[ 1 của 60 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng
Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
máy chiếu
PANASONIC PT-VX425N
độ sáng: 4500 lumens
Tương phản: 12000:1
Độ phân giải: xga
25.090.000 đ

1 cửa hàng
PANASONIC PT-LB280A
độ sáng: 2800 lumens
Tương phản: 10000:1
Loại thiết bị: lcd
Độ phân giải: 1600x1200
10.890.000 đ

1 cửa hàng
PANASONIC PT-LB360A
độ sáng: 3600 lumens
Tương phản: 10000:1
Loại thiết bị: lcd
Độ phân giải: 1024x768
15.190.000 đ

1 cửa hàng
PANASONIC PT-VX415NZ
độ sáng: 4200 lumens
Tương phản: 4000:1
Loại thiết bị: lcd
Độ phân giải: 1600x1200
26.990.000 đ

1 cửa hàng
SONY VPL-CH350
độ sáng: 4000 lumens
Tương phản: 2500:1
Loại thiết bị: lcd
Độ phân giải: 1920x1200
34.390.000 đ

1 cửa hàng
SONY VPL-CH370
độ sáng: 5000 lumens
Tương phản: 2000:1
Loại thiết bị: lcd
Độ phân giải: 1920x1200
37.390.000 đ

1 cửa hàng
SONY VPL-EX230
độ sáng: 2800 lumens
Tương phản: 3300:1
Loại thiết bị: lcd
Độ phân giải: 1920x1200
11.890.000 đ

1 cửa hàng
SONY VPL-DX131
độ sáng: 2600 lumens
Tương phản: 3000:1
Loại thiết bị: lcd
Độ phân giải: 1600x1200
11.090.000 đ

1 cửa hàng
SONY VPL-DX111
độ sáng: 2300 lumens
Tương phản: 3000:1
Loại thiết bị: lcd
Độ phân giải: 1600x1200
9.590.000 đ

1 cửa hàng
PANASONIC PT-LB300
độ sáng: 3100 lumens
Tương phản: 10000:1
Loại thiết bị: lcd
Độ phân giải: 1024x768
12.490.000 đ

1 cửa hàng
SONY VPL-CH375
độ sáng: 5000 lumens
Tương phản: 2000:1
Loại thiết bị: 3lcd
Độ phân giải: 1920x1200
43.390.000 đ

1 cửa hàng
SONY VPL-CH355
độ sáng: 4500 lumens
Tương phản: 2500:1
Loại thiết bị: 3lcd
Độ phân giải: 1920x1200
36.290.000 đ

1 cửa hàng
DELL 1430x
độ sáng: 3200 lumens
Tương phản: 2400:1
Loại thiết bị: dlp
15.300.000 đ

4 cửa hàng
SONY CH350
độ sáng: 4000 lumens
Tương phản: 500:1 / 2500:1
Loại thiết bị: lcd / 3lcd
29.300.000 đ

12 cửa hàng
PANASONIC PT DX800ES 8000
độ sáng: 8000 lumens
Tương phản: 2000:1
Loại thiết bị: dlp
182.500.000 đ

3 cửa hàng
3M X26 3200
độ sáng: 3200 lumens
Tương phản: 500:1
Loại thiết bị: lcd
22.500.000 đ

1 cửa hàng
InFocus IN3916 2700
độ sáng: 2700 lumens
Tương phản: 3200:1
Loại thiết bị: dlp
28.580.000 đ

3 cửa hàng
EIKI LC XB42
độ sáng: 4500 lumens
Tương phản: 500:1
41.900.000 đ

1 cửa hàng
Acer C20
Tương phản: 2000:1
Loại thiết bị: dlp
8.490.000 đ

2 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
[ 1 của 60 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng
 
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt