Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
quạt chắn gió
Quạt chắn gió KDK 10ESK
Quạt chắn gió KDK 10ESK Model Công suất Chiều dài Công suất tiêu thụ Dòng (A) Vận tốc ra (m/s) Khối lượng gió (m³/h) Tiếng ồn dB(A) Trọng lượng (mm) Thấp Cao Thấp Cao Thấp Cao Thấp Cao Thấp Cao (kg) 10ESK 50 900 72 62 0.40 0.29 13.0 11.1 750 630 45 42 12 ...
13.000.000 đ

1 cửa hàng
Quạt chắn gió KDK 10ELK
Quạt chắn gió KDK 10ELK Model Công suất Chiều dài Công suất tiêu thụ Dòng (A) Vận tốc ra (m/s) Khối lượng gió (m³/h) Tiếng ồn dB(A) Trọng lượng (mm) Thấp Cao Thấp Cao Thấp Cao Thấp Cao Thấp Cao (kg) 10ELK 50 1,200 96 74 0.54 0.35 13.1 11.0 1000 830 46 42 ...
13.500.000 đ

1 cửa hàng
Quạt chắn gió KDK 08ELK
Quạt chắn gió KDK 08ELK Model Công suất Chiều dài Công suất tiêu thụ Dòng (A) Vận tốc ra (m/s) Khối lượng gió (m³/h) Tiếng ồn dB(A) Trọng lượng (mm) Thấp Cao Thấp Cao Thấp Cao Thấp Cao Thấp Cao (kg) 08ELK 50 1,200 57 53 0.28 0.27 11.6 10.6 880 800 43 41 1...
8.840.000 đ

1 cửa hàng
Quạt chắn gió KDK 12ESK
Quạt chắn gió KDK 12ESK Model Công suất Chiều dài Công suất tiêu thụ Dòng (A) Vận tốc ra (m/s) Khối lượng gió (m³/h) Tiếng ồn dB(A) Trọng lượng (mm) Thấp Cao Thấp Cao Thấp Cao Thấp Cao Thấp Cao (kg) 12ESK 50 900 176 155 0.82 0.69 16.9 15.8 1050 960 55 50 ...
13.850.000 đ

1 cửa hàng
Quạt chắn gió KDK 12ELK
Quạt chắn gió KDK 12ELKẢnh Model Công suất Chiều dài Công suất tiêu thụ Dòng (A) Vận tốc ra (m/s) Khối lượng gió (m³/h) Tiếng ồn dB(A) Trọng lượng (mm) Thấp Cao Thấp Cao Thấp Cao Thấp Cao Thấp Cao (kg) 12ELK 50 1,200 224 200 1.04 0.90 17.0 15.8 1420 1320 ...
15.400.000 đ

1 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
 
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt