[ 1 của 5 ] 2 3 4 5 Kế tiếp Sau cùng
Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
máy fax
CANON L170
Loại fax: fax laser
Chức năng: in / fax
Tốc độ in: 18 trang/phút
6.000.000 đ

37 cửa hàng
CANON L150
Chức năng: in / fax
Tốc độ modem: 33 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 3 giây/trang
Tốc độ in: 18 trang/phút
5.600.000 đ

15 cửa hàng
PANASONIC KX MB2170
Loại fax: fax laser đa chức năng / fax giấy thường
Chức năng: fax / điện thoại / copy
Tốc độ modem: 33.6 Kbi/s
Tốc độ in: 2 trang/phút
5.390.000 đ

2 cửa hàng
CANON 150
Loại fax: fax laser
Chức năng: fax
Tốc độ gửi fax: 3 giây/trang
6.840.000 đ

1 cửa hàng
PANASONIC Lumix DMC G85
Tốc độ modem: 4 Kbi/s
22.990.000 đ

2 cửa hàng
PANASONIC FP206CX
Loại fax: fax giấy thường
Chức năng: fax
Tốc độ modem: 9 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 12 giây/trang
2.059.000 đ

1 cửa hàng
CANON L220
Loại fax: fax laser
Chức năng: fax
Tốc độ gửi fax: 3 giây/trang
2.250.000 đ

6 cửa hàng
PANASONIC KX FL512
Loại fax: fax laser
Chức năng: in
Tốc độ modem: 33.6 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 4 giây/trang
Tốc độ in: 14 trang/phút
2.200.000 đ

2 cửa hàng
PANASONIC Lumix DMC GF9
Tốc độ modem: 4 Kbi/s
12.990.000 đ

1 cửa hàng
Brother 2820
Loại fax: fax giấy thường
Chức năng: fax
Tốc độ modem: 14 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 6 giây/trang
Tốc độ in: 14 trang/phút
4.900.000 đ

1 cửa hàng
Sharp UX B20
Loại fax: in phun
Chức năng: copy
1.900.000 đ

1 cửa hàng
CANON L140
Loại fax: fax laser
Chức năng: điện thoại / copy
Tốc độ modem: 33.6 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 3 giây/trang
4.750.000 đ

15 cửa hàng
CANON L160
Loại fax: fax laser
Chức năng: in
Tốc độ modem: 33.6 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 3 giây/trang
7.500.000 đ

7 cửa hàng
CANON L3000
Loại fax: fax laser
Chức năng: in / fax
Tốc độ modem: 33.6 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 3 giây/trang
39.900.000 đ

8 cửa hàng
PANASONIC FT987
Chức năng: fax
Tốc độ modem: 9.6 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 12 giây/trang
Tốc độ in: 10 trang/phút
2.976.480 đ

1 cửa hàng
PANASONIC FP206
Chức năng: fax
Tốc độ modem: 9.6 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 12 giây/trang
2.290.000 đ

1 cửa hàng
Sharp UX A760
Chức năng: fax
Tốc độ gửi fax: 6 giây/trang
3.240.000 đ

4 cửa hàng
PANASONIC DMC GH4
Tốc độ modem: 4 Kbi/s
33.700.000 đ

1 cửa hàng
CANON JX 201
Loại fax: in phun
Chức năng: fax
Tốc độ gửi fax: 6 giây/trang
1.650.000 đ

1 cửa hàng
PANASONIC Lumix DC GH5
Tốc độ modem: 4 Kbi/s
47.990.000 đ

1 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
[ 1 của 5 ] 2 3 4 5 Kế tiếp Sau cùng
 
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt