image

Hệ thống intercom Aiphone TC-10M.E (2Master-100Sub)


Mới Giá 7.258.032 đ

Shop

1
Hình ảnh
Nhà cung cấp
Giá bán
  
Hệ thống intercom Aiphone TC-10M.E (2Master-100Sub) - Máy chủ gọi cho 10 máy con - Hệ thống intercom dùng cho Toà nhà, nhà xưởng hoặc doanh trại quân đội. - Hệ thống gồm 02 Máy chủ kết nối với 100 máy con, giao tiếp thân thiện dễ sử dụng. - Hệ thống có 02...
7.258.032  đ
Còn hàng
 
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt