Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
bộ đèn pha
Bộ đèn pha Metan 70W FLM_BQ02
Bộ đèn pha Metan 70W FLM_BQ02 - Ballast 70 - 150W Metan - Kích SN 58 - Tụ 20 - 30mf - Bóng 70 - 150W Metan
1.600.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn pha Metan 1000W FLM_BQ06
Bộ đèn pha Metan 1000W FLM_BQ06 - Ballast 1000W Metan - Kích SN 58 - Tụ 50 μf - Bóng 1000W Metan
11.000.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn pha Metan 1000W FLM_BQ05
Bộ đèn pha Metan 1000W FLM_BQ05 - Ballast 400 - 1000W Metan - Kích SN 58 - Tụ 30 - 50μf - Bóng 1000 W Metan
3.200.000 đ

2 cửa hàng
Bộ đèn pha LED 50 W
Bộ đèn pha LED 50 W Power: 50 X 1 W ILLUMINACE: 110 - 120 Lm Voltage: 110 - 240 v Average Life Time (Hours): 50.000 h
5.900.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn pha Metan 150W FLM_BQ02
Bộ đèn pha Metan 150W FLM_BQ02 - Ballast 70 - 150W Metan - Kích SN 58 - Tụ 20 - 30mf - Bóng 70 - 150W Metan
1.800.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn pha Metan 400W FLM_BQ05
Bộ đèn pha Metan 400W FLM_BQ05 - Ballast 400 - 1000W Metan - Kích SN 58 - Tụ 30 - 50μf - Bóng 400 W Metan
3.950.000 đ

2 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
 
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt