image

Điện thoại Siemens OpenStage 30T


Mới Giá 3.087.000 đ

Shop

1
Hình ảnh
Nhà cung cấp
Giá bán
  
Tổng đài điện thoại Siemens OpenStage 30T Bàn kỹ thuật số 8 phím giám sát, màn hình hiển thị 2 dòng. Dùng để mở rộng, để giám sát máy nhánh cho 1 Openstage key module 15 (18 phím giám sát) hoặc 1 Openstage Busy lamp Field 40 (90 phím giám sát)...
3.087.000  đ
Liên hệ
 
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt