[ 1 của 8 ] 2 3 4 5 6 7 8 Kế tiếp Sau cùng
Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
máy fax
PANASONIC KX FL422
Loại fax: fax laser
Chức năng: in / fax
Tốc độ modem: 14.4 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 6 giây/trang
Tốc độ in: 10 trang/phút
4.300.000 đ

1 cửa hàng
PANASONIC 612
Loại fax: fax laser / fax giấy thường
Chức năng: in / fax / điện thoại
Tốc độ modem: 14.4 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 4.2 giây/trang
Tốc độ in: 12 trang/phút
4.900.000 đ

3 cửa hàng
PANASONIC 422
Loại fax: fax laser
Chức năng: scan / in / fax / điện thoại
Tốc độ gửi fax: 15 giây/trang
Tốc độ in: 15 trang/phút
4.140.000 đ

5 cửa hàng
Sharp UX P710
Chức năng: điện thoại
Tốc độ modem: 9 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 6 giây/trang
Tốc độ in: 10 trang/phút
1.800.000 đ

17 cửa hàng
Sharp UX 73
Loại fax: fax giấy nhiệt
Chức năng: fax / điện thoại
Tốc độ gửi fax: 15 giây/trang
1.830.000 đ

7 cửa hàng
Sharp FO 77
Chức năng: fax
Tốc độ modem: 9 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 15 giây/trang
1.959.600 đ

18 cửa hàng
CANON L170
Loại fax: fax laser
Chức năng: in / fax
Tốc độ in: 18 trang/phút
120.000 đ

75 cửa hàng
PANASONIC 987
Chức năng: fax
2.600.000 đ

3 cửa hàng
Brother 878
Chức năng: in
1.900.000 đ

1 cửa hàng
6.100.000 đ

1 cửa hàng
CANON L150
Chức năng: in / fax
Tốc độ modem: 33 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 3 giây/trang
Tốc độ in: 18 trang/phút
120.000 đ

37 cửa hàng
PANASONIC FT983
Loại fax: fax giấy nhiệt
Chức năng: scan / in / fax / điện thoại / copy
Tốc độ modem: 9 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 15 giây/trang
Tốc độ in: 10 trang/phút
2.194.000 đ

1 cửa hàng
PANASONIC KX MB2170
Loại fax: fax laser đa chức năng / fax giấy thường
Chức năng: fax / điện thoại / copy
Tốc độ modem: 33.6 Kbi/s
Tốc độ in: 2 trang/phút
5.390.000 đ

2 cửa hàng
90.000 đ

5 cửa hàng
CANON 150
Loại fax: fax laser
Chức năng: fax
Tốc độ gửi fax: 3 giây/trang
6.840.000 đ

1 cửa hàng
PANASONIC Lumix DMC G85
Tốc độ modem: 4 Kbi/s
22.990.000 đ

2 cửa hàng
PANASONIC FP206CX
Loại fax: fax giấy thường
Chức năng: fax
Tốc độ modem: 9 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 12 giây/trang
2.059.000 đ

1 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
[ 1 của 8 ] 2 3 4 5 6 7 8 Kế tiếp Sau cùng
 
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt