image

Polycom Computer Calling Kit F/ SS2 with LCD & SS2W


Mới Giá 1.300.000 đ

Shop

1
Hình ảnh
Nhà cung cấp
Giá bán
  
Computer Calling Kit-allows you to make calls over the Internet using the SoundStation2 (with LCD) and SoundStation2W. Country Group 66 (Worldwide).
1.300.000  đ
Liên hệ
 
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt