Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
thiết bị đo TDS
Máy đo TDS/Temploại cầm tay Adwa AD410
Máy đo TDS/Temploại cầm tay Adwa AD410 Máy đo (TDS/Temp) loại cầm tay Dải đo: 0.00 to 9.99 ppm; 0 to 99.9 ppm; 0 to 999 ppm; 0 to 9.99 ppt; 0 to 99.9 ppt; -9.9 to 120.0 °C - Range EC/TDS Temp 9.99 / 99.9 / 999 ppm 9.99 / 99.9 ppt 9.9 to 120.0°C - Resoluti...
4.727.000 đ

1 cửa hàng
Máy đo TDS/Temp Adwa AD36
Máy đo TDS/Temp Adwa AD36 Máy đo (TDS/Temp) - High- Loại bỏ túi - IP67 Dải đo: 200 ppm, 0.0 to 60.0 °C - Range EC TDS Temp 0 to 199.9 ppm 0 to 60.0°C 32.0 to 140.0°F - Resolution EC TDS Temp 0.1 ppm 0.1°C / 0.1°F - Accuracy EC/TDS Temp ±2 f.s. ±0.5°C / ±1...
1.650.000 đ

1 cửa hàng
Máy đo TDS - loại bỏ túi Adwa AD201
Máy đo TDS - loại bỏ túi Adwa AD201 Máy đo TDS -loại bỏ túi Dải đo: 0 – 1999 ppm - Range TDS 0 to 1999 ppm - Resolution TDS 1 ppm - Accuracy TDS ±2% f.s - Conversion factor 0.5 ppm - Temperature Compensation automatic
1.100.000 đ

1 cửa hàng
Máy đo TDS/ Temp Adwa AD34
Máy đo TDS/ Temp Adwa AD34 – Phạm Vi Cao - loại bỏ túi - IP67 - Dải đo: 2000 ppm, 0.0 to 60.0 °C - Range EC TDS Temp 0 to 1999 ppm 0.0 to 60.0°C 32.0 to 140.0°F - Resolution EC TDS Temp 1 ppm 0.1°C / 0.1°F - Accuracy EC/TDS Temp ±2 f.s. ±0.5°C / ±1°F...
1.650.000 đ

1 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
 
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt