Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
quạt ly tâm
Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P 7,5 motor Ta Tung
Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P 7,5 motor Ta Tung Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Đường kính w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) QLTSC-2P 7,5 7,5 380 1400 2100 4500 450
5.796.000 đ

7 cửa hàng
Quạt ly tâm lưu lượng QLL-4P7.5 motor Teco
Quạt ly tâm lưu lượng QLL-4P7.5 motor Teco Model Công suất HP-V Lưu lượng m3/h Áp suất hút Pa Ø Cánh cm w v v/p gió (m2/h) QLL-4P7.5 7.5 HP – 380 16.000 750 45
24.754.000 đ

1 cửa hàng
Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P 10 motor Teco
Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P 10 motor Teco Model Công suất Điện áp Vòng tua Lưu lượng Cột áp Đường kính w v v/p gió (m2/h) pa cánh (mm) QLTSC-2P 10 10 380 1400 2800 5000 500
6.354.000 đ

7 cửa hàng
Quạt ly tâm lưu lượng QLL-4P7.5 motor Việt Nam
Quạt ly tâm lưu lượng QLL-4P7.5 motor Việt Nam Model Công suất HP-V Lưu lượng m3/h Áp suất hút Pa Ø Cánh cm w v v/p gió (m2/h) QLL-4P7.5 7.5 HP – 380 16.000 750 45
24.589.000 đ

1 cửa hàng
Quạt ly tâm lưu lượng QLL-4P05 motor Việt Nam
Quạt ly tâm lưu lượng QLL-4P05 motor Việt Nam Model Công suất HP-V Lưu lượng m3/h Áp suất hút Pa Ø Cánh cm w v v/p gió (m2/h) QLL-4P05 5 HP – 380 12.000 700 40
15.841.000 đ

1 cửa hàng
Quạt ly tâm lưu lượng QLL-4P05 motor Teco
Quạt ly tâm lưu lượng QLL-4P05 motor Teco Model Công suất HP-V Lưu lượng m3/h Áp suất hút Pa Ø Cánh cm w v v/p gió (m2/h) QLL-4P05 5 HP – 380 12.000 700 40
17.865.000 đ

1 cửa hàng
Quạt ly tâm lưu lượng QLL-4P02 motor Việt Nam
Quạt ly tâm lưu lượng QLL-4P02 motor Việt Nam Model Công suất HP-V Lưu lượng m3/h Áp suất hút Pa Ø Cánh cm w v v/p gió (m2/h) QLL-4P02 2 HP – 380 6.500 500 32
9.998.000 đ

1 cửa hàng
Quạt ly tâm lưu lượng QLL-4P03 motor Việt Nam
Quạt ly tâm lưu lượng QLL-4P03 motor Việt Nam Model Công suất HP-V Lưu lượng m3/h Áp suất hút Pa Ø Cánh cm w v v/p gió (m2/h) QLL-4P03 3 HP – 380 9.000 550 35
11.996.000 đ

1 cửa hàng
Quạt ly tâm lưu lượng QLL-4P02 motor Teco
Quạt ly tâm lưu lượng QLL-4P02 motor Teco Model Công suất HP-V Lưu lượng m3/h Áp suất hút Pa Ø Cánh cm w v v/p gió (m2/h) QLL-4P02 2 HP – 380 6.500 500 32
10.999.000 đ

1 cửa hàng
Quạt ly tâm lưu lượng QLL-4P03 motor Teco
Quạt ly tâm lưu lượng QLL-4P03 motor Teco Model Công suất HP-V Lưu lượng m3/h Áp suất hút Pa Ø Cánh cm w v v/p gió (m2/h) QLL-4P03 3 HP – 380 9.000 550 35
13.996.000 đ

1 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
 
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt