[ 1 của 2 ] 2 Kế tiếp Sau cùng
Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
film
Phim Fujifilm Instant Color Film Mini 20/PK (Chính hãng)
Loại phim : phim màu dành cho Fujifilm Instax Mini 7s, Mini 25, Mini 50s. Tốc độ : ISO 800 bộ phim Kích thước phim : 86 x 54 mm Diện tích hình ảnh : 62 x 46 mm Bề mặt : bóng với đường viền màu trắng Nhiệt độ màu : 5500 K Nhiệt độ hoạt động : 41-104 ° F / ...
300.000 đ

1 cửa hàng
Phim Fujifilm Instant Color Mini 10/PK (Chính hãng)
Loại phim : phim màu dành cho Fujifilm Instax Mini 7s, Mini 25, Mini 50s. Tốc độ : ISO 800 bộ phim Kích thước phim : 86 x 54 mm Diện tích hình ảnh : 62 x 46 mm Bề mặt : bóng với đường viền màu trắng Nhiệt độ màu : 5500 K Nhiệt độ hoạt động : 41-104 ° F / ...
160.000 đ

1 cửa hàng
Phim Fujifilm Mini Kitty 10/PK (Chính hãng)
Loại phim : phim màu dành cho Fujifilm instax 200 và 210 Tốc độ : ISO 800 bộ phim Kích thước phim : 86 x 108 mm Diện tích hình ảnh : 62 x 99 mm Bề mặt : bóng với đường viền màu trắng Nhiệt độ màu : 5500 K Nhiệt độ hoạt động : 41-104 ° F / 5-40 ° C Film Gó...
190.000 đ

1 cửa hàng
Phim Fujifilm Instant Color Film Mini Rainbow 10/PK (Chính hãng)
Loại phim : phim màu dành cho Fujifilm Instax Mini 7s, Mini 25, Mini 50s. Tốc độ : ISO 800 bộ phim Kích thước phim : 86 x 54 mm Diện tích hình ảnh : 62 x 46 mm Bề mặt : bóng với đường viền màu trắng Nhiệt độ màu : 5500 K Nhiệt độ hoạt động : 41-104 ° F / ...
190.000 đ

1 cửa hàng
Phim Fujifilm Instant Color Film Wide 10/PK (Chính hãng)
Loại phim : phim màu dành cho Fujifilm instax 200 và 210 Tốc độ : ISO 800 bộ phim Kích thước phim : 86 x 108 mm Diện tích hình ảnh : 62 x 99 mm Bề mặt : bóng với đường viền màu trắng Nhiệt độ màu : 5500 K Nhiệt độ hoạt động : 41-104 ° F / 5-40 ° C Film Gó...
190.000 đ

1 cửa hàng
Phim Fujifilm Instant Color Film Wide 20/PK (Chính hãng)
Loại phim : phim màu dành cho Fujifilm instax 200 và 210 Tốc độ : ISO 800 bộ phim Kích thước phim : 86 x 108 mm Diện tích hình ảnh : 62 x 99 mm Bề mặt : bóng với đường viền màu trắng Nhiệt độ màu : 5500 K Nhiệt độ hoạt động : 41-104 ° F / 5-40 ° C Film Gó...
360.000 đ

1 cửa hàng
Phim Fujifilm instax Square Instant Film (10 tấm) (Chính hãng)
Loại phim : phim màu dành cho Fujifilm Instax Mini 7s, Mini 25, Mini 50s. Tốc độ : ISO 800 bộ phim Kích thước phim : 86 x 54 mm Diện tích hình ảnh : 62 x 46 mm Bề mặt : bóng với đường viền màu trắng Nhiệt độ màu : 5500 K Nhiệt độ hoạt động : 41-104 ° F / ...
250.000 đ

1 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
[ 1 của 2 ] 2 Kế tiếp Sau cùng
 
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt