Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
bộ đèn đường phố
Bộ đèn Sodium FL_BQ26 2 cấp 250/150 W
Bộ đèn Sodium FL_BQ26 2 cấp 250/150 W - Ballast 150/100 - 250/150W Sodium - Kích SN 58 - Tụ 20 - 30 μf - Bóng 150W - 250W SODIUM E40 - Controller
3.100.000 đ

2 cửa hàng
Bộ đèn Sodium FL_BQ27 2 cấp 250/150 W
Bộ đèn Sodium FL_BQ27 2 cấp 250/150 W - Ballast 150/100 - 250/150W Sodium - Kích SN 58 - Tụ 20 - 30 μf - Bóng 150W - 250W SODIUM E40 - Controller
3.200.000 đ

2 cửa hàng
Bộ đèn đường Sodium FL_BQ30 150 W
Bộ đèn đường Sodium FL_BQ30 150 W - Ballast 150 - 250W Sodium - Kích SN 58 - Tụ 20 - 30 μf - Bóng 150W - 250W SODIUM E40
2.970.000 đ

2 cửa hàng
Bộ đèn Sodium FL_BQ26 2 cấp 150/100 W
Bộ đèn Sodium FL_BQ26 2 cấp 150/100 W - Ballast 150/100 - 250/150W Sodium - Kích SN 58 - Tụ 20 - 30 μf - Bóng 150W - 250W SODIUM E40 - Controller
2.850.000 đ

2 cửa hàng
Bộ đèn Sodium FL_BQ29 2 cấp 250/150 W
Bộ đèn Sodium FL_BQ29 2 cấp 250/150 W - Ballast 150/100 - 250/150W Sodium - Kích SN 58 - Tụ 20 - 30 μf - Bóng 150W - 250W SODIUM E40 - Controller
4.600.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn đường Sodium FL_BQ25 150 W
Bộ đèn đường Sodium FL_BQ25 150 W - Ballast 150 - 250W Sodium - Kích SN 58 - Tụ 20 - 30 μf - Bóng 150W SODIUM E40
2.650.000 đ

2 cửa hàng
Bộ đèn đường Sodium FL_BQ30 250 W
Bộ đèn đường Sodium FL_BQ30 250 W - Ballast 150 - 250W Sodium - Kích SN 58 - Tụ 20 - 30 μf - Bóng 150W - 250W SODIUM E40
3.300.000 đ

2 cửa hàng
Bộ đèn dường dử dụng LED 120 W
Bộ đèn dường dử dụng LED 120 W Power:120 X 1 W ILLUMINACE: 110 - 120 Lm Voltage: 110 - 240 v Average Life Time (Hours): 50.000 h
16.000.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn đường Sodium FL_BQ32 150 W
Bộ đèn đường Sodium FL_BQ32 150 W - Ballast 150 - 250W Sodium - Kích SN 58 - Tụ 20 - 30 μf - Bóng 150W - 250W SODIUM E40
3.550.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn đường Sodium FL_BQ25 250 W
Bộ đèn đường Sodium FL_BQ25 250 W - Ballast 150 - 250W Sodium - Kích SN 58 - Tụ 20 - 30 μf - Bóng 250W SODIUM E40
2.850.000 đ

2 cửa hàng
Bộ đèn đường Sodium FL_BQ28 250 W
Bộ đèn đường Sodium FL_BQ28 250 W - Ballast 150 - 250W Sodium - Kích SN 58 - Tụ 20 - 30mf - Bóng 150W - 250W SODIUM E40
3.200.000 đ

2 cửa hàng
Bộ đèn đường sử dụng LED 40 W
Bộ đèn đường sử dụng LED 40 W Power: 40 X 1 W ILLUMINACE: 110 - 120 Lm Voltage: 110 - 240 v Average Life Time (Hours): 50.000 h
6.800.000 đ

1 cửa hàng
Bóng đèn chống nổ vỡ Pluslamp TVX36-24S
Bóng đèn chống nổ vỡ Pluslamp TVX36-24S - Mã sản phẩm : TVX36-24S - Công suất : 36-40 W - Xuất xứ : Vương Quốc Anh Bóng đèn thay thế Đèn diệt côn trùng Chuyên cung cấp các loại bóng đèn thay thế cho Đèn diệt côn trùng Đặc biệt Bóng đèn chống vỡ nhập khẩu ...
430.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn LED 80 W
Bộ đèn LED 80 W Power: 60 W ILLUMINACE: 110 - 120 Lm Voltage: 110 - 240 v Average Life Time (Hours): 50.000 h
8.950.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn đường Sodium FL_BQ27 150 W
Bộ đèn đường Sodium FL_BQ27 150 W - Ballast 150 - 250W Sodium - Kích SN 58 - Tụ 20 - 30 μf - Bóng 150W - 250W SODIUM E40
2.900.000 đ

2 cửa hàng
Bóng đèn chống nổ vỡ Pluslamp TVX15-18S
Bóng đèn chống nổ vỡ Pluslamp TVX15-18S - Mã sản phẩm : TVX15-18S - Công suất : 15 W - Bước sóng ánh sáng : 368nm - Xuất xứ : Vương Quốc Anh Bóng đèn thay thế Đèn diệt côn trùng Chuyên cung cấp các loại bóng đèn thay thế cho Đèn diệt côn trùng Đặc biệt Bó...
300.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn đường Sodium FL_BQ32 250 W
Bộ đèn đường Sodium FL_BQ32 250 W - Ballast 150 - 250W Sodium - Kích SN 58 - Tụ 20 - 30 μf - Bóng 150W - 250W SODIUM E40
3.800.000 đ

1 cửa hàng
Bóng đèn chống nổ vỡ Pluslamp TVX18-24S
Bóng đèn chống nổ vỡ Pluslamp TVX18-24S - Bóng thay thế - Mã sản phẩm : TVX18-24S - Công suất : 18-20 W - Xuất xứ : Vương Quốc Anh Bóng đèn thay thế Đèn diệt côn trùng Chuyên cung cấp các loại bóng đèn thay thế cho Đèn diệt côn trùng Đặc biệt Bóng đèn chố...
400.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn Sodium FL_BQ29 2 cấp 150/100 W
Bộ đèn Sodium FL_BQ29 2 cấp 150/100 W - Ballast 150/100 - 250/150W Sodium - Kích SN 58 - Tụ 20 - 30 μf - Bóng 150W - 250W SODIUM E40 - Controller
3.850.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn đường sử dụng LED 60 W
Bộ đèn đường sử dụng LED 60 W Power: 60 X 1 W ILLUMINACE: 110 - 120 Lm Voltage: 110 - 240 v Average Life Time (Hours): 50.000 h
8.500.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn Sodium FL_BQ28 2 cấp 150/100 W
Bộ đèn Sodium FL_BQ28 2 cấp 150/100 W - Ballast 150/100 - 250/150W Sodium - Kích SN 58 - Tụ 20 - 30 μf - Bóng 150W - 250W SODIUM E40 - Controller
2.950.000 đ

2 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
 
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt