image

Polycom SoundStation 2W Basic 2.4GHZ WDCT Wireless


Mới Giá 29.100.000 đ

Shop

1
Hình ảnh
Nhà cung cấp
Giá bán
  
Product Name: SoundStation 2W Basic 2.4GHZ WDCT Wireless Product Type: Conference Phone Form Factor: Table-top Phone Features : Phone Book - Up to 20 entries Dimensions: - 2.5" Height x 12.25" Width x 14.5" Depth - Console - 1.6" Height x 5.9" Width x 5.9...
29.100.000  đ
Liên hệ
 
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt