Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
Thang
Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-100
Độ rộng chân thang 50cm Chiều cao bậc 28cm Chiều cao sử dụng Hmin 445cm Chiều cao sử dụng Hmax 1000cm Trọng lượng thang 33.7 kg Tải trọng thang 120 kg Chất liệu sợi thủy tinh cách điện
14.900.000 đ

1 cửa hàng
Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-110
Độ rộng chân thang 50cm Chiều cao bậc 28cm Chiều cao sử dụng Hmin 475cm Chiều cao sử dụng Hmax 1100cm Trọng lượng thang 41.8 kg Tải trọng thang 120 kg Chất liệu sợi thủy tinh cách điện
18.000.000 đ

1 cửa hàng
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-80
Độ rộng chân thang 43cm Chiều cao bậc 31cm Chiều cao sử dụng Hmin 460cm Chiều cao sử dụng Hmax 800cm Trọng lượng thang 31.0 kg Tải trọng thang 150 kg Chất liệu sợi thủy tinh cách điện
11.400.000 đ

1 cửa hàng
Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-8C
Số bậc 8 bậc Chiều cao bậc 28cm Độ rộng chân thang 55cm Chiều cao A 231cm Trọng lượng thang 9.5kg Tải trọng thang 110kg Chất liệu sợi thủy tinh cách điện
2.500.000 đ

1 cửa hàng
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-90
Độ rộng chân thang 43cm Chiều cao bậc 31cm Chiều cao sử dụng Hmin 530cm Chiều cao sử dụng Hmax 900cm Trọng lượng thang 35 kg Tải trọng thang 150 kg Chất liệu sợi thủy tinh cách điện
12.500.000 đ

1 cửa hàng
Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-7C
Số bậc 7 bậc Chiều cao bậc 28cm Độ rộng chân thang 52cm Chiều cao A 203cm Trọng lượng thang 8.5kg Tải trọng thang 110kg Chất liệu sợi thủy tinh cách điện
2.200.000 đ

1 cửa hàng
Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-120
Độ rộng chân thang 50cm Chiều cao bậc 28cm Chiều cao sử dụng Hmin 515cm Chiều cao sử dụng Hmax 1200cm Trọng lượng thang 45.6 kg Tải trọng thang 120 kg Chất liệu sợi thủy tinh cách điện
20.500.000 đ

1 cửa hàng
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-70
Độ rộng chân thang 43cm Chiều cao bậc 31cm Chiều cao sử dụng Hmin 420cm Chiều cao sử dụng Hmax 700cm Chiều cao duỗi thẳng tối đa 303cm Trọng lượng thang 26.40 kg Tải trọng thang 150 kg Chất liệu sợi thủy tinh cách điện...
9.500.000 đ

1 cửa hàng
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-60
Độ rộng chân thang 43cm Chiều cao bậc 31cm Chiều cao sử dụng Hmin 360cm Chiều cao sử dụng Hmax 600cm Chiều cao duỗi thẳng tối đa 303cm Trọng lượng thang 24.0 kg Tải trọng thang 150 kg Chất liệu sợi thủy tinh cách điện...
8.500.000 đ

1 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
 
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt