image

Thiết bị hội nghị Polycom SoundStation VTX 1000


Mới Giá 31.990.000 đ

Shop

1
Hình ảnh
Nhà cung cấp
Giá bán
  
Polycom SoundStation VTX 1000 giúp tham gia cuộc gọi hội nghị có thể nói chuyện ở một mức độ cao nhất.nói chuyện tự nhiên bình thường và nghe được rõ ràng lên đến 20 feet (6 mét) từ micro-thậm chí trong phòng hội nghị lớn. rộng hơn là có sẵn lựa chọn mở r...
31.990.000  đ
Có hàng
 
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt