộ QTA-700 motor Ta Tung
Quạt tăng áp thang bộ QTA-700 motor Ta Tung Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Kích thước Kích thước w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) khung (mm) QTA-700 10 380 2800 30000 500 680 Ø700
18.360.000 đ

1 cửa hàng
Quạt tăng áp thang bộ QTA-400 motor Teco
Quạt tăng áp thang bộ QTA-400 motor Teco Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Kích thước Kích thước w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) khung (mm) QTA-400 2 380 2800 7000 270 380 Ø400
6.999.000 đ

1 cửa hàng
Quạt tăng áp thang bộ QTA-900 motor Ta Tung
Quạt tăng áp thang bộ QTA-900 motor Ta Tung Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Kích thước Kích thước w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) khung (mm) QTA-900 20 380 1400 50000 500 880 Ø900 - Với quạt tròn cao áp sẽ tạo được áp suất lớn dùng để h...
34.989.000 đ

1 cửa hàng
Quạt tăng áp thang bộ QTA-500 motor Teco
Quạt tăng áp thang bộ QTA-500 motor Teco Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Kích thước Kích thước w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) khung (mm) QTA-500 3 380 2800 12000 300 480 Ø500
9.220.000 đ

1 cửa hàng
Quạt tăng áp thang bộ QTA-700 motor Teco
Quạt tăng áp thang bộ QTA-700 motor Teco Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Kích thước Kích thước w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) khung (mm) QTA-700 10 380 2800 30000 500 680 Ø700
19.836.000 đ

1 cửa hàng
Quạt tăng áp thang bộ QTA-600 motor Teco
Quạt tăng áp thang bộ QTA-600 motor Teco Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Kích thước Kích thước w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) khung (mm) QTA-600 5 380 2800 2000 400 580 Ø600
11.599.000 đ

1 cửa hàng
Quạt tăng áp thang bộ QTA-800 motor Teco
Quạt tăng áp thang bộ QTA-800 motor Teco Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Kích thước Kích thước w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) khung (mm) QTA-800 15 380 1400 40000 400 780 Ø800 - Với quạt tròn cao áp sẽ tạo được áp suất lớn dùng để hút ...
29.440.000 đ

1 cửa hàng
Quạt tăng áp thang bộ QTA-500 motor Ta Tung
Quạt tăng áp thang bộ QTA-500 motor Ta Tung Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Kích thước Kích thước w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) khung (mm) QTA-500 3 380 2800 12000 300 480 Ø500
8.540.000 đ

1 cửa hàng
Quạt tăng áp thang bộ QTA-300 motor Ta Tung
Quạt tăng áp thang bộ QTA-300 motor Ta Tung Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Kích thước Kích thước w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) khung (mm) QTA-300 ½ 380 2800 4000 250 280 Ø300
5.480.000 đ

1 cửa hàng
Quạt tăng áp thang bộ QTA-400 motor Ta Tung
Quạt tăng áp thang bộ QTA-400 motor Ta Tung Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Kích thước Kích thước w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) khung (mm) QTA-400 2 380 2800 7000 270 380 Ø400
6.480.000 đ

1 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
 
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt