[ 1 của 23 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng
Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
máy chủ
HP ProLiant ML110 G7
Tần số CPU: 3.4 GHz
CPU cache: 8 Mb
Dòng bộ vi xử lý: intel xeon
Dung lượng HDD: 250 Gb
RAM: 2 Gb
17.000.000 đ

1 cửa hàng
DELL R420 E5 2420v2
Tần số CPU: 2.4 GHz
CPU cache: 10 Mb
Dung lượng HDD: 384 Gb
RAM: 8 Gb
50.600.000 đ

0 cửa hàng
FUJITSU RX2540
Tần số CPU: 1.9 GHz
Code bộ vi xử lý: 2640 / 2600
CPU cache: 4 Mb
Dòng bộ vi xử lý: intel xeon
Dung lượng HDD: 900 Gb
RAM: 6 Gb
69.500.000 đ

2 cửa hàng
14.000.000 đ

1 cửa hàng
IBM X3650 7915C5A
Tần số CPU: 2.1 GHz
Dòng bộ vi xử lý: intel xeon
47.600.000 đ

0 cửa hàng
HP ProLiant N54L 704941 371
Tần số CPU: 2.2 GHz
CPU cache: 2 Mb
RAM: 2 Gb
10.000.000 đ

2 cửa hàng
DELL T320
Tần số CPU: 2.4 GHz
Code bộ vi xử lý: 2400
CPU cache: 10 Mb
Dòng bộ vi xử lý: intel xeon / intel pentium
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
ОС: linux
30.500.000 đ

16 cửa hàng
IBM X3100 M5
Tần số CPU: 3.4 GHz
Code bộ vi xử lý: 1231v3
CPU cache: 8 Mb
Dòng bộ vi xử lý: xeon e3
RAM: 4 Gb
19.670.000 đ

1 cửa hàng
IBM x3650 7915 J2A
Tần số CPU: 2.6 GHz
Code bộ vi xử lý: 2600
Dòng bộ vi xử lý: intel xeon
ОС: linux
92.490.000 đ

1 cửa hàng
IBM X3630 7158 F5A
Tần số CPU: 1.9 GHz
Dòng bộ vi xử lý: intel xeon
Dung lượng HDD: 384 Gb
RAM: 8 Gb
66.700.000 đ

1 cửa hàng
HP ProLiant ML150G6
Tần số CPU: 2.26 GHz
CPU cache: 2 Mb
Dòng bộ vi xử lý: intel xeon
RAM: 2 Gb
ОС: linux
32.700.000 đ

7 cửa hàng
X3650 7915 33A
Tần số CPU: 3.5 GHz
Dòng bộ vi xử lý: intel xeon
Dung lượng HDD: 768 Gb
RAM: 8 Gb
85.200.000 đ

0 cửa hàng
FUJITSU RX2530 E109
Tần số CPU: 1.9 GHz
CPU cache: 4 Mb
Dòng bộ vi xử lý: intel xeon
RAM: 8 Gb
61.283.000 đ

1 cửa hàng
HP ProLiant ML350 E5 2620v3
Tần số CPU: 2.13 GHz
Dòng bộ vi xử lý: intel xeon
RAM: 2 Gb
48.500.000 đ

7 cửa hàng
IBM x3850 7143 B2A
Tần số CPU: 2 GHz
Dòng bộ vi xử lý: intel xeon
Dung lượng HDD: 500 Gb
ОС: linux
475.990.016 đ

1 cửa hàng
HP ProLiant ML350 638181 371
Tần số CPU: 2 GHz
Dòng bộ vi xử lý: intel xeon
RAM: 4 Gb
66.400.000 đ

1 cửa hàng
IBM X3100
Tần số CPU: 3 GHz
Code bộ vi xử lý: 540 / 2100
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: xeon e3 / intel pentium / i3 / celeron
RAM: 8 Gb
ОС: linux
14.650.000 đ

6 cửa hàng
DELL R210
Tần số CPU: 3.1 GHz
Code bộ vi xử lý: 1200
CPU cache: 8 Mb
Dòng bộ vi xử lý: intel xeon / intel celeron
Dung lượng HDD: 250 Gb
RAM: 4 Gb
ОС: linux
21.900.000 đ

3 cửa hàng
IBM X3650 M4
Tần số CPU: 2.6 GHz
Code bộ vi xử lý: 750
CPU cache: 10 Mb
Dòng bộ vi xử lý: intel xeon
Dung lượng HDD: 384 Gb
RAM: 10 Gb
ОС: linux
57.990.000 đ

1 cửa hàng
DELL T110
Tần số CPU: 3.1 GHz
Code bộ vi xử lý: 1200
CPU cache: 8 Mb
Dòng bộ vi xử lý: xeon e3 / intel xeon / intel celeron
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 8 Gb
20.800.000 đ

3 cửa hàng
HP ProLiant ML10
Tần số CPU: 3.1 GHz
CPU cache: 8 Mb
Dòng bộ vi xử lý: intel xeon e3 / intel core i3
Dung lượng HDD: 1000 Gb
RAM: 4 Gb
ОС: linux
16.490.000 đ

1 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
[ 1 của 23 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng
 
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt