Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
EOC adapter
Bộ chuyển đổi quang điện TP link MC210CS
Mô tả sản phẩm: Bộ chuyển đổi quang điện TP link MC210CS 10/100/1000M RJ45 to 1000M single-mode SC fiber Converter, Full-duplex,up to 15Km, switching power adapter, chassis mountable
1.125.000 đ

1 cửa hàng
Bộ chuyển đổi quang điện TP link MC110CS
Mô tả sản phẩm: Bộ chuyển đổi quang điện TP link MC110CS 10/100M RJ45 to 100M single-mode SC fiber Converter, Full-duplex,up to 20Km, switching power adapter, chassis mountable
763.000 đ

1 cửa hàng
Bộ chuyển đổi quang điện Tp link MC111CS
Mô tả sản phẩm: Bộ chuyển đổi quang điện Tp link MC111CS 10/100M RJ45 to 100M single-mode SC fiber Converter, Full-duplex,Tx:1550nm, Rx:1310nm, up to 20Km, switching power adapter, chassis mountable
920.000 đ

1 cửa hàng
Bộ chuyển đổi quang điện Tp link MC100CM
Mô tả sản phẩm: Bộ chuyển đổi quang điện Tp link MC100CM 10/100M RJ45 to 100M multi-mode SC fiber Converter, Full-duplex,up to 2Km, switching power adapter, chassis mountable
763.000 đ

1 cửa hàng
Bộ chuyển đổi quang điện Tp link MC200CM
Mô tả sản phẩm: Bộ chuyển đổi quang điện Tp link MC200CM 10/100/1000M RJ45 to 1000M multi-mode SC fiber Converter, Full-duplex,up to 550m, switching power adapter, chassis mountable
1.104.000 đ

1 cửa hàng
Bộ chuyển đổi quang điện Tp link MC220L
Mô tả sản phẩm: Bộ chuyển đổi quang điện Tp link MC220L 10/100/1000M RJ45 to 1000M single-mode LC fiber Converter, SFP slot supporting MiniGBIC modules, switching power adapter, chassis mountable
730.000 đ

1 cửa hàng
Bộ chuyển đổi quang điện TP link MC112CS
Mô tả sản phẩm: Bộ chuyển đổi quang điện TP link MC112CS 10/100M RJ45 to 100M single-mode SC fiber Converter, Full-duplex,Tx:1310nm, Rx:1550nm, up to 20Km, switching power adapter, chassis mountable
920.000 đ

1 cửa hàng
Bộ chuyển đổi quang điện TP link TR-966D
Mô tả sản phẩm: Bộ chuyển đổi quang điện TP link TR-966D 10/100M RJ45 to 100M single-mode SC fiber (WDM) bridge, 2 RJ45+ 2SC, Full-duplex, up to 20Km, outside AC adapter
1.863.000 đ

1 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
 
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt