[ 1 của 15 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng
Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
máy chủ
DELL T320
Tần số CPU: 2.4 GHz
Code bộ vi xử lý: 2400
CPU cache: 10 Mb
Dòng bộ vi xử lý: intel xeon / intel pentium
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
ОС: linux
30.500.000 đ

13 cửa hàng
HP ProLiant ML350 E5 2620v3
Tần số CPU: 2.13 GHz
Dòng bộ vi xử lý: intel xeon
RAM: 2 Gb
54.300.000 đ

5 cửa hàng
HP ProLiant ML350 638181 371
Tần số CPU: 2 GHz
Dòng bộ vi xử lý: intel xeon
RAM: 4 Gb
66.400.000 đ

1 cửa hàng
IBM X3100
Tần số CPU: 3 GHz
Code bộ vi xử lý: 540 / 2100
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: xeon e3 / intel pentium / i3 / celeron
RAM: 8 Gb
ОС: linux
14.650.000 đ

5 cửa hàng
DELL R210
Tần số CPU: 3.1 GHz
Code bộ vi xử lý: 1200
CPU cache: 8 Mb
Dòng bộ vi xử lý: intel xeon / intel celeron
Dung lượng HDD: 250 Gb
RAM: 4 Gb
ОС: linux
21.900.000 đ

2 cửa hàng
DELL T110
Tần số CPU: 3.1 GHz
Code bộ vi xử lý: 1200
CPU cache: 8 Mb
Dòng bộ vi xử lý: xeon e3 / intel xeon / intel celeron
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 8 Gb
20.800.000 đ

1 cửa hàng
IBM X3500 M4
Tần số CPU: 2 GHz
Code bộ vi xử lý: 2630 / 2600
CPU cache: 10 Mb
Dòng bộ vi xử lý: intel xeon
Dung lượng HDD: 768 Gb
RAM: 8 Gb
ОС: linux
46.300.000 đ

2 cửa hàng
HP ProLiant DL360
Tần số CPU: 2.3 GHz
Code bộ vi xử lý: 2640 / 2630
CPU cache: 10 Mb
Dòng bộ vi xử lý: intel xeon
Dung lượng HDD: 300 Gb
RAM: 8 Gb
ОС: linux
52.480.000 đ

3 cửa hàng
DELL T20
Tần số CPU: 3.6 GHz
Code bộ vi xử lý: 1225v3
CPU cache: 8 Mb
Dòng bộ vi xử lý: intel xeon
RAM: 4 Gb
18.590.000 đ

1 cửa hàng
IBM 7382 B2A
Tần số CPU: 2.2 GHz
CPU cache: 4 Mb
Dòng bộ vi xử lý: intel xeon
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
ОС: linux
29.790.000 đ

1 cửa hàng
DELL R420
Tần số CPU: 2.4 GHz
Code bộ vi xử lý: 2400
CPU cache: 10 Mb
Dòng bộ vi xử lý: intel xeon / intel pentium
Dung lượng HDD: 384 Gb
RAM: 8 Gb
ОС: linux
51.590.000 đ

2 cửa hàng
Lenovo X3100 5457B3A
Tần số CPU: 3.1 GHz
CPU cache: 8 Mb
23.300.000 đ

1 cửa hàng
DELL R220
Tần số CPU: 3.1 GHz
Code bộ vi xử lý: 1200
CPU cache: 8 Mb
Dòng bộ vi xử lý: xeon e3 / intel xeon / intel celeron
Dung lượng HDD: 1000 Gb
RAM: 8 Gb
ОС: linux
21.350.000 đ

1 cửa hàng
DELL R410
Tần số CPU: 2.4 GHz
CPU cache: 8 Mb
Dòng bộ vi xử lý: intel xeon
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
31.190.000 đ

1 cửa hàng
3Q Tower X3300 7382B2A
Tần số CPU: 2.2 GHz
CPU cache: 10 Mb
RAM: 4 Gb
30.500.000 đ

1 cửa hàng
HP ProLiant ML310e 674786 371
Tần số CPU: 3.1 GHz
CPU cache: 8 Mb
Dòng bộ vi xử lý: intel xeon e3
RAM: 2 Gb
20.330.000 đ

1 cửa hàng
FUJITSU TX1330
Tần số CPU: 3.1 GHz
CPU cache: 8 Mb
Dòng bộ vi xử lý: intel xeon e3
Dung lượng HDD: 900 Gb
RAM: 4 Gb
20.790.000 đ

2 cửa hàng
DELL T20 E3 1225
Tần số CPU: 3.2 GHz
CPU cache: 8 Mb
Dòng bộ vi xử lý: intel xeon e3
15.900.000 đ

1 cửa hàng
SVH62223206N
Tần số CPU: 3.4 GHz
Code bộ vi xử lý: 1231v3
CPU cache: 8 Mb
Dòng bộ vi xử lý: xeon e3
Dung lượng SSD: 1 Gb
23.990.000 đ

1 cửa hàng
DELL R320
Tần số CPU: 3.1 GHz
Code bộ vi xử lý: 2400
CPU cache: 8 Mb
Dòng bộ vi xử lý: intel xeon / intel pentium
RAM: 8 Gb
ОС: linux
37.390.000 đ

1 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
[ 1 của 15 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng
 
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt