image

Thiết bị hội nghị Polycom SounPoint IP 670


Mới Giá 12.890.000 đ

Shop

1
Hình ảnh
Nhà cung cấp
Giá bán
  
Polycom IP670 PoE là một thành viên của gia đình Điện thoại Polycom Soundpoint IP, người dùng đã được chứng minh cho các tiêu chuẩn dựa trên thiết bị đầu cuối SIP. Thiết bị SoundPoint IP có tính năng toàn diện nhất, âm thanh có chất lượng cao . giải pháp ...
12.890.000  đ
Có hàng
 
Lên đầu
-->
Shopping Cart by ViArt