[ 1 của 161 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng
Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
Tủ lạnh
SAMSUNG RS554NRUA1J/SV
Non CKC: không chứa cfc
Hệ thống làm lạnh: làm lạnh nhanh / làm lạnh đa chiều
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: 2 cánh
Dung tích: 538 lít
35.900.000 đ

1 cửa hàng
HITACHI 190EG1
Dung tích: 185 lít
6.499.000 đ

8 cửa hàng
HITACHI WB545PGV2
Hệ thống làm lạnh: quạt gió
Tiết kiệm điện: tiết kiệm điện
Loại tủ: 3 cửa
Dung tích: 429 lít
Dung tích ngăn lạnh: 429 lít
22.131.520 đ

1 cửa hàng
TOSHIBA GR T46VUBZ
Hệ thống làm lạnh: quạt gió / chống đóng tuyết
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: 2 cửa
Dung tích: 409 lít
Dung tích ngăn lạnh: 409 lít
11.120.000 đ

9 cửa hàng
Sanyo SR 5KR
Non CKC: không chứa cfc
Hệ thống làm lạnh: làm lạnh nhanh / chống đóng tuyết
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: 1 cửa
Dung tích: 50 lít
Dung tích ngăn lạnh: 53 lít
2.619.000 đ

3 cửa hàng
HITACHI R H310PGV4
Hệ thống làm lạnh: chống đóng tuyết
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: 2 cửa
Dung tích: 260 lít
Dung tích ngăn lạnh: 260 lít
8.690.000 đ

5 cửa hàng
TOSHIBA GR TG46VPDZ
Hệ thống làm lạnh: làm lạnh nhanh / chống đóng tuyết
Tiết kiệm điện: inverter
Dung tích: 409 lít
Dung tích sử dụng: 308 lít
Dung tích ngăn lạnh: 101 lít
11.990.000 đ

95 cửa hàng
HITACHI R H350PGV4
Hệ thống làm lạnh: chống đóng tuyết
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: 2 cửa
Dung tích: 290 lít
Dung tích ngăn lạnh: 290 lít
9.505.280 đ

2 cửa hàng
HITACHI SG31BPG
Hệ thống làm lạnh: làm lạnh nhanh
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: 3 cửa
Dung tích: 305 lít
Dung tích sử dụng: 305 lít
15.087.390 đ

1 cửa hàng
TOSHIBA GR V906VN
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: 1 cửa
Dung tích ngăn lạnh: 88.6 lít
2.590.000 đ

5 cửa hàng
AQR IP345AB
Non CKC: không chứa cfc
Hệ thống làm lạnh: lạnh đa chiều / làm lạnh nhanh / chống đóng tuyết
Tiết kiệm điện: tiết kiệm điện
Loại tủ: 2 cửa
Dung tích: 335 lít
Dung tích sử dụng: 301 lít
Dung tích ngăn lạnh: 198 lít
...
8.554.200 đ

3 cửa hàng
AQR 275AB
Hệ thống làm lạnh: đa chiều
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: 2 cửa
Dung tích: 269 lít
Dung tích sử dụng: 350 lít
Dung tích ngăn lạnh: 172 lít
6.159.000 đ

35 cửa hàng
AQR 125AN
Non CKC: không chứa cfc
Hệ thống làm lạnh: chống đóng tuyết
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: 2 cửa
Dung tích ngăn lạnh: 110 lít
3.500.000 đ

42 cửa hàng
AQR U185AN
Hệ thống làm lạnh: làm lạnh nhanh / chống đóng tuyết
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: 2 cửa
Dung tích: 183 lít
Dung tích sử dụng: 165 lít
4.550.000 đ

31 cửa hàng
TOSHIBA GR R37FVUD
Loại tủ: 2 cửa
Dung tích sử dụng: 313 lít
Dung tích ngăn lạnh: 240 lít
7.990.000 đ

39 cửa hàng
SAMSUNG RS552
Non CKC: không chứa cfc
Hệ thống làm lạnh: twin cooling system / làm lạnh nhanh / không đóng tuyết
Tiết kiệm điện: tiết kiệm điện
Loại tủ: side by side / 2 cửa
Dung tích: 548 lít
Dung tích sử dụng: 584 lít
Dung tích ngăn lạnh: ...
30.900.000 đ

1 cửa hàng
TOSHIBA GR S25VUB
Hệ thống làm lạnh: quạt gió
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: 2 cửa
Dung tích: 226 lít
Dung tích ngăn lạnh: 226 lít
6.190.000 đ

3 cửa hàng
Sanyo SR 25MN
Non CKC: không chứa cfc
Hệ thống làm lạnh: lạnh đa chiều / làm lạnh nhanh / không đóng tuyết
Tiết kiệm điện: tiết kiệm điện
Loại tủ: 2 cửa
Dung tích: 245 lít
Dung tích sử dụng: 245 lít
Dung tích ngăn lạnh: 178 lít
...
6.290.000 đ

1 cửa hàng
TOSHIBA GR S21VUB
Hệ thống làm lạnh: làm lạnh nhanh / không đóng tuyết
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: 2 cửa
Dung tích: 186 lít
Dung tích sử dụng: 186 lít
Dung tích ngăn lạnh: 128 lít
4.790.000 đ

41 cửa hàng
PANASONIC NR BJ176MTVN
Hệ thống làm lạnh: panorama
Loại tủ: 2 cửa
Dung tích: 152 lít
4.150.000 đ

5 cửa hàng
HITACHI T310EG1
Hệ thống làm lạnh: minus zero
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: 2 cửa
Dung tích: 310 lít
Dung tích sử dụng: 260 lít
Dung tích ngăn lạnh: 260 lít
8.370.000 đ

1 cửa hàng
HITACHI VG470PGV3
Hệ thống làm lạnh: quạt kép / quạt gió / làm lạnh nhanh / chống đóng tuyết
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: 2 cửa
Dung tích: 395 lít
Dung tích ngăn lạnh: 286 lít
13.227.390 đ

1 cửa hàng
GORENJE NRK62JSY2B
Dung tích: 306 lít
31.200.000 đ

7 cửa hàng
HITACHI SG37BPG
Hệ thống làm lạnh: quạt gió / minus zero / làm lạnh nhanh / không đóng tuyết / air jet flow
Tiết kiệm điện: inverter
Loại tủ: 3 cửa
Dung tích: 365 lít
Dung tích sử dụng: 365 lít
Dung tích ngăn lạnh: 294 lít
...
16.017.390 đ

1 cửa hàng
GORENJE RB60299OW
Hệ thống làm lạnh: làm lạnh nhanh
Tiết kiệm điện: tiết kiệm điện
Dung tích: 281 lít
40.500.000 đ

1 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
[ 1 của 161 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng
 
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt