image

Polycom VSX7000e IP (7200-22570-001)


Mới Giá 238.510.000 đ

Shop

1
Hình ảnh
Nhà cung cấp
Giá bán
  
VSX 7000e VTX: Incl VSX 7000e, PowerCam camera, SoundStation VTX 1000, English remote. Order network modules separately COUNTRY CODE 54, NTSC
238.510.000  đ
Liên hệ
 
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt