Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
thước đo lỗ
Thước đo lỗ đồng hồ Mitutoyo 511-211 ( 6-10mm/0.01mm)
Thước đo lỗ đồng hồ Mitutoyo 511-211 ( 6-10mm/0.01mm) - Bộ thước đo lỗ - Dùng cho lỗ nhỏ - Mã đặt hàng: 511-211 - Thương hiệu: Mitutoyo - Xuất xứ: Nhật Bản - Phạm vi đo: 6-10mm - Độ chia: 0.01mm - Các Chi tiết bao gồm: - 01 Thân đo 511-209. - 01 Đồng hồ s...
2.930.000 đ

1 cửa hàng
Thước đồng hồ đo lỗ Insize 2322-35A, 18-35mm/0.003mm
Thước đồng hồ đo lỗ Insize 2322-35A, 18-35mm/0.003mm • Hãng sản xuất: Insize • Dải đo: 18-35mm • Độ chia: 0.01mm • Cấp chính xác: ±0.015mm • Đọc kết quả trên mặt đồng hồ
2.232.000 đ

1 cửa hàng
Bộ thước đo lỗ Mitutoyo 511-204 (10-18.5mm/0.01mm)
Bộ thước đo lỗ Mitutoyo 511-204 (10-18.5mm/0.01mm) - Bộ thước đo lỗ - Dùng cho lỗ nhỏ - Mã đặt hàng: 511-204 - Thương hiệu: Mitutoyo - Xuất xứ: Nhật Bản - Phạm vi đo: 10-18.5mm - Độ chia: 0.01mm - Các Chi tiết bao gồm: 01 Thân đo 511-201. 01 Đồng hồ so 20...
3.000.000 đ

1 cửa hàng
Thước đồng hồ đo lỗ Insize 2322-160A 50-160mm/0.003mm
Thước đồng hồ đo lỗ Insize 2322-160A, 50-160mm/0.003mm • Hãng sản xuất: Insize • Dải đo: 50-160mm • Độ chia: 0.01mm • Cấp chính xác: ±0.018mm • Đọc kết quả trên mặt đồng hồ
2.299.000 đ

1 cửa hàng
Bộ thước đo lỗ Mitutoyo 511-715 (160-250mm/0.01mm)
Bộ thước đo lỗ Mitutoyo 511-715 (160-250mm/0.01mm) - Bộ thước đo lỗ - Mã đặt hàng: 511-715 - Thương hiệu: Mitutoyo - Xuất xứ: Nhật Bản - Phạm vi đo: 160-250mm. - Độ chia: 0.01mm. - Các Chi tiết bao gồm: 01 Thân đo 511-705. 01 Đồng hồ so 2046SB. 01 Ốp Bảo ...
5.870.000 đ

1 cửa hàng
Thước đồng hồ đo lỗ Insize 2322-250A 160-250mm/0.003mm
Thước đồng hồ đo lỗ Insize 2322-250A, 160-250mm/0.003mm • Hãng sản xuất: Insize • Dải đo: 160-250mm • Độ chia: 0.01mm • Cấp chính xác: ±0.018mm • Đọc kết quả trên mặt đồng hồ
2.870.000 đ

1 cửa hàng
Thước đồng hồ đo lỗ Insize 2322-60A, 35-60mm/0.003mm
Thước đồng hồ đo lỗ Insize 2322-60A, 35-60mm/0.003mm • Hãng sản xuất: Insize • Dải đo: 35-60mm • Độ chia: 0.01mm • Cấp chính xác: ±0.018mm • Đọc kết quả trên mặt đồng hồ
2.232.000 đ

1 cửa hàng
Bộ thước đo lỗ Mitutoyo 511-712 (35-60mm/0.01mm)
Bộ thước đo lỗ Mitutoyo 511-712 (35-60mm/0.01mm) - Bộ thước đo lỗ - Mã đặt hàng: 511-712 - Thương hiệu: Mitutoyo - Xuất xứ: Nhật Bản - Phạm vi đo: 35-60mm. - Độ chia: 0.01mm. - Các Chi tiết bao gồm: 01 Thân đo 511-702. 01 Đồng hồ so 2046SB. 01 Ốp Bảo vệ 2...
2.990.000 đ

1 cửa hàng
Bộ thước đo lỗ Mitutoyo 511-716 (250-400mm/0.01mm)
Bộ thước đo lỗ Mitutoyo 511-716 (250-400mm/0.01mm) - Bộ thước đo lỗ - Mã đặt hàng: 511-716 - Thương hiệu: Mitutoyo - Xuất xứ: Nhật Bản - Phạm vi đo: 250-400mm. - Độ chia: 0.01mm. - Các Chi tiết bao gồm: 01 Thân đo 511-706. 01 Đồng hồ so 2046SB. 01 Ốp Bảo ...
6.440.000 đ

1 cửa hàng
Bộ thước đo lỗ Mitutoyo 511-713 (50-150mm/0.01mm)
Bộ thước đo lỗ Mitutoyo 511-713 (50-150mm/0.01mm) - Bộ thước đo lỗ - Mã đặt hàng: 511-713 - Thương hiệu: Mitutoyo - Xuất xứ: Nhật Bản - Phạm vi đo: 50-150mm. - Độ chia: 0.01mm. - Các Chi tiết bao gồm: 01 Thân đo 511-703. 01 Đồng hồ so 2046SB. 01 Ốp Bảo vệ...
3.140.000 đ

1 cửa hàng
Bộ thước đo lỗ Mitutoyo 511-711 (18-35mm/0.01mm)
Bộ thước đo lỗ Mitutoyo 511-711 (18-35mm/0.01mm) - Bộ thước đo lỗ - Mã đặt hàng: 511-711 - Thương hiệu: Mitutoyo - Xuất xứ: Nhật Bản - Phạm vi đo: 18-35mm - Độ chia: 0.01mm - Các Chi tiết bao gồm: 01 Thân đo 511-701. 01 Đồng hồ so 2046SB. 01 Ốp Bảo vệ 21D...
2.980.000 đ

1 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
 
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt