image

Điện thoại số thế hệ mới OpenStage 80


Mới Giá 7.945.000 đ

Shop

1
Hình ảnh
Nhà cung cấp
Giá bán
  
Điện thoại số thế hệ mới OpenStage 80 dùng để cài đặt, lập trình tổng đài Siemens HiPath 3000 / HiPath 4000, sử dụng điện thoại trực lễ tân - Full-duples, chế độ rảnh tay - Tích hợp máy tính - điện thoại (CTI), bên thứ 3 kiểm soát cuộc gọi. - TouchGuide c...
7.945.000  đ
Liên hệ
 
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt