image

Polycom VSX 7000s IP People+Content (7200-22690-001)


Mới Giá 190.000.000 đ

Shop

2
Hình ảnh
Nhà cung cấp
Giá bán
  
VSX 7400s Presenter VTX: Incl VSX 7000s, SoundStation VTX 1000, Visual Concert VSX, People+Content IP, English remote. Order network modules separately COUNTRY CODE 54, NTSC
190.000.000  đ
Liên hệ
  
VSX 7800s Presenter MP VTX: Incl VSX 7000s, SoundStation VTX 1000, Visual Concert VSX, People+Content IP, 4-way MPPlus, English remote. Order network modules separately COUNTRY CODE 54, NTSC
234.999.008  đ
Liên hệ
 
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt