[ 1 của 2 ] 2 Kế tiếp Sau cùng
Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
Tân từ điển
2.600.000 đ

1 cửa hàng
Tân từ điển EVFCJG-855 - 12 bộ đại từ điển
Hãng sản xuất: Tân Từ Điển Ngôn ngữ: Anh, Nhật, Pháp, Đức, Hoa, Việt Số lượng từ: 9.5 triệu từ Số lượng bộ đại từ điển: 12 bộ Số lượng bộ chuyên ngành: 15 bộ Màn hình: Cảm ứng, 3.5 inch, 64k màu, 320 x 240 pixel Công nghệ phát âm: Voxware Human Voice, MP3...
4.445.455 đ

9 cửa hàng
Tân từ điển EVFC1888 (EVFC-1888)
Hãng sản xuất: Ngôn ngữ: Số lượng từ: từ Số lượng bộ đại từ điển: bộ Số lượng bộ chuyên ngành: bộ Màn hình: Công nghệ phát âm: Giải trí học tập: Quản lý thông tin cá nhân: Quản lý và cài đặt cá nhân: Kết nối máy tính: Bộ nhớ mở rộng: Nguồn điện: Thông tin...
1.269.000 đ

4 cửa hàng
Tân từ điển EVE-312 - 4 bộ đại từ điển
Hãng sản xuất: Tân Từ Điển Ngôn ngữ: Anh, Việt Số lượng từ: 8 triệu từ Số lượng bộ đại từ điển: 4 bộ Số lượng bộ chuyên ngành: 13 bộ Màn hình: Cảm ứng, 3.2 inch, 64k màu, 320 x 240 pixel Công nghệ phát âm: Voxware Human Voice, MP3 Human Voice, TruVoice fr...
4.032.000 đ

4 cửa hàng
Tân từ điển EVE-866V
Hãng sản xuất: Ngôn ngữ: Số lượng từ: từ Số lượng bộ đại từ điển: bộ Số lượng bộ chuyên ngành: bộ Màn hình: Công nghệ phát âm: Giải trí học tập: Quản lý thông tin cá nhân: Quản lý và cài đặt cá nhân: Kết nối máy tính: Bộ nhớ mở rộng: Nguồn điện: Thông tin...
3.990.909 đ

2 cửa hàng
Tân từ điển EVEC-666PRO (EVEC-666 Pro) - 8 bộ đại từ điển ...
Hãng sản xuất: Tân Từ Điển Ngôn ngữ: Anh, Hoa, Hán, Việt Số lượng từ: 7.5 triệu từ Số lượng bộ đại từ điển: 8 bộ Số lượng bộ chuyên ngành: 15 bộ Màn hình: Cảm ứng, 4.3 inch, 64k màu, 320 x 240 pixel Công nghệ phát âm: Voxware Human Voice, MP3 Human Voice,...
5.700.000 đ

6 cửa hàng
Tân từ điển EVEC-266V - 6 bộ đại từ điển
Hãng sản xuất: Tân Từ Điển Ngôn ngữ: Anh, Hoa, Việt Số lượng từ: 7 triệu từ Số lượng bộ đại từ điển: 6 bộ Số lượng bộ chuyên ngành: 15 bộ Màn hình: Đen trắng cảm ứng, 3 inch, 320 x 240 pixel Công nghệ phát âm: Voxware Human Voice, MP3 Human Voice, TruVoic...
2.200.000 đ

9 cửa hàng
Tân từ điển EVFG-289 - 8 bộ đại từ điển
Hãng sản xuất: Tân Từ Điển Ngôn ngữ: Anh, Páp, Đức, Hoa, Hán, Việt Số lượng từ: 9.5 triệu từ Số lượng bộ đại từ điển: 8 bộ Số lượng bộ chuyên ngành: 15 bộ Màn hình: Cảm ứng, 2.8 inch, 64k màu, 320 x 240 pixel Công nghệ phát âm: Voxware Human Voice, MP3 Hu...
3.830.000 đ

4 cửa hàng
Tân từ điển EVE-287 - 4 bộ đại từ điển
Hãng sản xuất: Tân Từ Điển Ngôn ngữ: Anh, Việt Số lượng từ: - từ Số lượng bộ đại từ điển: 4 bộ Số lượng bộ chuyên ngành: 15 bộ Màn hình: 64K màu TFT LCD Công nghệ phát âm: Voxware Human Voice, MP3, MP4 Human Voice, TruVoice from Nuance, Bestalk Human Voic...
3.500.000 đ

3 cửa hàng
Tân từ điển EVE-212 - 4 bộ đại từ điển
Hãng sản xuất: Tân Từ Điển Ngôn ngữ: Anh, Hoa, Hán, Việt Số lượng từ: 8 triệu từ Số lượng bộ đại từ điển: 4 bộ Số lượng bộ chuyên ngành: 15 bộ Màn hình: Cảm ứng, 2.8 inch, 64k màu, 320 x 240 pixel Công nghệ phát âm: Voxware Human Voice, MP3 Human Voice, T...
3.630.000 đ

6 cửa hàng
Tân từ điển EVFC-285
Hãng sản xuất: Ngôn ngữ: Số lượng từ: từ Số lượng bộ đại từ điển: bộ Số lượng bộ chuyên ngành: bộ Màn hình: Công nghệ phát âm: Giải trí học tập: Quản lý thông tin cá nhân: Quản lý và cài đặt cá nhân: Kết nối máy tính: Bộ nhớ mở rộng: Nguồn điện: Thông tin...
3.255.000 đ

4 cửa hàng
Tân từ điển EVEC-266 - 9 bộ đại từ điển
Hãng sản xuất: Tân Từ Điển Ngôn ngữ: Anh, Hoa, Việt Số lượng từ: 7.5 triệu từ Số lượng bộ đại từ điển: 9 bộ Số lượng bộ chuyên ngành: 15 bộ Màn hình: Đen trắng cảm ứng, 3 inch, 320 x 240 pixel Công nghệ phát âm: Voxware Human Voice, MP3 Human Voice, TruVo...
2.445.455 đ

10 cửa hàng
Tân từ điển EVFCJG255 (EVFCJG-255) - 12 bộ đại từ điển ...
Hãng sản xuất: Tân Từ Điển Ngôn ngữ: Anh, Nhật, Pháp, Đức, Hoa, Việt Số lượng từ: 9.5 triệu từ Số lượng bộ đại từ điển: 12 bộ Số lượng bộ chuyên ngành: 15 bộ Màn hình: Đen trắng cảm ứng, 3 inch, 320 x 240 pixel Công nghệ phát âm: Voxware Human Voice, MP3 ...
2.190.000 đ

12 cửa hàng
Tân từ điển EVJK-288 - 8 bộ đại từ điển
Hãng sản xuất: Tân Từ Điển Ngôn ngữ: Anh, Nhật, Hàn, Hoa, Hán, Việt Số lượng từ: 9.5 triệu từ Số lượng bộ đại từ điển: 8 bộ Số lượng bộ chuyên ngành: 15 bộ Màn hình: Cảm ứng, 2.8 inch, 64k màu, 320 x 240 pixel Công nghệ phát âm: Voxware Human Voice, MP3 H...
3.830.000 đ

4 cửa hàng
Tân từ điển EVEC-286V - 10 bộ đại từ điển
Hãng sản xuất: Hãng sản xuất: Ngôn ngữ: Số lượng từ: từ Số lượng bộ đại từ điển: bộ Số lượng bộ chuyên ngành: bộ Màn hình: Công nghệ phát âm: Giải trí học tập: Quản lý thông tin cá nhân: Quản lý và cài đặt cá nhân: Kết nối máy tính: Bộ nhớ mở rộng: Nguồn ...
2.999.000 đ

5 cửa hàng
Tân từ điển EVEC-666VPRO (EVEC-666V Pro) - 8 bộ đại từ điển ...
Hãng sản xuất: Tân Từ Điển Ngôn ngữ: Anh, Việt, Hoa, Hán Số lượng từ: 7.5 triệu từ Số lượng bộ đại từ điển: 8 bộ Số lượng bộ chuyên ngành: 15 bộ Màn hình: 64K màu TFT LCD Công nghệ phát âm: Voxware Human Voice, MP3 Human Voice, TruVoice from Nuance, Besta...
5.650.000 đ

8 cửa hàng
Tân từ điển EVEC-366PRO (EVEC-366 Pro) - 11 bộ đại từ điển ...
Hãng sản xuất: Hãng sản xuất: Ngôn ngữ: Số lượng từ: từ Số lượng bộ đại từ điển: bộ Số lượng bộ chuyên ngành: bộ Màn hình: Công nghệ phát âm: Giải trí học tập: Quản lý thông tin cá nhân: Quản lý và cài đặt cá nhân: Kết nối máy tính: Bộ nhớ mở rộng: Nguồn ...
4.650.000 đ

5 cửa hàng
Tân từ điển EVE-166V - 4 bộ đại từ điển
Hãng sản xuất: Tân Từ Điển Ngôn ngữ: Anh, Việt Số lượng từ: 2 triệu từ Số lượng bộ đại từ điển: 4 bộ Số lượng bộ chuyên ngành: 15 bộ Màn hình: 320 x 240 pixel Công nghệ phát âm: Voxware Human Voice, MP3 Human Voice, TruVoice from Nuance, Bestalk Human Voi...
1.500.000 đ

9 cửa hàng
Tân từ điển EVEC-287 Pro - 4 bộ đại từ điển
Hãng sản xuất: Tân Từ Điển Ngôn ngữ: Anh, Hoa, Hán, Việt Số lượng từ: 7 triệu từ Số lượng bộ đại từ điển: 10 bộ Số lượng bộ chuyên ngành: 15 bộ Màn hình: Cảm ứng, 2.8 inch, 64k màu, 320 x 240 pixel Công nghệ phát âm: Voxware Human Voice, MP3 Human Voice, ...
3.790.000 đ

4 cửa hàng
Tân từ điển EVFCJGK-555PRO (EVFCJGK-555 Pro) - 19 bộ đại từ điển ...
Hãng sản xuất: Ngôn ngữ: Anh, Nhật, Pháp, Đức, Hoa, Hán, Việt Số lượng từ: 12 triệu từ Số lượng bộ đại từ điển: 19 bộ Số lượng bộ chuyên ngành: 15 bộ Màn hình: Cảm ứng, 4.3 inch, 64k màu, 320 x 240 pixel Công nghệ phát âm: Voxware Human Voice, MP3 Human V...
4.800.000 đ

9 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
[ 1 của 2 ] 2 Kế tiếp Sau cùng
 
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt